Hyppää sisältöön

Tuonnin kirjanpitoon EIR-merkinnällä tehtävät ilmoitukset muuttuvat syksyllä 2022, kun sähköinen esittämistiedonanto otetaan käyttöön

Julkaisuajankohta 12.8.2021 9.00 | Julkaistu suomeksi 12.8.2021 klo 9.01
Tiedote

EIR-merkinnällä eli kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä annettavat ilmoitukset muuttuvat syksyllä 2022. Tuojan, jolla on lupa asettaa tavara tullimenettelyyn omaan kirjanpitoonsa tehtävällä EIR-merkinnällä, pitää jatkossa antaa sähköinen esittämistiedonanto. Lisäksi luvanhaltijan pitää antaa täydentävä tulli-ilmoitus määräajan kuluessa. Muutos tulee voimaan, kun tuonnin yksinkertaistetut ilmoitukset uusitaan ja otetaan käyttöön syksyllä 2022.

Muutokset EIR-merkinnällä tehtäviin ilmoituksiin

Muutos vaikuttaa seuraavalla tavalla:

  • EIR-luvanhaltijan pitää antaa sähköisesti esittämistiedonanto.
  • Täydentävän tulli-ilmoituksen tietosisältö uudistuu.
  • Verkossa asiointipalvelua käyttävät siirtyvät antamaan ilmoitukset Tulliselvityspalveluun.
  • Sanoma-asiakkaiden on päivitettävä lupansa, ja uudet ilmoitukset on testattava Tullin kanssa. 

Julkaisemme uusien ilmoitusten sanomakuvaukset verkkosivuillamme noin vuosi ennen käyttöönottoa.

Pakolliseen esittämistiedonantoon voi hakea vapautusta

EIR-luvanhaltijat on tällä hetkellä vapautettu lupaohjeiden mukaisesti ennakkoilmoituksesta, ellei Tulli erikseen sitä pyydä. Jatkossa kaikkien luvanhaltijoiden on varauduttava sähköisen esittämistiedonannon antamiseen. Esittämistiedonanto on sähköinen ilmoitus, joka korvaa nykyisen EIR-luvan ohjeissa mainitun ennakkoilmoituksen.

Toimija voi kuitenkin hakea vapautusta esittämistiedonannon antamisesta. Vapautuksen voi saada, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hakija on AEOC- tai AEOF-toimija.
  • Hakijan tavaravirrat ja tavaroiden luonne antavat siihen aihetta.
  • Valvovalla tullilla on pääsy kaikkiin tietoihin, jotta se voi halutessaan tarkistaa tavarat.
  • Tavarat eivät ole kieltojen tai rajoitusten alaisia.

Lisätietoa: UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet