Hoppa till innehåll

Preciserad tidtabell: Deklarationerna för transitering förnyas i september 2023 och deklarationerna för export och utförsel under våren 2024

Utgivningsdatum 28.4.2022 10.00 | Publicerad på svenska 28.4.2022 kl. 10.03
Pressmeddelande

Tulldeklareringen förändras stegvis. Det var meningen att deklarationerna för transitering samt export och utförsel skulle förnyas i mars 2023, men ibruktagandet av de nya deklarationerna har skjutits fram.

Här är de nya tidtabellerna:

  • De nya deklarationerna för transitering tas i bruk 2.9.2023.
  • De nya deklarationerna för export och utförsel tas i bruk i slutet av våren 2024.

Meddelandedeklaranterna tillämpar inledningsvis fr.o.m. 2.9.2023 övergångsregler vid ingivandet av transiteringsdeklarationerna. De slutliga reglerna börjar tillämpas fr.o.m. 1.12.2023.

Mera information

UCC(at)tulli.fi  

Kundmeddelande 16.3.2022: Tidtabellen för reformen av transiterings- och exportdeklarationer ändras

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering