Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö tietyille vesille ja muille juomille Norjasta

Julkaisuajankohta 21.11.2016 8.34
Tiedote

104/2016, PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettujen Norjan alkuperätuotteiden tuontia Euroopan unioniin koskevan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2017. Asetus N:o 2016/2034; julkaistu EUVL L 314/22.11.2016. Asetus tulee voimaan 29.11.2016 ja sitä sovelletaan 1.1.2017 alkaen.

Vuotuinen kiintiö avattiin edellisen kerran kyseisille tuotteille vuodeksi 2015 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1130/2014. Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2015/2063 kyseisille tuotteille myönnettiin rajoittamaton tulliton pääsy unioniin vuonna 2016. Vuoden  2017 kiintiömäärä on sama kuin vuoden 2015 kiintiömäärä.

Avataan tulliton tariffikiintiö liitteessä luetelluille Norjan alkuperätuotteille siinä vahvistettujen edellytysten mukaisesti 1.1. - 31.12.2017. Tuotteisiin sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 määrättyjä alkuperäsääntöjä.

Kiintiön ylittävistä tuontimääristä kannetaan etuustulli, joka on 0,047 euroa litralta.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, p. 040 332 4171

THT