Hoppa till innehåll

Deklarationerna för slutanvändning förnyas hösten 2022

Utgivningsdatum 10.8.2021 9.00 | Publicerad på svenska 10.8.2021 kl. 9.01
Pressmeddelande

Tulldeklarationer som inges av företag för hänförande av varor till förfarandet för slutanvändning förnyas hösten 2022. I den nya tullklareringstjänsten och i meddelandedeklarationer som inges för förfarandet för slutanvändning är tullförfarandekoden 44. Avräkningsnotan samt begäran om förlängning av tidsfrist ska framöver inges elektroniskt. 

Hur varor för slutanvändning deklareras i Tullklareringstjänsten

Om varor som ska hänföras till förfaranden ”40 – Övergång till fri omsättning” och ”44  –  slutanvändning” importeras i en grupperad försändelse, måste man inge separata tulldeklarationer för dessa varor. Det ska vara möjligt att med fakturor eller transportdokument separera varor som hänförts till olika förfaranden i grupperade försändelser. Om man importerar en förpackning med varor som hänförs till två olika förfaranden, ska förpackningarnas antal i båda deklarationerna vara ett.

När de nya tulldeklarationerna tas i bruk, förnyas också de övriga tulldeklarationskoderna. 

Tills vidare inges deklarationer med grupperade försändelser i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden

Innan importdeklarationerna för slutanvändning förnyas, inges deklarationer för grupperade försändelser som tidigare i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU).

Förfarandet för slutanvändning kräver tillstånd

Användning av förfarandet för slutanvändning kräver tillstånd. Varorna kan endast hänföras till förfarandet för slutanvändning om det har nämnts i tullnomenklaturen gällande de ifrågavarande varorna. Läs mer om förfarandet för slutanvändning.
 
Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering