Hoppa till innehåll

Nya sanktioner publicerade – ryskt guld på listan av importsanktioner

Utgivningsdatum 22.7.2022 10.25
Pressmeddelande

EU har infört nya sanktioner mot Ryssland som utökar och preciserar EU-sanktionerna samt specificerar verkställigheten av dem. Import av ryskt guld till EU-området förbjuds.

Den 21 juli 2022 fastställde Europeiska unionen nya sanktioner mot Ryssland på grund av anfallskriget mot Ukraina. Genom de sanktioner som nu träder i kraft utvidgas och preciseras exportsanktionerna för produkter som kan bidra till Rysslands industriella kapacitet och för högteknologiska produkter samt preciseras verkställandet av sanktionerna. Till Tullens uppgifter som verkställande myndighet hör att övervaka de sanktioner som överenskommits på EU-nivå i fråga om export och import av varor.

De nya sanktionerna förbjuder import av guld och förädlade guldprodukter från Ryssland till EU-länderna. Sanktionen gäller även smycken samt verk skapade av guld- och silversmeder. Resenärer får dock föra in dessa produkter om de äger dem och inte för in dem för försäljning.

Guld är en av Rysslands största exportprodukter efter energi. I januari-maj 2022 har inget ryskt guld eller guld av ryskt ursprung importerats till Finland.

EU:s nya sanktioner finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning 21 juli 2022

Utrikesministeriets meddelande (21.7.2022): Nya EU-sanktioner mot Ryssland träder i kraft

Mediemeddelande ukraina