Resandeinförsel av alkohol

Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker. Sprit får inte föras in i landet utan tillstånd.

Välj nedan det område varifrån du anländer till Finland

Tullfri och skattefri införsel från EU-länder

Du kan föra in alkoholdrycker för eget bruk eller som gåva, när du för in produkterna i samma transportmedel som du själv anländer till Finland med.

Referensnivåerna är:

 • 110 liter öl (över 0,5 %)
 • 90 liter vin, varav 60 liter får vara mousserande vin (inkl. genom jäsning tillverkade long drink-drycker och cider)
 • 20 liter mellanprodukter (max 22 %, t.ex. aperitifer, bl.a. vermouth, bitter, sherry)
 • 10 liter andra alkoholdrycker (över 1,2 %, etylalkohol, t.ex. starka drycker, long drink-drycker med tillsats av etylalkohol).

Cider och long drink jämställs inte med öl.

Drycker i någon av produktgrupperna ovan kan inte ersättas av en annan grupps drycker, om ingenting tillhörande produktgruppen förs in.

Undantag för Sverigebåtarna, Åland och Kanarieöarna

Om du tar med dig alkoholdrycker till Finland från Kanarieöarna, Åland eller från Sverigebåtarna som går via Åland, får du föra in dem skattefritt i samma mängd som från områden utanför EU. Du kan alltså skattefritt föra in högst 16 liter öl och 4 liter icke-mousserande vin och därutöver 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) eller 2 liter andra alkoholdrycker (under 22 %).

Samma mängdbegränsningar gäller när du till Åland för in skattebelagda alkoholdrycker som du köpt i övriga Finland (t.ex på Alko) eller i ett annat EU-land.

Obs! Om du bara reser med båt från övriga Finland till Åland eller från Åland till övriga Finland, får man på båten inte sälja mer än två liter öl skattefritt till dig.

110 liter öl

över 0,5 %
t.ex. 13 lådor (24 x 0,33 l) + 21 (0,33 l) burkar

90 liter vin

varav 60 l får vara mousserande vin, cider eller long dink-drycker 
t.ex. 10 lådor (12 x 0,75 l)

20 liter mellanprodukter

Max 22 %, t.ex. aperitifer, bl.a. vermouth, bitter, sherry
t.ex. 3 lådor (12 x 0,50) + 4 (0,5 l) flaskor

10 liter andra alkoholdrycker

över 1,2 %, etylalkohol, t.ex. starka drycker, long drink-drycker med tillsats av etylalkohol
t.ex. 1 låda (6 x 1,00 l) + 4 (1,00 l) flaskor

Familj och fester

Alla som bor på samma adress och i samma hushåll räknas som familjemedlemmar. Däremot, om släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led (föräldrar, barn, mor- och farföräldrar) för in alkohol åt varandra till släktfester (t.ex. bröllop, födelsedagsfester eller andra stora bemärkelsedagar) utan ersättning, dvs. som en gåva, så anses denna alkoholinförsel också vara införsel för eget bruk, även om inte släktingarna bor på samma adress och hör till samma hushåll.

Om du för in större mängder alkoholdrycker för att serveras t.ex. på din födelsedag eller på ett bröllop, ska du vid behov kunna bevisa att det är fråga om en fest.

Beakta dock att införsel mot vilken ersättning som helst betraktas som kommersiell, och är därmed skattepliktig oavsett mängderna. Alkohol får således inte föras in till exempel åt kompisar ens till självkostnadspris.

 

Back to top

Tullfri och skattefri införsel från ett land utanför EU

Du kan föra in alkoholdrycker för eget bruk eller som gåva endast i begränsad mängd:

 • 4 liter icke-mousserande viner (röd-, vit- och rosévin) OCH
 • 16 liter öl (över 0,5 %)

Samt:

 • 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) ELLER
 • 2 liter alkoholdrycker (max. 22 %), såsom aperitifer (bl.a. vermouth, bitter, likör, sherry, long drink, cider och mousserande vin).
4 liter icke-mousserande viner

röd-, vit- och rosévin
t.ex. 5 flaskor (0,75 l)

16 liter öl

över 0,5 %
t.ex. 2 lådor (24 x 0,33 l)

 

 

Samt

Antingen

2 liter alkoholdrycker

max 22 %, såsom aperitifer (bl.a. vermouth, bitter, likör, sherry, long drink, cider och mousserande vin)
t.ex. 4 flaskor (0,5 l)

ELLER

1 liter starka alkoholdrycker

över 22 %
t.ex. 1 flaska (1,00 l)

Tidsbegränsningar för införsel av alkoholdrycker

Om du är bosatt i Finland, och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES= EU-länderna + Norge, Island och Liechtenstein), får du föra in alkohol i landet endast om resan har varat längre än 24 timmar. Från en resa som varar under 24 timmar får alkoholdrycker inte medföras ens genom att betala skatterna för dem.

Om du är bosatt utanför EES, och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland, får du föra in alkohol i landet endast om du ska stanna i Finland längre än 72 timmar. Om du bara reser via Finland (transitresa) gäller den här begränsningen inte.

Tidsbegränsningarna gäller inte för resande som anländer från ett EU-land eller Åland.

Utöver produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar, får resande som anländer flyg- eller sjöledes införa produkter tull- och skattefritt till ett värde av högst 430 euro. Maximigränsen för resande i annan trafik är 300 euro. Den här gränsen på 300 euro tillämpas även då en resande anländer med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk.

Införsel av alkoholdrycker från Ryssland

Från Ryssland får man tills vidare inte föra in starka alkoholdrycker (över 22 %), såsom whisky, rom, gin, vodka eller likör.

Från Ryssland får man inte heller föra in sådana svaga alkoholdrycker till vilka alkohol har tillsatts i samband med tillverkningen. Vissa long drink- och hard seltzer-drycker är exempel på sådana här produkter. Förbudet gäller också för alkoholdrycker som köpts i tax free-butiker.

Du får dock fortfarande föra in andra svaga alkoholdrycker, såsom öl samt vin och cider som framställts genom jäsning. Sådana här drycker får du endast föra in en begränsad mängd för eget bruk eller som gåva.

Back to top

Beakta följande

 • Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.
 • Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.


I alkohollagen avses med

 • alkoholhaltigt ämne ett ämne eller en produkt som innehåller över 1,2 volymprocent etylalkohol
 • alkoholdryck ett alkoholhaltigt ämne som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol
 • svag alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol
 • stark alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller mer än 22 volymprocent etylalkohol
 • sprit etylalkohol eller en sådan vattenlösning av etylalkohol som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol
 • starkt denaturerad sprit sprit som gjorts olämplig för konsumtion enligt rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker artikel 27.1 a
 • lindrigt denaturerad sprit sprit som gjorts olämplig för konsumtion enligt artikel 27.1 b i ovannämnda direktiv
 • alkoholpreparat ett alkoholhaltigt ämne som inte är en alkoholdryck eller sprit och som kan vara denaturerat.

Produkter som en resande har skaffat i ett annat EU-medlemsland till ett skattebelagt pris för sitt eget bruk och som hen själv transporterar med sig till Finland anses vara produkter för eget bruk. Med eget bruk avses resandens personliga bruk men också familjens bruk och gåvor. Produkter som överlåts mot vilken ersättning som helst anses vara införda för kommersiellt syfte. 

Till exempel så kan brudens kusin, som bjudits till bröllopet, inte föra in alkohol till sin kusins bröllop, talkogänget kan inte få införd alkohol som belöning, och man kan inte hämta alkohol åt sitt kompisgäng.


Vilka räknas som familjemedlemmar vid införsel av alkohol?
I regel räknas alla som bor på samma adress och i samma hushåll som familjemedlemmar. Däremot, om släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led (föräldrar, barn, mor- och farföräldrar) för in alkohol åt varandra till släktfester (t.ex. bröllop, födelsedagsfester eller andra stora bemärkelsedagar) utan ersättning, dvs. som en gåva, så anses denna alkoholinförsel också vara införsel för eget bruk, även om inte släktingarna bor på samma adress och hör till samma hushåll.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


För att alkohol som förs in av en resande ska kunna betraktas som en icke-kommersiell, skattefri gåva som förs in för eget bruk, ska den uppfylla vissa kriterier för gåvor. Gåvan måste vara helt vederlagsfri och sporadisk. Om den som för in alkoholen får något som helst direkt eller indirekt vederlag eller ersättning för den, är det inte längre fråga om en gåva, utan då handlar det om kommersiell överlåtelse av alkohol.

Begreppet gåva omfattar även en viss grad av oförutsebarhet, vilket betyder att överlåtelse av alkohol som sker regelbundet inte kan anses som en gåva även om det sker utan vederlag. Gåvan får inte heller vara särskilt utvald av mottagaren och den får inte skänkas i representations- eller reklamsyfte. Gåvan får endast skänkas till en privatperson.

Gåvan behöver inte vara förknippad med en bemärkelsedag, utan skänkandet av gåvan kan på annat sätt basera sig på ett personligt förhållande mellan givaren och mottagaren.

Med gåva avses dock inte exakt detsamma som vederlagsfri överlåtelse. Därför uppfylls inte kriterierna för en gåva då en resande som fört in en stor mängd alkohol överlåter allt eller en stor del av alkoholen till en obestämd grupp privatpersoner (t.ex. till arbetskamrater, föreningsmedlemmar, grannar) för att användas fritt, även om överlåtelsen sker vederlagsfritt.

Läs mer: Alkohol i gåvoförsändelsen

 I lagen används uttrycket ”göra sannolikt”. I Tullens anvisningar används uttrycken ”redogöra för” och ”utreda”. 

I praktiken behöver resanden inte göra någonting när hen stiger i land med sina alkoholdrycker, om tulltjänstemannen inte uttryckligen frågar någonting.

Om tulltjänstemannen däremot frågar i vilket sammanhang resanden kommer att använda de alkoholdrycker som överstiger referensnivåerna, räcker det med en muntlig förklaring eller redogörelse i samband med införseln. Tulltjänstemannen kan ställa närmare frågor på basis av resandens förklaring eller redogörelse. De införda varornas art och mängd kan kontrolleras och resandens person- och kontaktuppgifter kan antecknas. Någon skriftlig dokumentation behöver inte visas upp eller upprättas men det finns förstås inget hinder för att man gör så. I de flesta fall räcker det att man talar med tulltjänstemannen och att de införda varornas mängd konstateras.

I vissa fall kan Tullen i efterhand be resanden lämna en skriftlig tilläggsutredning.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning