Sällskapsdjur med på resa

Du kan ta med dig ditt sällskapsdjur när du kommer på besök till Finland. Införsel av levande djur omfattas emellertid av olika krav och restriktioner. Kraven och restriktionerna varierar beroende på t.ex. vilket djur det är som införs och från vilket land djuret införs till Finland.

Jag kommer på besök till Finland med ett sällskapsdjur från EU, t.ex. från Sverige eller Tyskland

 1. Kontrollera i god tid före resan på Livsmedelsverkets webbplats (på finska) villkoren för införsel av djuret.
 2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen. Beakta dock att Tullen kan kontrollera djuret och dess dokument.

Jag kommer på besök till Finland med ett sällskapsdjur från ett land utanför EU, t.ex. från Ryssland eller USA

 1. Kontrollera i god tid före resan på Livsmedelsverkets webbplats (på finska) villkoren för införsel av djuret.
 2. Visa upp sällskapsdjuret och dess dokument för myndigheter i det EU-land till vilket du först kommer från ett land utanför EU. Dessa kontrollerar ditt djur och dess dokument.
Exempel: Om du för in ett djur till Finland från Förenta staterna och du byter flygplan i Tyskland, görs kontrollen i Tyskland. Om du för in ett djur till Finland från Ryssland, görs kontrollen i Finland, t.ex. i Vaalimaa eller Nuijamaa.

Om införseln av djur anses vara icke-kommersiell, kontrollerar Tullen sällskapsdjuret och dess dokument i Finland. Du kan föra in sällskapsdjuret till Finland via en godkänd ankomstplats.

Om införseln av djur är kommersiell görs en veterinärmedicinsk gränskontroll på djuren i det EU-land till vilket de kommer först. Sällskapsdjur kan föras in i EU bara via en gränskontrollstation som godkänts för införsel av djur. Godkända gränskontrollstationer i Finland är Helsingfors-Vanda flygplats och Vaalimaa, där den veterinärmedicinska gränskontrollen görs av Livsmedelsverket. Kontrollen är avgiftsbelagd och kontrolltiden måste bokas i förväg. Läs anvisningarna på Livsmedelsverkets webbplats.

Icke-kommersiell och kommersiell införsel av sällskapsdjur

Införseln av sällskapsdjur anses som icke-kommersiell när alla följande villkor uppfylls:

 • du reser med ditt sällskapsdjur
 • antalet djur är högst fem
 • du tar dem med dig till Finland
 • om en ledsagare för in sällskapsdjuret och du reser till Finland via samma rutt inom fem dagar från den dag då ledsagaren förde in djuret
 • du säljer eller överlåter inte djuret vidare inom EU.

Införseln av sällskapsdjur anses vara kommersiell om någon av följande punkter uppfylls:

 • antalet djur är minst sex
 • djuret reser ensam
 • en ledsagare för in sällskapsdjuret och du reser inte till Finland inom fem dagar från den dag då ledsagaren förde in djuret
 • djuren säljs eller överlåts vidare inom EU. 

När införseln av sällskapsdjur är kommersiell, måste djuret förtullas. För djur som säljs eller överlåts vidare ska importskatterna betalas.

När djuret förs in med flygplan från ett land utanför EU till Finland

Djuren som förs in med flygplan så att ägaren inte reser med djuret kan komma till Finland bara som flygfrakt och genomgå en veterinärmedicinsk gränskontroll. Om någon annan person är ägaren (ledsagare) för in djuret till en ny ägare i flygplanets kabin eller lastrum, nekas djuret tillträde till EU. Det avvisade djuret kan antingen returneras till avgångslandet eller avlivas enligt artikel 66 i förordning (EU) 2017/625.

Jag för ut ett djur ur Finland

Finland har inga exportvillkor för sällskapsdjur och ingen exportdeklaration behöver lämnas till Tullen för dem. Ta reda på destinationslandets importvillkor för djur hos landets ambassad eller veterinärmyndigheter innan du reser ut från Finland.

Jag kommer tillbaka till Finland med mitt sällskapsdjur

Kontrollera på Livsmedelsverkets webbplats (på finska) villkoren för införsel av djur i god tid innan du återvänder till Finland med ditt sällskapsdjur.

Om du besöker t.ex. Sverige, Estland eller Ryssland med din hund, kom ihåg att hunden ska ha medicinerats mot echinococcus före återkomsten till Finland. Om du återvänder till Finland från ett land med hög rabiesrisk ska ditt djur har ett antikroppsintyg. Läs anvisningarna på Livsmedelsverkets webbplats.

Beakta följande

Innan djuret anländer till Finland

Ta reda på vilka krav som gäller för import av djur och om en veterinär gränskontroll behöver göras. Läs Livsmedelsverkets anvisningar och beställ en kontroll enligt dem.

 1. Skicka djurets dokument på förhand till Livsmedelsverket för godkännande.
 2. Livsmedelsverket meddelar om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll. Om det inte ska göra det, kontrollerar Tullen djurets mikrochip och de dokument som krävs vid import (vaccinationsintyg).
 3. Om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll beställ kontrollen hos Livsmedelsverket senast 24 timmer före djurets ankomst.

När djuret anländer som flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats

 1. Djuret anländer till fraktförarens tillfälliga lager.
 2. Den veterinära gränskontrollen utförs vid en veterinär gränskontrollstation.
  - Kontrollstationen finns i Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager (Turbingränden 4, 01530 Vanda).
  - Veterinären kommer till kontrollstationen vid den tidpunkt du bokat.
  - Importören av djuret ska delta i kontrollen.
  - Om djuret anländer till något annat lager än Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager, ska lagerhavaren transportera djuret till gränskontrollstationen och tillbaka till det tillfälliga lagret.
 3. Om ingen veterinär gränskontroll görs på djuret, kontrollerar Tullen djurets dokument och mikrochip. Importören av djuret ska delta i kontrollen. 
 4. Efter den veterinära gränskontrollen kan du
  - befullmäktiga ett ombud att göra förtullningen åt dig
  - tullklarera djuret vid Tullens kundserviceställe, Fraktvägen 1 A.
  Tullens kundserviceställe har öppet vardagar kl. 8–16.15. Vid andra tider kan du ringa numret 0295 527 039.
  Om djuret har genomgått en veterinär gränskontroll, bifoga CHED-A-dokumentet ut Traces- systemet  till förtullningen. Om du flyttar från ett land utanför EU bifoga ett intyg om att du bott utomlands till förtullningen för att du ska kunna importera djuret tull- och skattefritt som flyttgods.
 5. Lämna beslutet om frigörande till innehavaren av det tillfälliga lagret för att denna ska kunna lämna ut djuret till dig.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning