Hoppa till innehåll

I fortsättningen hittar du information om ändringarna vid importdeklarering på Tullens webbsidor för import

Utgivningsdatum 15.11.2021 10.00
Pressmeddelande

Förnyandet av tulldeklarationerna för import fortsätter hösten 2022. Följande steg är att bland annat deklarationerna som lämnas i två faser och deklarationerna för särskilda förfaranden börjar inges elektroniskt. På webbsidorna för import finns exempel på tulldeklarationernas kodändringar. Exemplen uppdateras vid behov. Du hittar också allmän information om de kommande ändringarna på dessa webbsidor.

I fortsättningen kommer Tullen inte att publicera separata kundmeddelanden eller webbinspelningar om uppdateringar av exemplen. Därför lönar det sig för kunderna att alltid kontrollera de gällande uppgifterna på webbsidorna för import.

Ändringarna publiceras inom kort på svenska på sidorna för tullförfaranden vid import under rubriken ”Bekanta dig med kommande kodändringar”. För närvarande finns det information om kodändringar på följande sidor på finska:

Mera information:

UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering