Hoppa till innehåll

Importerar du indiska stänger av stål eller tillverkar du stänger av stål? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av utjämningstull

27.9.2021 13.29
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan nu lämna en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för indiska stänger av rostfritt stål. Om ingen översyn inleds, kommer den sista giltighetsdagen för utjämningstullen på indiska stänger av rostfritt stål att vara 29.6.2022. Varorna klassificeras enligt KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 390, 27.9.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar