Hoppa till innehåll

Påminnelse till dig som har gröna fingrar: Om du beställer växter eller fröer från länder utanför EU, skaffa dig ett sundhetscertifikat

Utgivningsdatum 14.3.2024 8.05

Fastän snön fortfarande täcker marken ligger många fritidsodlares fokus redan på det som ska planteras under den inkommande säsongen. Om du tänker beställa fröer eller plantor från ett område utanför EU är det viktigt att du tar i beaktande att beställningen av dem omfattas av restriktioner. Det är förbjudet att beställa växter utan sundhetscertifikat och dessutom ska en importkontroll ordnas i Finland för beställningen. Därtill är det helt förbjudet att importera vissa växter.

- Så här inför våren har vi en viktig påminnelse till alla med gröna fingrar: Om du planerar att beställa växter eller fröer för hemmabruk från länder utanför EU, ta reda på vilka importkrav som gäller innan du beställer. På Livsmedelsverkets webbplats är det lätt att ta reda på de förbud och restriktioner som gäller för dessa beställningar, berättar tullöverinspektör Jaana Viitakoski

Alla plantor, krukväxter, grönväxter, sticklingar, knölar och fröer avsedda för sådd ska ha ett sundhetscertifikat när de beställs från ett land utanför EU. Om du inte får ett certifikat kan du inte beställa. Sundhetscertifikatet beviljas av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet och är avgiftsbelagt. Växter och växtprodukter som förs in utan ett sundhetscertifikat omhändertas och förstörs vid tullen. Därutöver får till exempel barrväxter, citrusträd, sättpotatis och värdväxter för päronpest, såsom äppel- och päronträd, inte alls importeras till Finland från länder utanför EU.

Alla växtförsändelser och en del försändelser av utsäde kontrolleras i samband med importen. Den som beställer på webben ska själv göra en anmälan till Livsmedelsverket, när försändelsen har kommit till Finland. Kontrollen är avgiftsbelagd. Om allting är i skick vid kontrollen får försändelsen tas i bruk, i annat fall förbjuds importen.

Beställningen av växter omfattas av restriktioner för att förhindra spridningen av växtsjukdomar och skadedjur.

Minneslista för dem som beställer växter:

  1. Kontrollera importförbuden. Vissa växter är det helt förbjudet att importera.
  2. Ta reda på om du kan få ett sundhetscertifikat för växterna. Utan certifikat kan du inte beställa växter.
  3. Beställ en importkontroll för växtförsändelser från Livsmedelsverket.

Tullen övervakar import

Tullen övervakar import. Växter och växtprodukter som importeras från områden utanför EU utan sundhetscertifikat omhändertas och förstörs.

Beställarna bör också beakta att alla expressfraktfirmor inte nödvändigtvis transporterar växter och frön.

Mediemeddelande