Hoppa till innehåll

Nya begränsningar gällande antalet servicebegäranden vid direkt meddelandedeklarering

Utgivningsdatum 16.6.2021 9.00
Pressmeddelande

Begränsningarna gällande antalet servicebegäranden vid direkt meddelandedeklarering har ändrats. I fortsättningen kan kunderna skicka fler servicebegäranden under en viss tid än tidigare. Nya begränsningar har också införts i fråga om totalmängden meddelandetrafik som Tullen mottar.

Handläggningen av servicebegäranden har begränsats enligt följande per kund kopplad till tjänsten (IntermediaryBusinessID):

  • Upload: Tjänsten handlägger med en sekunds mellanrum högst tre Upload-begäranden.
  • UploadAttachment: Tjänsten handlägger med en sekunds mellanrum högst tre UploadAttachment-begäranden.
  • DownloadList: Tjänsten handlägger med fem minuters mellanrum högst en DownloadList-begäran.
  • Download: Tjänsten handlägger med en sekunds mellanrum högst fem Download-begäranden.
  • CheckConnectivity: Tjänsten handlägger med en sekunds mellanrum högst en CheckConnectivity-begäran.

När kunden har tagit i bruk meddelandenotifikationstjänsten kan denne inte göra DownloadList-begäranden lika frekvent, utan högst med en timmes mellanrum.

Därtill har samtliga kunders gemensamma meddelandetrafikmängd begränsats enligt följande:

  • Upload: Tjänsten handlägger högst 20 tulldeklarationer per sekund.
  • UploadAttachment: Tjänsten handlägger högst 20 sändningar av bifogade filer per sekund.
  • DownloadList: Tjänsten handlägger högst 10 begäranden om förteckningar över beslut som är redo att hämtas per sekund.
  • Download: Tjänsten handlägger högst 100 hämtningar av förtullningsbeslut per sekund.

Tjänsten avvisar DownloadList- och CheckConnectivity-begäranden som överskrider de ovan beskrivna gränserna. Upload-, UploadAttachment- och Download-begäranden avvisas däremot inte omedelbart, utan de ”buffras” när kunden har skickat mer begäranden än tillåtet. SOAP-begäran, som Tullen mottagit genom TCP-sessionen, ställs då i kö för att vänta på handläggning. En i kö ställd Upload- eller Download-begäran avvisas endast om man inte hinner handlägga den innan https-förbindelsen bryts på grund av överskriden tidsgräns.

Mera information fås via e-postadressen TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Kundmeddelande