Hoppa till innehåll

På resa med hunden? Kom ihåg passet och vaccinationerna – farliga sjukdomar kan även smittas till människor

Utgivningsdatum 30.5.2022 9.00
Pressmeddelande

Många resande blir överraskade när ett pass efterfrågas vid inresan till Finland för en katt eller hund som reser som sällskap. Flera krav hänför sig till inresan för sällskapsdjur och ägaren ansvarar för att kraven följs. Tillsynen förebygger spridningen av farliga sjukdomar.

Vare sig du reser med ditt sällskapsdjur under semestern, återvänder tillbaka till Finland eller skaffar ett nytt sällskapsdjur från utlandet, ska du på förhand innan du kommer till Finland ta reda på kraven för inresa. För införsel av katter, hundar och illrar till Finland krävs olika dokument, intyg och vaccinationer. Dessa inresekrav varierar till exempel beroende på från vilket land sällskapsdjuret kommer till Finland. Det finns till och med skillnader mellan EU-länder och nordiska länder, för att inte nämna länder utanför EU.

Med hjälp av kraven säkerställs det att de sällskapsdjur som kommer till Finland har de vaccinationer de behöver för att farliga sjukdomar inte ska kunna sprida sig till djur eller människor.

- För ofta får vi höra av ägare av sällskapsdjur att de inte visste att sällskapsdjuret ska ha ett sällskapsdjurspass eller ett hälsointyg, eller att hälsointyget ska vara av ett visst slag, berättar tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen. Om kraven på inresa för sällskapsdjuret inte uppfylls, återsänds sällskapsdjuret till ursprungslandet eller avlivas, eftersom det i Finland inte finns möjligheter till karantän. Vi önskar verkligen att ägarna av sällskapsdjur skulle förstå att de ska ta reda på kraven i god tid, redan innan de åker på resa.

Det hör alltid till ägarens ansvar att innan inresan till Finland ta reda på vilka krav som gäller för sällskapsdjurets inresa. Här har vi sammanställt några aspekter som är värda att beaktas:

 • För länder med hög risk för rabies krävs förutom vaccin en antikroppsundersökning

  Sällskapsdjuret ska ha ett giltigt rabiesvaccin. Om sällskapsdjuret kommer till Finland från ett land med hög risk för rabies, ska djuret medföljas av resultat för en undersökning av rabiesantikroppar. Antikroppstestet ska göras tidigast 30 dagar efter rabiesvaccinet och minst tre månader före inresan. Det räcker alltså inte med intyg om rabiesvaccinering. Länder med hög risk är till exempel Turkiet, Thailand och Indien.

  Om sällskapsdjuret har varit med på en semesterresa till exempel i Turkiet ska du alltså vid återresan till Finland kunna visa upp resultat för ett antikroppstest.

 • Behandling mot ekinokockos behövs för hundar vid inresa från Sverige men inte från Norge

  Vanligen behöver en hund som reser in till Finland läkemedelsbehandling mot ekinokockos. Hundar som reser in från Sverige behöver behandlas mot ekinokockos minst 1 dygn (24 h) och högst 5 dygn (120 h) innan inresan till Finland. Om du reser in direkt från Norge behövs ingen läkemedelsbehandling mot ekinokockos, men om du återvänder via Sverige behövs den.

  Läkemedelsbehandlingen mot ekinokockos utförs alltid av en veterinär som ska anteckna det givna läkemedlet i sällskapsdjurspasset eller hälsointyget.

 • Sällskapsdjuret ska vara id-märkt

  Alla resande sällskapsdjur ska vara id-märkta med ett microchip som injiceras före rabiesvaccinet. Också en klart läsbar tatuering godtas som id-märkning, om tatueringen gjorts före den 3 juli 2011.

 • Sällskapsdjur som kommer från Storbritannien kommer från utanför EU

  Till följd av brexit är Storbritannien inte längre ett EU-land, och sällskapsdjur som kommer från Storbritannien till Finland omfattas av samma krav på inresa som övriga djur som kommer från länder utanför EU.

 • Ta alltid reda på kraven av myndigheterna i Finland

  Veterinärer i utlandet kan ha fel uppfattningar om finländska krav. Kontrollera därför alltid kraven av Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets webbplats finns en sökmotor som hjälper dig att enkelt ta reda på vilka villkor som gäller för inresa av hundar och katter till Finland. Efter att du fyllt i ursprungslandet och djurets uppgifter på formuläret visar formuläret en förteckning över kraven.

 • Ägaren betalar kostnaderna om villkoren för inresa inte uppfylls

  En avgift tas ut för att förvara sällskapsdjuret i Tullens djurlokaler innan det återsänds till ursprungslandet, liksom för avlivningen av sällskapsdjuret. Ägaren står för dessa kostnader.

Mera information om djur för resande (tulli.fi)

Mediemeddelande