Hoppa till innehåll

Uppgift om transportdokument ska anges i anmälan om uppvisande vid utförsel och summarisk utförseldeklaration

Utgivningsdatum 4.4.2022 10.00 | Publicerad på svenska 19.4.2022 kl. 19.01
Pressmeddelande

Transportföretagen ska lämna in uppgifter till Tullen om de varor som de transporterar innan varorna förs ut EU. Uppgifterna inges med en anmälan om uppvisande vid utförsel, där man hänvisar till den föregående tulldeklarationen. Om det inte finns någon föregående tulldeklaration, inges en summarisk utförseldeklaration.

Framöver ska man som uppgift om tidigare dokument i anmälan om uppvisande vid utförsel och i den summariska utförseldeklarationen ange, förutom MRN-referensnumret och varupostnumret, även numret på transportdokumentet på undernivå. Detta gäller situationer där man före utförseln har ingett antingen en summarisk införseldeklaration till kommissionens system eller en deklaration för tillfällig lagring av det nya formatet. Den nya deklarationen för tillfällig lagring ersätter från 24.9.2022 den summariska deklarationen för tillfällig lagring (IE344) som för tillfället används.

För postförsändelser som returneras ska man redan från 3.4.2022 ange transportdokumentets nummer i anmälan om uppvisande vid utförsel som en del av uppgifterna om tidigare dokument.

Meddelandedeklaranter ska testa de uppdaterade utförselmeddelandena

Meddelandedeklaranter ska testa de uppdaterade utförselmeddelandena (IE547, IE615, IE613) innan de kan börja inge dem. För testningen ska meddelandedeklaranten lämna in en ändringsansökan med tullblankett 934.

Hur anges uppgiften i deklarationen?

Meddelandedeklaranter anger MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring i dataelementet ”referensnummer MRN”. Ange därtill även den tillhörande referensen för transportdokumentet i dataelementet ”transportdokumentets nummer”.

Om du inger deklarationen i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) ska du under ”Föregående förfarande” ange koden för det föregående förfarandet, MRN-referensnumret, numret på transportdokumentet på undernivå samt varupostnumret. 

Mera information:
Varor som förs ut ur EU
Deklarationer vid utförsel
Tidsfrister för införsel- och utförseldeklarationer
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering