Hoppa till innehåll

Nappkedjor tilldrog sig uppmärksamhet vid Tullens tillsyn – kedjor som går sönder eller är för långa utgör en risk för barn

Utgivningsdatum 16.11.2023 8.30
Pressmeddelande

Tullen övervakar säkerheten hos barnprodukter som importeras från utlandet till den finska marknaden. I allmänhet är kvaliteten på barnavårdsartiklar god, men nappkedjorna har under de senaste åren framträtt i Tullens tester på grund av att deras hållbarhet varit dålig och att de inte uppfyllt kraven. Problemen med nappkedjor kan orsaka risk för kvävning eller strypning och därför har Tullen regelbundet hindrat varupartier från att komma ut till butiker.

Nappar och nappkedjor som importeras från utlandet till Finland är vanliga produkter vid Tullens produktsäkerhetstillsyn, och deras egenskaper undersöks noggrant i Tullaboratoriets tester. Kvaliteten på de nappar som Tullen undersökt har med några få undantag varit god under de senaste åren, men nappkedjorna tilldrar sig uppmärksamhet varje år.

– Napparna och nappkedjorna omfattas av noggranna europeiska standarder som ska bli uppfyllda vid vår tillsyn. Tyvärr har vi på 2020-talet varit tvungna att underkänna varupartier med nappkedjor varje år. Fastän mängderna inte är stora, är säkerheten hos barnprodukter så viktig och annars på en god nivå att detta väcker uppmärksamhet, berättar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Största problemet med importerade nappkedjor är deras dåliga hållbarhet – också en för lång kedja medför fara

Riskerna med de nappkedjor som Tullen övervakat har i de flesta fall med mekanisk hållbarhet att göra. Särskilt fästanordningen i nappkedjan har i laboratoriets slagtest visat sig vara en del som lätt går sönder. Efter slagtestet öppnas och stängs fästanordningen i ett belastningstest 1000 gånger på ett visst sätt.

Nappkedjorna ska hålla sig hela också i ett dragtest där delarnas hållfasthet kontrolleras. En nappkedja som lätt går sönder i vardagsbruk skulle medföra kvävningsrisk för barn på grund av de små lösa delarna.

– Fästanordningar av metall har visat sig vara de svagaste. Därtill är delar som tillverkats av trä problematiska i nappkedjorna. Ibland är hela kedjedelen belagd med träbollar, men dessa trädelar går ofta sönder i ett slagtest enligt en EU-standard, berättar Tullaboratoriets tullöverinspektör Mikko Kontiainen.

Också nappkedjans längd har gränser enligt standarden: den får vara högst 22 cm läng. För långa nappkedjor påträffas dock relativt ofta vid Tullaboratoriet.

– Ibland kommer överskridandet av maximilängden som en överraskning för importörer, eftersom de inte säkerställt kedjans totala längd tillsammans med en eventuell napphållare. En för lång nappkedja runt halsen kan orsaka en kvävningsrisk för barnet, fortsätter Kontiainen.

Nya produkttrender en utmaning för övervakningen

Det kommer hela tiden nya produktgrupper ut på marknaden, och barnavårdsartiklarna utgör inget undantag. En ny produktgrupp som också noterats vid Tullen är en kombination av nappkedjor och leksaker.  Leksaker och barnavårdsartiklar omfattas av olika säkerhetskrav. En leksak som fästs vid en nappkedja ska således uppfylla både kraven som gäller nappkedjor och kraven som gäller leksaker.

Tullen påminner om att finländska myndigheters övervakning inte sträcker sig till utländska webbutiker, vare sig dessa är verksamma inom EU eller utanför EU. Finländska konsumenters beställningar från webbutiker omfattas alltså inte av övervakningen. Tullen övervakar säkerheten hos barnavårdsartiklar som importeras i kommersiellt syfte från EU eller från länder utanför EU. Därtill övervakas produkter som redan saluförs i Finland av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Bilder för media

Tullens 3+1 tips för hur användningssäkerheten hos nappkedjor kan förbättras hemma

  1. Kontrollera nappkedjan noggrant före varje användning. Släng kedjan genast när de första tecknen på skador eller dåligt skick dyker upp.

  2. Undvik strypningsrisk: förläng aldrig kedjan.

  3. Undvik strypningsrisk: fäst aldrig nappkedjan vid snören, band, spetsar eller vid andra lösa delar i kläder.

Källa: Europeiska standarden för nappkedjor SFS-EN 12586:2007 + A1:2011

      +1. Tänk efter innan du beställer en nappkedja från en webbutik, vare sig butiken är verksam i EU eller utanför EU. Finländska myndigheter övervakar inte produktsäkerheten hos privatpersoners beställningar.

Mediemeddelande