Hoppa till innehåll

Nya koden ”aktörens natur” blir obligatorisk i exportdeklarationer

Utgivningsdatum 31.5.2022 13.17
Pressmeddelande

Framöver ska både exportörer och ombud uppge den nya koden ”aktörens natur” i exportdeklarationer. Det är obligatoriskt att uppge den nya koden i exportdeklarationstjänsten från och med 4.6.2022 och i meddelandedeklarationer från och med 1.11.2022.

Datainnehållet i Tullens exportdeklarationsmeddelanden förändras då den nya obligatoriska koden ”aktörens natur” läggs till till exportdeklarationsmeddelandet (AVI). Meddelandedeklaranter kan börja använda den nya koden fr.o.m. 4.6.2022 då det passar dem. Aktörens natur kan uppges först när meddelandedeklaranten tar i bruk den nya versionen 2.2 av ELEX-meddelandebeskrivningarna. Den gamla versionen 2.1 av ELEX-meddelandebeskrivningarna kan användas fram till 31.10.2022. Efter detta datum godtas version 2.1 inte längre i exportdeklarationsmeddelandena. 

Kunder som använder exportdeklarationstjänsten ska uppge den nya koden från och med 4.6.2022.  

De nya koderna för olika aktörer är:

Kod Benämning
C Enskild medborgare/EU
D Diplomatisk beskickning
E Företag/EU
F Företag/icke-EU
H Enskild medborgare/Finland
K Kommun
P Enskild medborgare/icke-EU
T Förening/Utan vinstsyfte
V Land
Y Företag/Finland

Nya versionen 2.2 av ELEX-meddelandebeskrivningarna och ändringarna som ska göras i meddelandena 

Se de nya ELEX-meddelandebeskrivningarna 2.2 på Tullens webbplats under ”Andra systemspecifika meddelandebeskrivningar”.

Ändringarna börjar gälla först när följande ändringar görs i exportdeklarationsmeddelandena:

1.    Schemaversionen 2.1 byts ut till version 2.2:
<Message>
    <sender>FI2222222-3</sender>
    <recipient>FI0245442-8</recipient>
    <issue>2022-05-05T12:00:00.0</issue>
    <reference>FIRMA0000000678</reference>
    <version>2.2</version>
    <test>1</test>
</Message>

2.    ”Aktörens natur” läggs till till uppgifterna om exportören:

<Exporter>
<Party>
        <identity>FI1234567-8</identity>
        <identityExtension>T0001</identityExtension>
        <name1>Viejä Oy</name1>
        <Address>
            <line>Wahlforsinkatu 20</line>
            <city>Joensuu</city>
            <postCode>80100</postCode>
            <country>FI</country>
        </Address>
    </Party>
         <partyNature>Y</partyNature>
</Exporter>

3.    ”Aktörens natur” läggs till till uppgifterna om ombudet:

<Agent>
<Party>
        <identity>FI2222222-3</identity>
        <identityExtension>T0001</identityExtension>
        <name1>Huolitsija Oy</name1>
        <Address>
            <line>Huolintakatu 14</line>
            <city>Helsinki</city>
            <postCode>006200</postCode>
            <country>FI</country>
        </Address>
    </Party>
        <partyNature>Y</partyNature>
    <status>2</status>
    </Agent>

Testning av den nya versionen

För att säkerställa att versionsändringen fungerar rekommenderar vi att du testar ändringarna i Tullens kundtestmiljö innan du överför dem till produktionsmiljön. 

  • Utför testningen på eget initiativ i Tullens kundtestmiljö.
  • Använd ett så enkelt meddelande som möjligt som testmeddelande (t.ex. deklarationstyp A, endast en varupost, osv.), eftersom avsikten endast är att testa hur den nya versionen fungerar och den nya koden ”aktörens natur” anges.
  • Om problem uppstår, kontakta sanomatuki(at)tulli.fi.
  • Du kan ta i bruk den nya versionen 2.2 då du testat den med lyckat resultat.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande