Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift (4/2021) om de uppgifter som ska anmälas i skattedeklarationen och om hur deklarationen ska lämnas och skatten betalas vid användning av specialarrangemang

30.6.2021 15.11
Pressmeddelande

4/2021

Nr                                                                        
4/2021

Datum
30.6.2021

Författningsgrund
Mervärdesskattelagen 98 § 3 mom. (387/2021)

Giltighetstid
fr.o.m. 1.7.2021 tills vidare

Målgrupper
Deklaranter

Den som använder det specialarrangemang som avses i 98 § i MomsL ska i skattedeklarationen anmäla följande uppgifter till Tullen:

  • Deklarantens namn (företagets namn)
  • Deklarantens EORI-nummer
  • Identifieringsnummer som specificerar skattedeklarationen (deklarantens referens)
  • Skattedeklarationens datum (t.ex. 31.10.2021)
  • Perioden som skattedeklarationen gäller (t.ex. 1.9.2021-30.9.2021)
  • Totala beloppet för den mervärdesskatt som tagits ut under ifrågavarande period

Deklarationen ska inges till den e-postadress som Tullen angett på sin webbplats, i den form som Tullen fastställt.

Skatten ska betalas senast den sista dagen i den månad som följer efter perioden antingen som nätbetalning eller genom kontoöverföring enligt en faktura som skickas separat.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Jurist Antti Rantanen
 

Föreskrift