Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Konsekvenserna av brexit – information till privatpersoner

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande var EU-medlem. Detta betyder att det inte år 2020 blir nya förändringar t.ex. i fråga om tullklarering eller resande till Storbritannien.

Under 2020 förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Det lönar sig att förbereda sig på att Storbritannien den 1 januari 2021 kommer att bli ett land utanför EU i likhet med t.ex. Kina och USA.

Hur påverkar brexit?

Hur påverkar brexit beställande av varor från Britannien?

Förbered dig på att beställningar som levereras från Britannien kommer att förtullas och beskattas på samma sätt som nätinköp från länder utanför EU, t.ex. Kina eller USA  fr.o.m. 1.1.2021 .

Vad innebär detta i praktiken?

Om värdet på varorna i försändelsen överskrider 22 euro är det fråga om en skattepliktig försändelse som ska förtullas.

Undantag till detta utgör bl.a. alkohol, alkoholdrycker, tobaksprodukter, parfymer och eau de toilette-produkter, vilka alltid ska förtullas. Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Denna värdegräns för skattefrihet gäller inte tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.

  • Bekanta dig med anvisningarna Vad behöver jag veta om förtullning?
  • I Tullräknaren kan du beräkna en uppskattning av tullavgiften och mervärdesskatten. I räknaren finns också anvisningar om nätbeställning och förtullning.
  • Du kan förtulla försändelsen själv i Tullens förtullningstjänst.

Back to top

Hur påverkar brexit resande till Britannien?

Mera information om resande till Britannien får du från destinationslandets myndigheter. 

Du ska förbereda dig på att man vid resor från Britannien till Finland i framtiden kommer att iaktta samma restriktioner, bestämmelser och värdegränser för skattefria medförda varor som gäller vid ankomst från resa från ett land utanför EU fr.o.m. 1.1.2021.

Läs mer: Anvisningar till resande

 

Back to top

Hur påverkar brexit om jag får en gåva från Britannien?

Du ska förbereda dig på att gåvoförsändelser som levereras från Britannien omfattas av samma restriktioner, bestämmelser och värdegränser för tullfrihet och skattefrihet som gåvor som levereras från länder utanför EU fr.o.m. 1.1.2021

Läs mer: Gåvoförsändelser.

Back to top

Hur påverkar brexit om jag flyttar från Britannien till Finland?

Du ska förbereda dig på att en flytt från Britannien till Finland omfattas av samma restriktioner, bestämmelser och förutsättningar för tullfrihet och skattefrihet som en flytt från ett land utanför EU fr.o.m. 1.1.2021.

Läs mer: Anvisningar till flyttare

Följ rapporteringen om brexit-ämnet. 

Mera information:

 

Back to top

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning