Hoppa till innehåll

Tullen beslagtog 26 kg ecstasy i en privatbostad – värdet i gatuhandeln över en miljon euro

Utgivningsdatum 6.11.2023 8.15
Pressmeddelande

I juli 2023 beslagtog Tullen cirka 52 000 MDMA-tabletter och tre kilo hasch i samband med en husrannsakan i en privatbostad. Under förundersökningen väcktes också en brottsmisstanke om distribution och försäljning av tiotusentals Ksalol-tabletter och kokain.

Tullen beslagtog i juli 2023 närmare 52 000 tabletter av drogen MDMA – även känd som ecstasy – samt cirka 3 kilo hasch i samband med en husrannsakan i en privatbostad i Vanda. Värdet på det beslagtagna narkotikapartiet skulle i gatuhandeln ha varit över en miljon euro.

Utifrån förundersökningen finns det orsak att misstänka att narkotikapartiet ursprungligen innehöll närmare 200 000 ecstasytabletter samt cirka sju kilo hasch. Dessutom har brottsmisstanken omfattat innehav och distribution av tiotusentals Ksalol-tabletter. Under förundersökningen avslöjades också ett grovt narkotikabrott som gällde försäljning av ett parti kokain på 70 gram.

Största ecstasybeslagen på flera år

– Den stora mängden narkotika som beslagtagits och som avslöjats under förundersökningen visar volymen av den illegala narkotikamarknad som för närvarande är verksam i Finland. Brottsmisstanken har omfattat införsel, transport, innehav, distribution och försäljning av ett narkotikaparti vars värde i sin helhet överstiger fyra miljoner euro. Enligt förundersökningen är verksamheten i huvudsak koncentrerad till huvudstadsregionen, berättar undersökningsledaren, tullöverinspektör Tuomas Korhonen.

Enligt tills vidare obekräftade statistiska uppgifter har Tullen beslagtagit cirka 76 700 ecstasytabletter under de tre första kvartalen år 2023. Det är den största mängden ecstasy på sex år som beslagtagits under motsvarande period. Mängden omfattar de cirka 52 000 tabletter som beslagtogs i samband med denna brottsutredning.

Förundersökningen har omfattat två grova narkotikabrott och tre personer är misstänkta för brotten. Tullens brottsutredningsenhet i Tammerfors har ansvarat för utredningen av brottshelheten och åtalsprövningen har skett vid Södra Finlands åklagardistrikt. Ärendet har behandlats i Helsingfors tingsrätt, som senare meddelar en kanslidom i ärendet.

Mediemeddelande