Hoppa till innehåll

Preciserad tidtabell: Deklarationerna för transitering förnyas i september 2023 och deklarationerna för export och utförsel under våren 2024

Utgivningsdatum 28.4.2022 10.00
Pressmeddelande

Tulldeklareringen förändras stegvis. Det var meningen att deklarationerna för transitering samt export och utförsel skulle förnyas i mars 2023, men ibruktagandet av de nya deklarationerna har skjutits fram.

Här är de nya tidtabellerna:

  • De nya deklarationerna för transitering tas i bruk 2.9.2023.
  • De nya deklarationerna för export och utförsel tas i bruk i slutet av våren 2024.

Meddelandedeklaranterna tillämpar inledningsvis fr.o.m. 2.9.2023 övergångsregler vid ingivandet av transiteringsdeklarationerna. De slutliga reglerna börjar tillämpas fr.o.m. 1.12.2023.

Mera information

UCC(at)tulli.fi  

Kundmeddelande 16.3.2022: Tidtabellen för reformen av transiterings- och exportdeklarationer ändras

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering