Hoppa till innehåll

Meddelandedeklarering

Med meddelandebaserad deklarering mellan företag och Tullen avses elektronisk dataöverföring med formbundna deklarationsmeddelanden. Det lönar sig att sköta tullärendena genom meddelandedeklarering om företaget inger ett stort antal deklarationer och om deklarationerna innehåller flera varuposter.

Meddelandedeklarering är möjlig

 • vid import (importdeklarationer),
 • export (exportdeklarationer),
 • deklarering vid införsel och utförsel av varor,
 • transitering (transiteringsdeklarationer T1 och T2 samt elektroniska TIR-deklarationer),
 • deklarering för lagring i tullager,
 • skattegränsdeklarationer för Åland och
 • statistikdeklarationer för internhandel.

Förutsättningar för meddelandedeklarering

 • Dataförbindelser för förmedling av meddelandena.
 • Programvaror med vilka man kan upprätta och skicka deklarationer till Tullens olika system.
 • Testning av programvaror och dataförbindelser med Tullen.

 • Registrering som meddelandekund.

 • Servercertifikat från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för förmedlande av meddelanden
 • Förfarandekompetens för att säkerställa smidig deklarering.

Hur ansöker jag om att bli meddelandekund?

Om du vill inge meddelandedeklarationer till Tullklareringssystemet, gör ansökan i tjänsten ”Tillstånd och beslut”. Sändning av ansökan förutsätter Suomi.fi-fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet” som getts av företaget. 

Ansökan gällande meddelandedeklarering som inte sker via Tullklareringssystemet görs med tullblankett 934:

EORI-nummer
Kolla att ditt företag har ett EORI-nummer, som behövs för meddelandedeklarering.

Uppgifterna om personen som ansvarar för meddelandedeklareringen
Ange kontaktuppgifterna för den person i ditt företag som kan kontaktas i ärenden som gäller ditt företags meddelandetrafik och testning samt kontaktuppgifterna för ersättaren för denna person.

Uppgifterna om implementeraren av meddelandedeklarering
Ange namnet på det företag (och dess kontaktperson) som byggt mjukvaran som du använder vid deklarering.

Sökandens roll:

 • Ange vilken teknisk roll ditt företag har då deklarationer skickas genom direkt meddelandedeklarering.
 • Ditt företag verkar som meddelandedeklarant så att mjukvaran som ditt företag använder genererar deklarationsmeddelanden enligt Tullens specifikationer, förser dem med XML-signaturer och förmedlar dem självständigt till Tullen via ett direkt meddelandegränssnitt? I detta fall ska ditt företag också anskaffa och hålla i kraft ett servercertifikat.
 • Ditt företag verkar som meddelandedeklarant så att ditt företag använder tjänsteleverantörsföretagets mjukvara för generering och skickande av deklarationsmeddelanden. I detta fall behöver tjänsteleverantören ett servercertifikat. Ange också tjänsteleverantörens namn och EORI-nummer.
 • Ditt företag verkar som tjänsteleverantör och ditt företags mjukvara genererar och förmedlar deklarationerna genom direkt meddelandedeklarering på ett annat företags vägnar. 

Ibruktagande av tjänster:

 • Använding av meddelandenotifikationstjänsten vid direkt meddelandedeklarering: Ta reda på om meddelandenotifikationstjänsten är i bruk i den mjukvara som du använder. Om inte, ta reda på om den borde tas i bruk, för den snabbar upp handläggningen av deklarationer avsevärt.
 • Sökanden testar funktionaliteten av meddelandetjänsten för bifogade filer. Ange om ditt företag verkar som programvaruhus och vill i sin programvara testa hur man skickar deklarationers bilagor till Tullen genom direkt meddelandedeklarering. 

Deklarationer för vilka tillstånd till meddelandedeklarering söks:
Ange vilka deklarationsspecifika meddelanden ditt företag vill testa och lämna in genom direkt meddelandedeklarering.


Företaget har beslutat att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering hos Tullen

Välj meddelandedeklareringssätt

Implementera i din egen miljö de tjänster med vilka du kan använda de webbaserade tjänster för direkt meddelandedeklarering som Tullen erbjuder

Skaffa en programvara

Registrering som meddelandekund

Tulli.fi

Träffa Tullens företagsrådgivare

Tulli.fi

Testa programvaran och förbindelserna

Tulli.fi

Efter att du har beviljats tillstånd till meddelandedeklarering kan du skicka de deklarationer du testat till Tullen genom meddelandedeklarering.

Tulli.fi

Frågor?

Särskild rådgivning (tillstånd, garantier och inledning av meddelandedeklarering)
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

 • när det lönar sig att söka tillstånd beviljat av Tullen och vilka förutsättningarna är för tillståndet
 • när du behöver en garanti
 • när det lönar sig att bli meddelandedeklarant och vad det förutsätter.

Vi försöker svara inom tre arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa servicenumret Allmän rådgivning för företagskunder.