Hoppa till innehåll

Smidigare undersökningsprocesser vid Tullaboratoriet

Utgivningsdatum 10.4.2024 13.41 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

Av kundnöjdhetsenkäten som ordnades sommaren 2023 kom det fram att kundernas nöjdhet med smidigheten i tullärenden låg i allmänhet på en rätt bra nivå. Svarstiden vid undersökningarna upplevdes dock i en del fall vara för lång. Utifrån enkätresultaten granskade Tullaboratoriet sina interna processer. Det konstaterades att svarstiderna blev längre till följd av sådana undersökningsfaser där man var tvungen att fråga kunden om tilläggsuppgifter om t.ex. produktens sammansättning eller förpackningspåskrifter. 

För att göra det snabbare att få dessa tilläggsuppgifter tas ett meddelande i bruk som skickas till kunderna i samband med begäran om dokument. Denna handlingsmodell införs till en början i samband med kosmetikaprover eftersom tilläggsuppgifter måste begäras mest om dem. I meddelandet anges vilken dokumentation som behövs för att undersökningstiden inte ska bli för lång. På basis av erfarenheterna av meddelandet utvidgas användningen av meddelandet eventuellt till andra produktgrupper.

Så smidig tillgång till information som möjligt

Tullaboratoriet informerar om aktuella frågor inom tillsynen med nyhetsbrev och kundmeddelanden. 

Vid Tullen pågår också en förnyelse av webbplatsen tulli.fi då innehållet på sidorna förtydligas. Då blir det ännu lättare att hitta information. 

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Tullaboratoriets meddelanden