Webbplatsens datasäkerhet och användningsvillkor

Analys av användningen och utveckling av webbplatsen

 

På webbplatsen tulli.fi används Snoobi Analytics-tjänsten för användaranalys och utveckling av webbplatsen. Informationen som Snoobi sparar kan inte kopplas till fysiska personer. Informationen innehåller identifieringsuppgifter om besökarens webbläsare, användning av webbplatsen, operativsystem, skärmresolution, IP-adress samt varifrån besökaren kommit till webbplatsen. IP-adressen sparas i anonymiserad form, vilket hindrar identifiering av enskilda användare. Mera information om hur tjänsten fungerar finns på Snoobi-webbplatsen.

Tulli.fi använder Hotjar för att analysera användningen av webbplatsen och bidra till utvecklingen av tjänsterna med hjälp av kakor (cookies). Hotjar samlar in anonyma data om hur kunderna använder tjänsten, dvs. vilka länkar de klickar på, var på sidan kursorn rör sig och hur mycket sidan rullas. Hotjar används inte i e-tjänster, på nättipssidan eller övriga blanketter där kunden kan mata in sina uppgifter. Hotjar samlar inte personuppgifter. Ip-adressen till apparaten som besöker webbplatsen sparas kortvarigt i systemet i anonym form. Mera information om Hotjar och dess datasekretesspraxis finns på https://www.hotjar.com/privacy

Sökfunktionen på webbplatsen tulli.fi sparar de sökord som använts, tidpunkten för sökningen och IP-adressen. Med hjälp av dessa sökord utvecklar man webbplatsen. IP-adressen och tidsstämpeln används bara av tjänsteleverantören vid utredning av felsituationer. Tullen har ingått ett avtal med tjänsteleverantören om hantering av dessa uppgifter. Mera information finns i dataskyddsbeskrivningen för AddSearch och i dataskyddsbeskrivningen för Tullens kommunikation.

Kakor (cookies) används på webbplatsen

Med hjälp av kakorna analyseras uppgifter och samlas besökarstatistik för webbplatsen som Snoobi Analytics-tjänsten utnyttjar. Med användningen av kakor säkerställs användbarheten, funktionaliteten och utvecklingen av webbplatsen och dess tjänster. Uppgifterna som samlas med kakorna används inte för identifiering av en enskild användare, och besökaruppgifter skickas inte till tredje parter. Webbplatsens användare kan förbjuda användningen av kakor i sin egen webbläsare.

En kaka är en liten textfil som nätverksservern kan spara på besökarens dator. Kakorna skadar inte användarens datorer eller filer. Syftet med kakorna är att underlätta skötandet av ärenden i tjänsten, och vissa tjänster förutsätter att kakor används för att de ska fungera korrekt.

På webbplatsen används två typer av kakor: sessionskakor och kartläggningskakor. Sessionskakorna sparas tillfälligt i webbläsarens minne och försvinner när webbläsaren stängs. Kartläggningskakorna sparas för en viss tid.

Det finns anvisningar för hantering av kakor för de mest populära webbläsarna och programmen på följande webbplatser:

Användning av kakor i andra tjänster

Tullen kan använda kakor också som en nödvändig del av tillhandahållandet av en elektronisk tjänst, till exempel som en del av åtkomsthanteringen för tjänsten. Om man blockerar sådana kakor blockerar man samtidigt också användningen av den elektroniska tjänsten.

På webbplatsen används också s.k. sociala insticksprogram med hjälp av vilka webbplatsen till exempel kan visa innehåll som finns på social medier. Webbplatsens sociala insticksprogram kan ställa kakor från sina egna tjänster och enligt sina egna principer.

Hantering av personuppgifter

Tullen hanterar dina personuppgifter omsorgsfullt och lagenligt och tryggar datasäkerheten för dessa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Behandling av personuppgifter vid kommunikationen

Datasäkerheten på webbplatsen

Datasäkerheten på webbplatsen Tulli.fi granskas av en tredje part. På vissa sidor, till exempel på sidan för nättips, är telekommunikationen SSL-skyddad, vilket innebär att utomstående personer inte olovligt kan följa eller ändra din nättrafik.

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, var vänlig och meddela det till Tullens registratorskontor, kirjaamo(at)tulli.fi.

Användningsvillkor för webbplatsen

Rätten till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Tullen eller någon annan namngiven informationslämnare.

Webbplatsens textmaterial får användas och det är tillåtet att länka till materialet i sådana sammanhang som överensstämmer med god sed, förutsatt att källan uppges.

Bilder på webbplatsen får inte manipuleras eller redigeras utan tillstånd. Bilderna får inte utnyttjas på ett sätt som är otillbörligt eller strider mot god sed. Bilderna får inte heller användas för marknadsföring och reklam eller för andra kommersiella ändamål. Användaren får inte överlåta publiceringsrätten till en tredje part.

Man har på alla sätt strävat efter att webbplatsens innehåll är korrekt och aktuellt. Tullen ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Tullen ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning