Hoppa till innehåll

Brexit för privatpersoner

När du beställer varor från Storbritannien, ska du fr.o.m. 1.1.2021 förtulla alla försändelser som levereras från Storbritannien och betala mervärdesskatt som i allmänhet är 24 procent. Du kan också bli tvungen att betala en tullavgift för din försändelse. En tullavgift (s.k. allmän tull) uppbärs i regel för alla försändelser värda mer än 150 euro som skickas från områden utanför EU. 

Vid fastställandet av skatten och tullavgiften är det inte avgörande i vilket land nätbutiken är belägen, utan från vilket land varan levereras till dig, om varan levereras oförtullad och vilket som är varans verkliga ursprungsland. Med tullräknaren räknar du ut en uppskattning av kostnaderna för dina uppköp. 

Du kan förtulla försändelsen på nätet i Tullens förtullningstjänst eller köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma.

Om en vara levereras från Nordirland så förtullas försändelsen inte. För Nordirlands del tillämpas EU:s tullagstiftning, dvs. Nordirland behandlas som vilket annat EU-land som helst.

Vad får man inte beställa?

Varor som importeras från Storbritannien eller från andra länder utanför EU kan omfattas av importrestriktioner eller så kan det vara helt förbjudet att importera dem. Nätbutikerna anger inte vilka dessa varor är, utan det ligger på ditt ansvar att ta reda på vilka restriktioner och förbud som gäller innan du gör din beställning.

Läs mer:

När är en vara tullfri?  

Tull behöver inte betalas när varan är tillverkad i Storbritannien (ursprungsprodukt) och den skickas från Storbritannien.  Mervärdesskatt ska dock betalas för varan.

Hur bevisar jag att varan har ursprung i Storbritannien?

Du ska ha en faktura från säljaren försedd med en formbunden ursprungsförsäkran.  Kontrollera mallen för den formbundna försäkran under ”Mall för ursprungsförsäkran” i meddelandet Ursprungsregler i frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien . Notera att Tullen endast godkänner bevis om varans ursprung enligt denna mall.

Läs mer:  Hur får jag tullförmånen?
 

Exempel på skatter och avgifter

För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %. För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %, om du har säljarens faktura med en formbunden ursprungsförsäkran om  att varan har sitt ursprung i Storbritannien. För alla försändelser som levereras från Storbritannien ska man betala mervärdesskatt.

Om du beställer från Storbritannien en herrkostym som har tillverkats där och som är värd 200 euro och vars transportkostnader är 20 euro, bildas mervärdesskatten som uppbärs för försändelsen enligt följande:

 • tullavgiften är 0,00 euro (0 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 52,80 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 0,00 euro))
 • det totala priset för kostymen är 272,80 euro (varans inköpspris + transportkostnader + mervärdesskatt)

Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens eventuella behandlingsavgift (till exempel 3.10 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Beakta också:  Hur får jag tullförmånen?


För sådana försändelser som skickats från Storbritannien och som innehåller varor som tillverkats utanför Storbritannien ska man betala mervärdesskatt. För försändelser värda mer än 150 euro ska man betala en allmän tullavgift, s.k. tredjelandstull.

Om du beställer från Storbritannien sportskor värda 200 euro som tillverkats utanför Storbritannien (t.ex. i Indien) och transportkostnaderna är 20 euro, bildas tullavgiften och mervärdesskatten som uppbärs enligt följande:

 • tullavgiften är 37,18 euro (16,9 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 61,72 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 37,18 euro))
 • det totala priset för sportskorna är 318,90 euro (varans inköpspris + transportkostnader + tullavgift + mervärdesskatt)

Om sportskorna är värda högst 150 euro, behöver man endast betala mervärdesskatt vid import för dem. Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens eventuella behandlingsavgift (till exempel 3,10 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Här finns mera information om tullavgifter och mervärdesskatt


Hur påverkar brexit

Hur påverkar brexit resande till Britannien?

Från och med den 1 januari 2021 ska man vid resor från Storbritannien till Finland iaktta samma restriktioner och bestämmelser som gäller vid ankomst från andra länder utanför EU. Detta gäller också värdegränsen för skattefriheten för  varor som medförs från resan.
Läs mer: Anvisningar till resande

Mera information om resande till Britannien får du från destinationslandets myndigheter.

Back to top

Hur påverkar brexit om jag får en gåva från Britannien?

Från och med den 1 januari 2021 omfattas gåvoförsändelserna som levereras från Storbritannien av samma restriktioner, bestämmelser och värdegränser för tullfrihet och skattefrihet som gåvor som levereras från andra länder utanför EU. Införsel av vissa varor är förbjudet eller omfattas av restriktioner även om varorna är gåvor. Exempel på sådana produkter är livsmedel, varor som tillverkats av utrotningshotade djur och växter samt snus.

Mottagaren av gåvan svarar för förtullningen. Om du inte vet vad gåvan innehåller ska du fråga den som skickat gåvan. Du måste veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är för att du ska kunna förtulla den.

Läs mer: Gåvoförsändelser.

Back to top

Hur påverkar brexit om jag flyttar från Britannien till Finland?

Från och med den 1 januari 2021 omfattas en flytt från Storbritannien till Finland av samma restriktioner och bestämmelser som en flytt från ett land utanför EU. Flyttgodset ska tullklareras och villkoren för tullfrihet och skattefrihet för flyttgodset är desamma som när man flyttar från andra länder utanför EU.

Läs mer: Anvisningar till flyttare

Följ rapporteringen om brexit-ämnet. 

Mera information:

Back to top

Vanliga frågor

Ja, men både fröna och växterna ska då ha ett sundhetscertifikat. Kontrollera villkoren för införsel på Livsmedelsverkets webbplats innan du gör beställningen:


 • Andra än EU-sällskapsdjur behöver vid en resa från Storbritannien till Finland ett vaccinationsintyg i original och ett giltigt hälsointyg av EU-modell för förflyttning. EU-sällskapsdjur reser på normalt sett med EU-passet för sällskapsdjur, även från EU till Storbritannien.
 • Från Nordirland kan djuret dock resa till EU med EU-passet för sällskapsdjur (till EU-passet för sällskapsdjur kommer i något skede ett separat klistermärke för Nordirland)
 • Storbritannien finns i den s.k. länderförteckningen, dvs. sällskapsdjur från dessa länder ska vara rabiesvaccinerade, men antikroppstest behövs inte.
 • En hund som kommer från Storbritannien ska behandlas mot ekinokockos 1–5 dygn före ankomsten till Finland.

I den ankommande flygtrafiken är det enda godkända införselstället för sällskapsdjur (kommersiell och icke-kommersiell införsel) Helsingfors-Vanda flygplats, om man inte har någon övergångsperiod.


 • Förenade kungariket (på engelska: UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) trädde ut ur Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020. Förenade kungariket består av Storbritannien och Nordirland. UK är inte en officiell landskod vid tulldeklarering. 
 • England, Skottland och Wales tillhör ön Storbritannien. Den officiella landskoden för Storbritannien är GB vid tulldeklarering.
 • Nordirland är en del av Förenade kungariket, men inte av ön Storbritannien. Om en vara levereras från Nordirland så förtullas försändelsen inte. För Nordirlands del tillämpas EU:s tullagstiftning, dvs. Nordirland behandlas som vilket annat EU-land som helst.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning

Annanstans på denna webbplats