Hoppa till innehåll

Tullen misstänker grovt skattebedrägeri på 2 miljoner euro vid illegal import av cigaretter

Utgivningsdatum 10.5.2023 7.50
Pressmeddelande

Tullen har tillsammans med det estniska skatte- och tullverket undersökt en brottshelhet vid illegal import av cigaretter. Från Estland och Lettland har en avsevärt stor mängd cigaretter importerats i kommersiell frakttrafik till Finland för distribution. Beloppet av undandragen skatt i Finland uppgår till cirka två miljoner euro.

Tullen har i samband med en brottsutredning tillsammans med det estniska tullverket beslagtagit två fraktförsändelser som totalt innehöll nästan en halv miljon cigaretter. Beslagen utgör en del av en brottshelhet där det till Finland misstänks ha importerats totalt cirka sex miljoner cigaretter vid mer än 20 tillfällen i mars–december 2022.

I fallet som undersöks har en del av de beslagtagna cigaretterna konstaterats vara produktförfalskningar. För fraktförsändelserna lämnades inga importdeklarationer och betalades inga skatter, och genom detta misstänks gärningsmännen ha uppnått en skattefördel på cirka två miljoner euro.

Illegal import av cigaretter avslöjas allt oftare i post- och expressfrakttrafik samt i kommersiell godstrafik. Godstrafikflödena har förändrats i och med sanktionerna mot Ryssland, då fordons- och personbilstrafiken mellan Finland och Ryssland minskat avsevärt.

– Brottslingarna försöker utnyttja lagliga trafikflöden vid illegal import av cigaretter, och på basis av vår övervakning har dessa fall ökat. Vid avslöjande av yrkesmässig brottslighet är internationellt samarbete viktigt, och i denna helhet som är föremål för vår förundersökning har samarbetet med det estniska tullverket varit särskilt betydande, säger undersökningsledare Mari Sarahete.

Under förundersökningen har fem personer gripits i Finland och Estland. Av dessa har fyra suttit häktade. Personerna misstänks ha medverkat vid anskaffning och sändning av cigaretterna från Estland till Finland. På basis av förundersökningen har cigaretter distribuerats åtminstone till Päijänne-Tavastland och Norra Karelen.

Tullen har undersökt fallet som grovt skattebedrägeri och som olaga befattningstagande med infört gods. Förundersökningen är snart klar och ärendet går vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Mediemeddelande