Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om elektroniskt förfarande och certifiering av uppgifter vid lämnande av uppgifter till registret över bank- och betalkonton

Utgivningsdatum 21.10.2019 6.00
Pressmeddelande

7/2019

Datum
21.10.2019

Rättsgrund
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton 6 § 4 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.9.2020 tills vidare

Målgrupper
Uppgiftsskyldiga till registret över bank- och betalkonton

Tullens föreskrift om elektroniskt förfarande och certifiering av uppgifter vid lämnande av uppgifter till registret över bank- och betalkonton

Uppgifterna till registret över bank- och betalkonton ska lämnas elektroniskt. Vid lämnade av uppgifter ska man använda specifikationer gällande kommunikationspraxis och gränssnitt som Tullen fastställt.

När Tullen kontaktas via registret över bank- och betalkonton ska ett servercertifikat användas för att identifiera kunder elektroniskt och för att garantera uppgifternas integritet och ursprung. För detta ändamål kan man använda det certifikat som Befolkningsregistercentralen beviljar för autentisering av webbtjänster. Alternativt kan man använda ett sådant servercertifikat med hög tillitsnivå som avses i förordning (EU) nr 910/2014 och som finns angiven i den förteckning som publicerats så som föreskrivs i artikel 9 i förordningen. I det fallet kan man använda ett sådant kvalificerat certifikat för autentisering av webbplatser som avses i förordningen. I båda av de ovannämnda alternativen ska den identifierade organisationens FO-nummer eller momsnummer vara angiven i certifikatets subjekt-fält SerialNumber eller i certifikatets subjekt-fält OrganizationIdentifier. Uppgiftslämnaren ska själv skaffa det certifikat som den använder.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Chefsjurist Antti Hästbacka

Föreskrift