Hoppa till innehåll

Ny grupp inleder sina studier mot yrkesexamen inom tullbranschen vid Omnia – målgruppen är Tullens företagskunder

Utgivningsdatum 16.10.2020 11.00
Pressmeddelande

Tullbranschen har officiell utbildning som leder till examen. Yrkesexamen inom tullbranschen eller delar av examen kan avläggas inte bara av Tullens anställda utan också av personer som sköter förtullnings-, speditions- eller fartygsklareringsuppgifter i företag. Yrkesexamen inom tullbranschen är en fristående examen som ger behörighet för fortsatta studier. Grunderna för yrkesexamen inom tullbranschen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Den följande gruppen med deltagare från företag inleder sina studier inom kompetensområdet för tulltjänster den 2 februari 2021 i Tullens mötes- och utbildningscentral i Helsingfors. Ansökningstiden till utbildningen är 25.9 - 18.12.2020. Genomförandet av examensdelen förutsätter att sökanden arbetar med uppgifter som är lämpliga för grunderna för yrkesexamen inom tullbranschen. Du får mera information om genomförandet av examen på Omnias webbplats och/eller av Omnias utbildare Sirpa Manninen (sirpa.h.manninen(at)omnia.fi).

Utbildningen sker på finska.

Kundmeddelande