Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om de tekniska krav som ställs på datasöksystemet för bank- och betalkonton

Utgivningsdatum 27.10.2022 8.42
Pressmeddelande

6/2022

Datum
26.10.2022

Rättsgrund
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton 4 § 5 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.11.2022 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 4/2022 av den 15 september 2022. 

Målgrupper
Administratörer och uppgiftanvändare av datasöksystem för övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Tullens föreskrift om de tekniska krav som ställs på datasöksystemet för bank- och betalkonton

Strukturen på datasöksystemets frågegränssnitt ska genomföras enligt gränssnittsbeskrivningen som Tullen fastställt. Frågegränssnittet genomförs med SOAP/XML Web Service -teknologin.

Leverantörer av uppgifter måste lämna ut uppgifter om juridiska personer (organisationer och privatpersoner), kundrelationer, konton och bankfack. 

Användare av datasöksystemets frågegränssnitt samt uppgiftsleverantörer eller aktörer som befullmäktigats av dessa identifieras med datakommunikationscertifikat. Frågegränssnittets fråge- och svarsmeddelanden signeras med signeringscertifikat. Varje meddelande ska innehålla uppgiftsleverantörens FO-nummer eller momsnummer i senderBusinessId-fältet.

Förbindelserna i datasöksystemets frågegränssnitt ska vara skyddade med TLS-kryptering.

Närmare anvisningar och gränssnittsbeskrivningarna finns i Tullens tekniska dokumentation: https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/account-register-information-query/index_sv.html.

Om Tullen uppdaterar specifikationerna av ett datasöksystem ska den uppgiftsleverantör som genomför datasöksystemet publicera en ny version av frågegränssnittet enligt specifikationerna samt hålla den föregående version som tas ur bruk i produktionsberedskap under den tid som bestäms av Tullen.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Chef för juridiska ärenden Max Jansson

Föreskrift