Hoppa till innehåll

Transporter som omfattas av EU-sanktioner innehåller särskilt datorer, båttillbehör och elektronik

Utgivningsdatum 27.9.2022 8.34
Pressmeddelande

Övervakningen av EU:s sanktioner mot Ryssland har fortsatt som en integrerad del av Tullens dagliga övervakningsarbete. Merparten av de sanktionsbelagda försändelserna har varit informationsteknik och annan elektronik, men sanktionerna gäller även till exempel tillbehör relaterade till båtar, drönare och optiska apparater. Tullen övervakar sanktionerna utifrån en riskanalys för varuflöden samt direkt vid tullkontoren.

Europeiska unionen har påfört omfattande import- och exportsanktioner i sju olika sanktionspaket mot Ryssland på grund av attacken mot Ukraina. Tullen övervakar som verkställande myndighet sanktionerna som en del av den normala tullbevakningen.

– Vi genomför tillsynen över sanktionerna i så hög grad som möjligt på ett databaserat sätt, och vi har justerat vår riskanalys av varuflödena så att övervakningen av EU:s sanktioner mot Ryssland är ändamålsenlig och effektiv, berättar direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit.

– I anslutning till EU:s sanktioner mot Ryssland har det via tulldeklarationerna lyfts upp till handläggning över 16 000 ärenden, av vilka nästan tusen har genomgått riktade kontroller, fortsätter Rakshit.

Tullen begär vid behov ett utlåtande av Utrikesministeriet om huruvida en viss vara omfattas av EU-sanktionerna. Cirka 580 begäranden om utlåtande har skickats av vilka över 500 har besvarats av Utrikesministeriet. Av dessa har nästan 200 omfattats av sanktioner. Största delen av begärandena om utlåtande skickades under perioden mars-maj. Flest transporter har stoppats i vägtrafiken i Vaalimaa.

– Största delen av utlåtandena hänför sig till kommersiella transporter. Datorutrustning, elektronik i allmänhet samt produkter relaterade till båtliv och sjöfart har legat på ytan, summerar Rakshit.

Över 100 transporter som omfattas av sanktioner vidare till förundersökning  

Antalet produktgrupper som omfattas av sanktioner växte under perioden mars-maj i och med nya sanktionspaket. En del av varorna som omfattas av sanktioner som ska övervakas är s.k. produkter med dubbla användningsområden, dvs. produkter som kan användas för både civila och militära ändamål.

I mars-maj stoppade Tullen särskilt informationsteknik, såsom datorer, hårdskivor, servrar och annan elektronik, tillbehör som hänför sig till sjöfart och båtliv samt båtar och optiska apparater. Även kopplingshuvuden till lastbilar och reservdelar till apparater fanns i transporter som omfattas av sanktioner.

I juli-augusti fanns särskilt datorer, mobiltelefoner och annan elektronik i transporter som omfattas av sanktioner. Även båttillbehör, såsom radarutrustning för fiske samt drönare stoppades.

Tullen har inlett närmare 250 preliminära utredningar av transporter som omfattas av EU-sanktioner. Av dessa har cirka 120 fall gått vidare till förundersökning.

Mediemeddelande Pakotteet