Hoppa till innehåll

Skatteförvaltningen och Tullen intensifierar övervakningen av alkoholinköp från utländska webbutiker – skatterna till Finland

Utgivningsdatum 12.10.2022 7.15 | Publicerad på svenska 14.10.2022 kl. 14.53
Pressmeddelande

Alkohol som beställts från utländska webbutiker minskar statens skatteinkomster med tiotals miljoner årligen. I november börjar Tullen och Skatteförvaltningen intensivövervaka för att se till att punktskatt betalas på alkoholprodukter som beställts från utländska webbutiker. Tullen stoppar en del av alkoholförsändelserna från och med november. Också beställare ska betala skatt.

Staten förlorar årligen ungefär 80–100 miljoner euro i skatteintäkter på grund av att det inte betalas skatt till Finland på alkohol som beställts från utländska webbutiker. Nätbeställningen av alkohol ökade i synnerhet under coronapandemin.

Därför intensivövervakar Tullen och Skatteförvaltningen näthandeln av alkohol från och med november. 

Finansministeriet beviljade Skatteförvaltningen och Tullen nästan tre miljoner euro på våren 2022 för att finansiera den intensivövervakning som ska fortsätta åtminstone till slutet av 2023. 

- Handeln med alkohol på nätet ökade avsevärt under coronaåren och det är ett populärt fenomen som nästan helt baserar sig på att skatterna förblir obetalade. Genom effektiv övervakning vill vi försäkra oss om att skatterna i fortsättningen blir betalda även på alkohol som beställts via nätet, säger Sami Peltola, Skatteförvaltningens styrnings- och övervakningschef.

I Finland svarar Skatteförvaltningen för punktbeskattningen. Tullen svarar för de konkreta nationella övervakningsåtgärderna i fråga om alkoholimporten.

– Vi övervakar alkoholbeställningar till Finland med hjälp av vår databaserade riskanalys och dessutom har vi den normala tullövervakningen vid gränserna. Som verkställande myndighet ser vi till att övervakningen är så ändamålsenlig och effektiv som möjligt. Vi stoppar förstås alla försändelser som är emot bestämmelserna, berättar Sami Rakshit, direktör för Tullens övervakningsenhet.

Alkoholinköpen via nätet tredubblades under coronaåren

Enligt Institutet för hälsa och välfärd beställdes det sammanlagt 33 miljoner liter alkoholdrycker från utländska webbutiker till Finland år 2021. Mängden alkohol som beställdes och köptes via nätet ökade redan före coronapandemin men under 2019–2021 tredubblades sifforna. 

Från och med november stoppar Tullen en del av alkoholförsändelserna , beskattningsbeslut också till köpare

Från och med november stoppar Tullen upptäckta alkoholbeställningar till exempel i hamnar och utreder hos Skatteförvaltningen om det har ställts säkerhet på och lämnats förhandsanmälningar om dem. Varorna stoppas minst för den tid som de fortsatta utredningarna tar. 

Om anmälan och säkerheten saknas är det enligt myndighetsuppgifterna säljaren som ansvarar för skatterna och då fattar Skatteförvaltningen ett beslut om att omhänderta de beställda produkterna medan beställningen väntar på att skatterna betalas. Om säljaren inte betalar de påförda skatter inom 6 månader, har Tullen rätt att förstöra de produkter som omhändertagits. 

Syftet med omhändertagandet av alkoholdrycker är att se till att säljaren betalar skatterna till Finland. 

I de fall där köparen är ansvarig för skatterna på alkoholbeställningen väntar beställningen inte på att skatterna betalas utan beställningen fortsätter till kunden efter Tullens utredningar. Om skatterna är obetalda skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut till kunden i efterhand. 

- Priset på en billig ölburk som beställts via nätet kan grovt uppskattat fördubblas när också skatterna ska betalas, säger Peltola.

Frågor till säljarföretaget om beställningen dröjer

Myndigheterna meddelar transportföretaget och säljarföretaget ifall alkoholprodukterna blivit stoppade och omhändertagna.

Tullen och Skatteförvaltningen uppmanar de kunder som beställt alkoholdrycker att kontakta webbutiken i fråga.

- I situationer där det företag som sålt alkoholprodukterna är skattskyldig, kan myndigheterna inte kontakta de kunder som beställt produkterna, eftersom det då är fråga om ett ärende mellan företaget och Skatteförvaltningen. Rikta eventuella frågor om din beställning till säljaren, säger Peltola

Vem betalar skatterna? Transporten är avgörande

På alkoholdrycker betalas två punktskatter: alkoholskatt och skatt på dryckesförpackningar. 

Om alkohol beställs från ett annat EU-land från en webbutik beror ansvaret för betalningen av skatterna på hur transporten av beställningen har arrangerats. Ett undantag utgör Åland. Alkoholdrycker som beställts till Åland från EU-länder ska förtullas och mottagaren ska betala moms och punktskatt på dem.

Om kunden beställer alkohol från ett land utanför EU, ska hen i samband med förtullningen lämna en tulldeklaration och betala momsen, eventuella tullavgiften och punktskatterna.

1.  Om säljaren deltar i att arrangera transporten är säljaren skattskyldig

Om ett företag i ett EU-land säljer alkoholdrycker i en webbutik och arrangerar transporten av produkterna till Finland är det fråga om distansförsäljning och säljaren är då momsskyldig. Säljaren svarar också för skatterna då den rekommenderar kunden att använda vissa transportföretag eller annars deltar i transportarrangemangen.

- Enbart det att webbutiken på sina beställningssidor har en länk till det företag som sköter om transporten gör att säljaren är skyldig att betala skatterna. Köparen bör komma ihåg att alltför låga priser på alkoholdrycker i en webbutik vanligtvis är ett tecken på att skatterna inte har betalats, säger Peltola. 

I samband med distansinköp kan också det bolag som deltagit i transporten av produkten i vissa fall vara skyldigt att betala skatterna.

2. Om köparen arrangerar transporten är köparen skattskyldig

Om kunden däremot beställer alkohol från en webbutik som ligger i ett EU-land och själv arrangerar transporten för sin beställning, är det fråga om distansköp och då ansvarar köparen för skatterna. Köparen ska i MinSkatt lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet som motsvarar punktskattebeloppet innan beställningen kommer till Finland. 

Skatternas andel av priset på varor som köpts från en webbutik:

en förpackning med 24 burkar (0,33 l) mellanöl (4,6 %) kostar 13,90 euro i en utländsk webbutik. Punktskatten på mellanöl är 13,86 euro och skatten på dryckesförpackningen på drycker som säljs i burkar är 4,03 euro. Punktskatternas andel är sammanlagt 17,89 euro och sålunda blir det skattepliktiga priset på 24 burkar sammanlagt 31,79 euro.

I en utländsk webbutik kostar 3 liter rött boxvin (12,5 %) 11,90 euro. Alkoholskatten på vin är 12,63 euro och skatten på dryckesförpackningen 1,53 euro. Punktskatternas andel är sammanlagt 14,16 euro och det skattepliktiga priset på vinboxen sammanlagt 26,06 euro.

Mer information om ämnet:
Så här deklarerar och betalar du punktskatterna om du beställer eller skickar alkohol eller tobak - skatt.fi
Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland - skatt.fi

 

Alkoholin tehovalvonta Mediemeddelande