Hoppa till innehåll

Nikotinpåsar klassificeras inte längre som läkemedel

Utgivningsdatum 4.4.2023 17.02 | Publicerad på svenska 6.4.2023 kl. 12.11
Pressmeddelande

Enligt en ny bedömning av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea klassificeras nikotinpåsar avsedda för annat än medicinskt bruk inte längre som läkemedel. Tullen börjar genast tillämpa Fimeas nya bedömning vid övervakning av import och vid förundersökning.

Fimeas nya bedömning av nikotinpåsar påverkar Tullens övervakning av importerade produkter. I fortsättningen klassificeras nikotinpåsar avsedda för annat än medicinskt bruk inte längre som läkemedel.

– Tullen är en verkställande myndighet och vi iakttar alltid en behörig myndighets bedömning, dvs. i detta fall Fimeas gällande riktlinje för definiering av läkemedel. Vi agerar i fortsättningen enligt Fimeas nya bedömning både vid övervakning av import och vid våra förundersökningar, betonar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

Den nya riktlinjen gäller endast import av nikotinpåsar – ändringen påverkar inte bestämmelserna om import av snus

Den nya riktlinjen gäller import av nikotinpåsar fr.o.m. den 4 april 2023. 

Enligt Fimeas tidigare riktlinje jämställdes starkare nikotinpåsar med receptbelagda läkemedel och de fick inte importeras utan recept. Med stöd av denna tidigare riktlinje har Tullen omhändertagit eller beslagtagit olagligt importerade nikotinpåsar och inlett vid behov en förundersökning i ärendet. 

Nikotinpåsar är portionspåsar som innehåller nikotin men inte tobak och som är avsedda för upptag i munhålan. Ändringarna vid import av nikotinpåsar påverkar inte bestämmelserna om import av snus.

Social- och hälsovårdsministeriet har redan börjat bereda ändringen av tobakslagen. Som grund för beredningen används ett förslag från arbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitisk utveckling, enligt vilket nikotinpåsar bör regleras på samma sätt som traditionellt snus. Läs mer i Fimeas och Valviras nyheter.

Tullen övervakar som verkställande myndighet import av produkter inom flera olika förvaltningsområden för olika behöriga myndigheters behov. 

Fimeas nyhet (4.4.2023): Fimea understöder en reform av lagstiftningen om nikotinpåsar

Valviras nyhet (4.4.2023): Tobakslagen tillämpas på nikotinpåsar

Mediemeddelande