Hoppa till innehåll

Omräkningskurser för valuta i juli 2024

Utgivningsdatum 24.6.2024 12.00 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 12.03
Pressmeddelande

Tullen fastställer de omräkningskurser som ska tillämpas vid bestämning av tullvärdet på importerade varor. Valutaomräkningskurserna publiceras på webbplatsen tulli.fi på sidan Omräkningskurser. De publicerade omräkningskurserna ska, om inte annat meddelas, tillämpas på sådana varor som i Finland under den på webbsidan angivna tiden förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

De nyaste valutaomräkningskurserna

Meddelanden om omräkningskurser