Hoppa till innehåll

Deklarationer som inges genom EIR-registrering i bokföringen vid import ändras hösten 2022, när elektronisk anmälan av varors ankomst tas i bruk

Utgivningsdatum 12.8.2021 9.00 | Publicerad på svenska 12.8.2021 kl. 9.01
Pressmeddelande

Deklarationer som inges genom EIR-registrering (registrering i bokföringen) ändras hösten 2022. Importörer som har tillstånd att hänföra varor till tullförfarandet genom EIR-registrering i den egna bokföringen ska i fortsättningen inge en elektronisk anmälan av varors ankomst. Tillståndshavare ska också inge en kompletterande tulldeklaration inom utsatt tid. Ändringen träder i kraft när de nya förenklade deklarationerna vid import tas i bruk hösten 2022.

Ändringar i deklarationer som inges genom EIR-registrering

Ändringen påverkar på följande sätt:

  • EIR-tillståndshavaren ska inge en elektronisk anmälan av varors ankomst.
  • Den kompletterande tulldeklarationens datainnehåll ändras.
  • De som använder webbtjänsten övergår till att inge deklarationerna i Tullklareringssystemet.
  • Meddelandedeklaranterna ska uppdatera sina tillstånd och testa de nya deklarationerna med Tullen.

Vi publicerar meddelandebeskrivningarna för de nya deklarationerna på vår webbplats cirka ett år innan de tas i bruk.

Man kan ansöka om befrielse från den obligatoriska anmälan av varors ankomst

I enlighet med tillståndsanvisningarna är EIR-tillståndshavarna för närvarande befriade från ingivande av förhandsanmälan, om inte Tullen särskilt begär det. I fortsättningen ska alla tillståndshavare vara beredda att inge en elektronisk anmälan av varors ankomst. Anmälan av varors ankomst är en elektronisk anmälan som kommer att ersätta den nuvarande förhandsanmälan som nämns i EIR-tillståndsanvisningarna.

Aktörer kan dock ansöka om befrielse från ingivande av anmälan av varors ankomst. Befrielse kan beviljas om följande villkor uppfylls:

  • Sökanden är AEOC- eller AEOF-aktör.
  • Det kan anses motiverat mot bakgrund av sökandens varuflöden och varornas beskaffenhet.
  • Övervakningstullkontoret har tillgång till alla uppgifter, så att det kan, om det så önskar, granska varorna.
  • Varorna omfattas inte av förbud eller restriktioner.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering