Hoppa till innehåll

Tullaboratoriet fick in många svar på sin kundnöjdhetsenkät

Utgivningsdatum 10.9.2021 8.05
Pressmeddelande

Under sommaren genomförde Tullaboratoriet en kundenkät för dem som har varit kunder hos Tullaboratoriet under 2020 och 2021. Sammanlagt 137 kunder svarade på enkäten. Tack till alla som svarade!

Behandlingen av enkätresultaten har börjat och vi kommer att använda dem för att göra våra kundprocesser smidigare. Vi informerar mer om resultaten och åtgärderna senare.

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden