Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Brexit för privatpersoner

Förhandlingarna om utträdesavtalet pågår fortfarande mellan EU och Britannien, och det är tills vidare oklart vad som kommer att ske. Det lönar sig dock att förbereda sig på att Britannien kommer att bli ett land utanför EU, som Kina och USA.

Hur påverkar brexit?

Hur påverkar brexit beställande av varor från Britannien?

Förbered dig på att beställningar som levereras från Britannien kommer att förtullas och beskattas på samma sätt som nätinköp från länder utanför EU, t.ex. Kina eller USA.

Vad innebär detta i praktiken?

Om värdet på varorna i försändelsen överskrider 22 euro är det fråga om en skattepliktig försändelse som ska förtullas.

Undantag till detta utgör bl.a. alkohol, alkoholdrycker, tobaksprodukter, parfymer och eau de toilette-produkter, vilka alltid ska förtullas. Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Denna värdegräns för skattefrihet gäller inte tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.

Tillbaka upp

Hur påverkar brexit resande till Britannien?

Mera information om resande till Britannien får du från destinationslandets myndigheter. 

Du ska förbereda dig på att man vid resor från Britannien till Finland i framtiden kommer att iaktta samma restriktioner, bestämmelser och värdegränser för skattefria medförda varor som gäller vid ankomst från resa från ett land utanför EU.

Läs mer: Anvisningar till resande

 

Tillbaka upp

Hur påverkar brexit om jag får en gåva från Britannien?

Du ska förbereda dig på att gåvoförsändelser som levereras från Britannien omfattas av samma restriktioner, bestämmelser och värdegränser för tullfrihet och skattefrihet som gåvor som levereras från länder utanför EU

Läs mer: Gåvoförsändelser.

Tillbaka upp

Hur påverkar brexit om jag flyttar från Britannien till Finland?

Du ska förbereda dig på att en flytt från Britannien till Finland omfattas av samma restriktioner, bestämmelser och förutsättningar för tullfrihet och skattefrihet som en flytt från ett land utanför EU.

Läs mer: Anvisningar till flyttare

Följ rapporteringen om brexit-ämnet. 

Mera information:

 

Tillbaka upp

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag