Hoppa till innehåll

Meddelandedeklarering

Med meddelandebaserad deklarering mellan företag och Tullen avses elektronisk dataöverföring med formbundna deklarationsmeddelanden. Det lönar sig att sköta tullärendena genom meddelandedeklarering om företaget inger ett stort antal deklarationer och om deklarationerna innehåller flera varuposter.

Meddelandedeklarering är möjlig

 • vid import (importdeklarationer),
 • export (exportdeklarationer),
 • deklarering vid införsel och utförsel av varor,
 • transitering (transiteringsdeklarationer T1 och T2 samt elektroniska TIR-deklarationer),
 • deklarering för lagring i tullager,
 • skattegränsdeklarationer för Åland och
 • statistikdeklarationer för internhandel.

Förutsättningar för meddelandedeklarering:

 • Dataförbindelser för förmedling av meddelandena.
 • Programvaror med vilka man kan upprätta och skicka deklarationer till Tullens olika system.
 • Testning av programvaror och dataförbindelser med Tullen.

 • Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.

 • Servercertifikat från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för förmedlande av meddelanden
 • Förfarandekompetens för att säkerställa smidig deklarering.

Att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering

 

Genom e-tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandeklarering

Genom e-tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering   kan du ansöka om tillstånd eller ändring av tillstånd till direkt meddelandedeklarering för det nya tullklareringssystemet, för tullagring och för import. 

Du kan använda Suomi.fi-identifikation i tjänsten. I tjänsten används Suomi.fi-fullmakten "Tullklarering". Närmare information om inloggningen hittar du på adressen Så här identifierar du dig och ger fullmakt

ELLER

Genom att fylla i tullblankett 934

Med tullblankett 934 kan du ansöka om tillstånd till direkt meddelandedeklarering eller ändring eller återkallande av tillstånd till meddelandedeklarering import (importdeklarationer), export (exportdeklarationer), deklarering vid införsel och utförsel av varor, transitering (transiteringsdeklarationer T1 och T2 samt elektroniska TIR-deklarationer),

Det är bra att ta reda på följande uppgifter innan du loggar in i tjänsten:
EORI-nummer:

Kolla att ditt företag har ett EORI-nummer, som behövs för meddelandedeklarering.
Uppgifterna om personen som ansvarar för meddelandedeklareringen:
Ange kontaktuppgifterna för den person i ditt företag som kan kontaktas i ärenden som gäller ditt företags meddelandetrafik och testning samt kontaktuppgifterna för ersättaren för denna person.

Uppgifterna om implementeraren av meddelandedeklarering
Ange namnet på det företag (och dess kontaktperson) som byggt mjukvaran som du använder vid deklarering.

Sökandens roll:
- Ange vilken teknisk roll ditt företag har då deklarationer skickas genom direkt meddelandedeklarering.
- Ditt företag verkar som meddelandedeklarant så att mjukvaran som ditt företag använder genererar deklarationsmeddelanden enligt Tullens specifikationer, förser dem med XML-signaturer och förmedlar dem självständigt till Tullen via ett direkt meddelandegränssnitt? I detta fall ska ditt företag också anskaffa och hålla i kraft ett servercertifikat.
- Ditt företag verkar som meddelandedeklarant så att ditt företag använder tjänsteleverantörsföretagets mjukvara för generering och skickande av deklarationsmeddelanden. I detta fall behöver tjänsteleverantören ett servercertifikat. Ange också tjänsteleverantörens namn och EORI-nummer.
- Ditt företag verkar som tjänsteleverantör och ditt företags mjukvara genererar och förmedlar deklarationerna genom direkt meddelandedeklarering på ett annat företags vägnar. Ange namn och EORI-nummer för de företag (minst ett) som använder ditt företag som tjänsteleverantör.

Ibruktagande av tjänster:
- Använding av meddelandenotifikationstjänsten vid direkt meddelandedeklarering: Ta reda på om meddelandenotifikationstjänsten är i bruk i den mjukvara som du använder. Om inte, ta reda på om den borde tas i bruk, för den snabbar upp handläggningen av deklarationer avsevärt.
- Sökanden testar funktionaliteten av meddelandetjänsten för bifogade filer. Ange om ditt företag verkar som programvaruhus och vill i sin programvara testa hur man skickar deklarationers bilagor till Tullen genom direkt meddelandedeklarering. Om programvaruhusens kunder använder meddelandetjänsten för bifogade filer behöver denna funktion inte testas, utan det räcker med att man säkerställer att funktionen finns tillgänglig i programvaran som används.

Deklarationer för vilka tillstånd till meddelandedeklarering söks:
Ange vilka deklarationsspecifika meddelanden ditt företag vill testa och lämna in genom direkt meddelandedeklarering.
Om tjänsten inte är tillgänglig i vid störningar, kontakta Tullens företagsrådgivning.

 

Företaget har beslutat att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering hos Tullen

Välj meddelandedeklareringssätt

Implementera i din egen miljö de tjänster med vilka du kan använda de webbaserade tjänster för direkt meddelandedeklarering som Tullen erbjuder

Skaffa en programvara

Ansök om Tullens tillstånd till meddelandedeklarering

Tulli.fi

Träffa Tullens företagsrådgivare

Tulli.fi

Testa programvaran och förbindelserna

Tulli.fi

Efter att du har beviljats tillstånd till meddelandedeklarering kan du skicka de deklarationer du testat till Tullen genom meddelandedeklarering.

Tulli.fi

Ansökan och ifyllningsanvisning

934r (pdf, 1003 kB)

934r - Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen


934r - Ifyllningsanvisning (pdf, 41 kB)

934r - Ifyllningsanvisning