Hoppa till innehåll

Nationell skattegränsdeklaration mellan Åland och övriga Finland vid aktiv förädling och tillfällig införsel

Utgivningsdatum 24.8.2022 13.00 | Publicerad på svenska 31.8.2022 kl. 9.04
Pressmeddelande

När en vara deklareras för förfarandet för aktiv förädling eller tillfällig införsel i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland ska en nationell skattegränsdeklaration inges för varan från och med den 5 november 2022.

När varor skickas för förädling ansvarar mottagaren att deklarationen inges. När varorna kommer tillbaka över skattegränsen efter förädlingen, är mottagaren, dvs. den ursprungliga avsändaren av varorna, ansvarig för att deklarationen inges. Vid tillfällig införsel inger ägaren till varan båda deklarationerna.

Den nationella skattegränsdeklarationen kan inges antingen på förhand eller senast när varan kommer över skattegränsen. När den nationella skattegränsdeklarationen används, ställs inga tidsfrister för varan och ingen ansvarsgaranti reserveras för den så som det vid särskilda förfaranden vanligtvis görs. Periodisk deklaration får inte användas. Deklarationerna inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Koder för tullförfaranden och ytterligare förfaranden

När varor transporteras för förädling eller tillfällig införsel anges som tullförfarandekod 4000 vid import och 6121 när varan kommer tillbaka.

Om varor importeras för aktiv förädling, t.ex. reparation, anges 671 som kod för ytterligare förfarande. 

Om varor, t.ex. hyrda maskiner och apparater, införs tillfälligt över skattegränsen, anges 673 som kod för ytterligare förfarande.

Koder för ytterligare uppgifter i deklarationen för aktiv förädling

Varans riktning anges med en kod för ytterligare uppgifter. När varan transporteras från Åland till övriga Finland anges koden FIMAN. När varan transporteras från övriga Finland till Åland anges koden FIAXM.

När varor skickas för förädling anges flera uppgifter med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Behövligt antal rader för FIXXX-koder ska läggs till i deklarationen, och själva uppgiften anges i fältet för beskrivning av koden. Följande uppgifter anges med FIXXX-koden:

 • varubeskrivning för den produkt som ska förädlas
 • beräknad tid för avslutande av förfarandet (dd.mm.åååå)
 • planerad verksamhet, dvs. det som görs på varan under den aktiva förädlingen samt vad den förädlade produkten är (varubeskrivning)
 • förädlingsplatsens adress
 • identifieringsmetod
  • Ange t.ex. ett tillverknings- eller serienummer som identifieringsmetod.
  • Ange också alltid adressen till platsen för bokföring av förädlingen som identifieringsmetod med en egen FIXXX-kod.

När varan kommer tillbaka behövs bara en FIXXX-kod för ytterligare uppgifter. Med koden anges en beskrivning av den genomförda förädlingen samt varubeskrivningen för den förädlade varan.

Bifogade dokument i deklarationen för aktiv förädling

I nationella skattegränsdeklarationer ska man alltid som bifogat dokument ange ett dokument som visar varans värde. När varor hänförs till förädling, kan dokumentet vara till exempel en proformafaktura. När varan kommer tillbaka kan man uppge t.ex. en förädlings- och reparationsräkning som visar värdet på förädlingen. Värdet på förädlingen ska också anges i fältet ”Fakturerat totalbelopp” i deklarationen.

När varan kommer tillbaka ska man dessutom som bifogat dokument ange den skattegränsdeklaration med vilken varan hänfördes till aktiv förädling. Som dokumentkod anges C019 och som beskrivning det MRN-referensnummer som tilldelats deklarationen.

Koder för ytterligare uppgifter i deklarationen för tillfällig införsel

Varans riktning anges med en kod för ytterligare uppgifter. När varan transporteras från Åland till övriga Finland anges koden FIMAN. När varan transporteras från övriga Finland till Åland anges koden FIAXM.

När varan införs tillfälligt över skattegränsen anges flera uppgifter med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Behövligt antal rader för FIXXX-koder ska läggs till i deklarationen, och själva uppgiften anges i fältet för beskrivning av koden. Följande uppgifter anges med FIXXX-koden:

 • varubeskrivning och planerad verksamhet (t.ex. testning, presentation, utställning eller hyrning)
 • användningsplatsens adress
 • beräknad tid för avslutande av förfarandet (dd.mm.åååå)
 • identifieringsmetod (t.ex. tillverknings- eller serienummer eller namnet på en tavla som införs för en utställning)

När varan kommer tillbaka, anges följande uppgifter med FIXXX-koden:

 • beskrivning av den verksamhet som skett samt varubeskrivning
 • identifieringsmetod (t.ex. tillverknings- eller serienummer eller namnet på en tavla som varit på en utställning)

Bifogade dokument i deklarationen för tillfällig införsel

I nationella skattegränsdeklarationer ska man alltid som bifogat dokument ange ett dokument som visar varans värde. Dokumentet kan till exempel vara en proformafaktura enligt vilken värdet också anges i fältet ”Fakturerat totalbelopp”.

När varan kommer tillbaka ska man dessutom som bifogat dokument ange den skattegränsdeklaration med vilken varan hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel. Som dokumentkod anges C019 och som beskrivning det MRN-referensnummer som tilldelats deklarationen.

Mera information:

Skattegrans(at)tulli.fi

UCC(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering