Varukod

Vid tullklareringen ska man ange varukoder för alla varor som importeras eller exporteras. För varukod används också benämningarna varukod enligt tulltariffen och Taric-nummer (på engelska Commodity Code). Utifrån varukoden fastställs bland annat tullbeloppet som uppbärs för varan samt eventuella restriktioner och importförbud.

Att använda rätt varukod är viktigt även ur företagets synvinkel. Då kan företaget prissätta sina produkter rätt och undvika eventuella efterskatter.

Varukodens uppbyggnad:

  • import: 10 siffror + eventuella tilläggskoder med 4 tecken
  • export och statistikföring av internhandeln (Intrastat): 8 siffror
  • varor som omfattas av exportbidrag: 12 siffror (varukoden 8 siffror och tilläggskoden 4 siffror).

Meddelanden om varukoder

Ändringar i Brukstariffen (THB II)
10.1.2019 14.44
Meddelanden om varukoder


Ändringar i Brukstariffen (THB II)
3.1.2019 8.14
Meddelanden om varukoder

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag