Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fisk- och fiskeriprodukter med ursprung i Norge

Utgivningsdatum 30.8.2016 16.15 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.45
Pressmeddelande

75/2016, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 beträffande unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Norge. Förordning nr 2016/1422; publicerad i EUT L 231/26.8.2016, s. 4-19. Förordningen tillämpas från och med den 1 september 2016.

Genom förordningen återinförs sju tullfria tullkvoter och öppnas tre nya tullfria tullkvoter för fisk- och fiskeriprodukter.

Punkt 2 i artikel 1 i förordning (EG) nr 992/95 stryks, eftersom systemet med referenspriser för fiskeriprodukter har avslutats. Artikel 2 a stryks också.

Protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ändrat genom beslut nr 1/2016 av gemensamma kommittén EU-Norge, ska gälla.

De tullkvoter som avses i förordningen ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Bilagan ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD