Hoppa till innehåll

Import av hemtester för coronaviruset är temporärt momsfri

Utgivningsdatum 14.1.2022 16.04 | Publicerad på svenska 17.1.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande

Hemtester för coronaviruset har temporärt undantagits från mervärdesskatt. Den temporära lagen är i kraft 1.1–31.12.2022.

Följ de här anvisningarna när du importerar och förtullar hemtester för coronaviruset.

Förtullningsanvisning för privatpersoner

Du kan förtulla ett hemtest för coronaviruset i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. För att inte behöva betala moms ska du vid förtullningen ange att du förtullar ett hemtest för coronaviruset. 
Ange uppgiften så här:

 • Om försändelsen anländer till Finland från ett land utanför EU
  • Välj i varusökningen att varan är ”Hemtest för självtestning av coronavirus”.
 • Om försändelsen anländer till Åland från övriga Finland eller från ett annat EU-land
  • Välj i tjänsten ”Försändelsen innehåller alkohol eller andra punktskattepliktiga varor eller hemtester för självtestning av coronavirus”. 

Förtullningsanvisning för företag

Anvisningen gäller varor som anländer till Finland från ett land utanför EU samt varor som anländer till Åland över skattegränsen (t.ex. från ett annat EU-land) eller från Åland till övriga Finland.

Ange uppgiften i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande så här: 

 • Icke-momsregistrerade företag
  • Ange i tilläggsuppgifterna för deklarationspartiet koden för ytterligare uppgifter ”FICON” och beskrivningen ”Hemtest för självtestning av coronavirus”.
 • Momsregistrerade företag
  • Koden för ytterligare uppgifter behöver inte anges. 

Med hemtester för coronaviruset avses medicintekniska produkter som används för självtestning av sjukdomen covid-19. Läs mer om de särskilda kraven på hemtester på Fimeas webbplats (på finska).

Corona Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering