Hoppa till innehåll

Tullkvot för vissa typer av vatten och andra drycker från Norge

Utgivningsdatum 21.11.2016 8.34 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.05
Pressmeddelande

104/2016, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande för år 2017 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014. Förordning nr 2016/2034; publicerad i EUT L 314/22.11.2016, s. 6 . Förordningen träder i kraft den 29 november 2016 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2017.

Senaste gång öppnades en årlig kvot för dessa produkter för år 2015 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1130/2014. Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2063 beviljades obegränsat tullfritt tillträde till unionen för dessa produkter år 2016. Kvotvolymen för år 2017 är densamma som för år 2015.

Den tullfria tullkvoten öppnas för perioden 1.1–31.12.2017 för de varor med ursprung i Norge som förtecknas i bilagan nedan på de villkor som anges i bilagan. Varorna omfattas av de ursprungsregler som anges i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

För kvantiteter som importeras utöver kvoten ska en förmånstullsats på 0,047 euro/liter tas ut.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD