Tietty käyttötarkoitus (end use)

Tietyn käyttötarkoituksen (end use) mukainen edullinen tullikohtelu myönnetään niille unionin tullialueen ulkopuolelta tuotaville tavaroille, jotka luovutetaan unionin tullialueella vapaaseen liikkeeseen sillä edellytyksellä, että ne käytetään tiettyyn tarkoitukseen tai tietyssä yhteydessä.

Tietyn käyttötarkoituksen edullista tullikohtelua voi saada

 • yhdistetyn nimikkeistön erityismääräyksissä lueteltuihin tavaroihin, esimerkiksi siviili-ilma-aluksiin ja niissä käytettäviin tavaroihin
 • käyttötariffin nimiketeksteissä ja tavaroiden käyttöä koskevissa alaviiteteksteissä mainittuihin tavaroihin.

Tietyn käyttötarkoituksen mukainen tullittomuus tai alennettu tulli myönnetään tuontihetkellä. Tavarat pysyvät kuitenkin tullivalvonnassa, kunnes tavarat on käytetty tullittomuuden tai alennetun tullin edellyttämiin tarkoituksiin.

Tietoa arvonlisäverotuksesta: Tulli ja arvonlisävero

Tutustu tuleviin koodimuutoksiin:

Yleistä muutoksista

 • Tietyn käyttötarkoituksen menettely saa uuden tullimenettelykoodin 44xx (nyt 40xx).
 • Etuuskohtelun koodi 140 tai 115 on jatkossa yleensä 100.
 • Kauppatapahtuman luonne korvautuu liiketoiminnan luonteen koodeilla.
 • Kansalliset menettelykoodit poistuvat, jatkossa menettelyä täydennetään lisämenettelykoodeilla.
 • Lisämenettelykoodilla ei erotella, onko kyseessä Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa vai tulli-ilmoituksella haettava lupa.

Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Luvan tyyppi ja luvan numero
  • Ilmoituksessa ei tarvita luvasta muita tietoja kuin tyyppi ja numero
  • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
  • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
  • Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten luvan muutokset on tehtävä välittömästi, jos muutokset liittyvät
   • tullinimikkeisiin
   • jalostuspaikan osoitteeseen
 • Jos nimikkeen Taric-rajoitus edellyttää tietyn käyttötarkoituksen lupaa, ilmoita tavaraerän ”Liiteasiakirjat”-kohdassa nimikkeen vaatima lupa koodilla N990 tai C990 sekä luvan tunnisteeksi luvan numero.

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella, on käytettävä vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.
 • Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa:
  • Tullimenettelyn valitsemisen jälkeen valitse, että sinulla ei ole voimassa olevaa lupaa. Voit myös esimerkiksi kopioida aikaisemmin tekemäsi ilmoituksen, jolloin lupahakemuksen tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle ilmoitukselle.
  • Ilmoita erityismenettelyiden lisätiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Ilmoita lisätieto valitsemalla se alasvetovalikosta tai täyttämällä tarvittava teksti.
  • Ilmoita esimerkiksi ehdotettu tunnistusmenetelmä näin:
   • Valitse aina koodi ”7 – Muut tunnistustavat” ja ilmoita tunnisteeksi ”kirjanpito” ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.
   • Usein tarvitaan kaksi tunnistusmenetelmää, joten valitse lisäksi esimerkiksi koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” ja ilmoita tavaran sarja- tai valmistenumero.
 • Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavilla lisätietokoodeilla:
  • ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus” ja jätä kuvauskenttä tyhjäksi
  • ”FIXAA – valvova tullitoimipaikka”
   • Suomessa ilmoitetaan tunnisteeksi aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
  • ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika (pituus kuukausina;perustelut)” ja sen kuvauksena aika täysinä kuukausina
  • ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat” ja sen kuvauksena menettelyn päättävät tullitoimipaikat koodilla (esim. FI201003)
  • ”FIXAC – Jalostuspaikka” ja sen kuvauksena jalostuspaikan osoite. Tarvittaessa toista ”FIXAC”, jos paikkoja on useita.
  • ”FIXBN - Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne” ja sen kuvauksena käytön luonne (esim. laivan varustelu, huolto ja laivan rakentaminen)
  • ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa” ja sen kuvauksena esimerkiksi tavaroista saatavien jalostettujen tuotteiden määrä tai prosentuaalinen osuus (esim. 100 %, kun kaikki tuotteet käytetään)
  • ”FIXBP” – Jalostetut tuotteet (CN-koodi;tavarankuvaus) ja sen kuvauksena nimike ja tavarankuvaus (XML-sanomassa muodossa ”8901101000;merialus/aluksen nimi”)
  • ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”
   • Ilmoita kuvauksena koodi ja sen tarkennin:
    • ”1” – Sarja- tai valmistusnumero 
    • ”2” – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
    • ”4” – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
    • ”5” – Analyysien tekeminen 
    • ”6” – Tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden väliaikaisen viennin helpottamiseksi (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn) 
    • ”7” – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta) 
    • ”8” –  Ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin)
   • Esimerkki FIXBQ-koodin kuvauksesta, kun ilmoitat tunnistusmenetelmiä:
    • Ilmoita aina koodi ”7” ja kirjanpidon tarkentimena puolipisteen jälkeen säilytyspaikan osoite (XML-sanomassa muodossa ”7;kirjanpidon säilytyspaikka”)
    • Jos kyseessä on esimerkiksi auto, ilmoita lisäksi koodi ”1” (Sarja- tai valmistusnumero) ja sen tarkentimena auton valmistenumero (XML-sanomassa muodossa ”1;12356”)
 • Jos nimikkeen Taric-rajoitus edellyttää tietyn käyttötarkoituksen lupaa, ilmoita tavaraerän ”Liiteasiakirjat”-kohdassa nimikkeen vaatima lupa koodilla N990 tai C990 sekä luvan tunnisteeksi luvan teksti ”N/A”.

Päätöstilitys ja menettelyn päättämisen määräajat

 • Päätöstilityksen voi antaa erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439, yhteydenoton syykoodilla 007.
  • Päätöstilitykselle tulee myöhemmin oma sanoma FI488.
 • Menettelyn ja päätöstilityksen määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma.
 • Asiakkaan on mahdollista pyytää menettelyn päättämisen määräajan pidennystä sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidentämispyyntö”.

Tavarat, joille on oma tietyn käyttötarkoituksen osoittava nimike yhdistetyssä nimikkeistössä, ns. end-use-nimike 

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7EA, 7EB
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 657, kun tavaroista kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli ja arvonlisävero
 • Koodi nyt: 7EE, 7EF
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 653, kun tavaroista kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli.
 • Tavaroiden maahantuonnista ei kanneta arvonlisäveroa, koska tavarat siirretään arvonlisäverottomaan varastoon (AVL 72 h § 1.2).
 • Jos tavarat siirretään verovarastoon, ilmoita verovarastotunniste lisätietokoodilla ”FIALV – ALV-varaston tunniste”.

Yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Tavarat tiettyjä laivoja, veneitä ja muita aluksia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7NA/B
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 657, kun tullia ei kanneta mutta tavaroista kannetaan arvonlisävero.
 • Käytetään ei-ammattimaisessa liikenteessä olevien vesialusten varaosille ja varusteille sekä poraus- ja tuotantolautoille asennettaville tavaroille sekä putkille, johdoille, kaapeleille ja niiden liitoskappaleille, jotka yhdistävät tällaiset lautat mantereeseen.
 • Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava alaviite (EU003).
 • Koodi nyt: 7PA/B
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 651, kun tullia ja arvonlisäveroa ei kanneta. Nykyistä erityismaininnan lisäkoodia VVY ei jatkossa ilmoiteta.
 • Käytetään ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten käyttöön tuleville varaosille ja varusteille.
 • Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava alaviite (EU003).

Yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7LA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 657
 • Käytetään siviili-ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä kotimaisen lentoyhtiön maassa sijaitseville siviilikäyttöön tarkoitetuille lentoharjoittelulaitteille ja niiden osille.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisävero kannetaan (yhdistetyn nimikkeistön alaviitteet EU001 ja EU002).
 • Koodi nyt: 7HA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 652 kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten varaosille ja varusteille tai
  • lisämenettelykoodi 656 ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville lentoharjoittelulaitteille
 • Käytetään siviili-ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville (siviilikäyttöön tarkoitetuille) lentoharjoittelulaitteille ja niiden osille.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisäveroa ei kanneta (yhdistetyn nimikkeistön alaviitteet EU001 ja EU002). Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavarat tulevat sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä maksua vastaan.

Muu kuin yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Siviili-ilma-aluksissa käytettävät tavarat

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7DA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 657
 • Käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluille ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisävero kannetaan.
 • Nyt: 7FA/B
  • Jatkossa lisämenettelykoodi 656
 • Käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluille ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötariffin nimikkeen mukaisesti, arvonlisäveroa ei kanneta. Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavarat tulevat sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä maksua vastaan.

Kiinasta peräisin olevat polkupyöränosat, vapauttaminen polkumyyntitullista soveltamalla tietyn käyttötarkoituksen menettelyä

Esimerkki kansallisen menettelykoodin muuttumisesta lisämenettelykoodiksi:

 • Koodi nyt: 7EA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 655
  • Tietyn käyttötarkoituksen menettely edellyttää tulliviranomaisen myöntämää kirjallista lupaa, tai että lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella. Hakijan on täytettävä luvan myöntämisen ehdot, ja menettelyyn voi asettaa enintään 299 kappaletta kutakin sallittua nimikettä / tavararyhmää kalenterikuukaudessa.

Huomioi nämä

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyä koskeva lupa voidaan myöntää henkilölle, joka on sijoittautunut unionin tullialueelle. Luvanhaltijan on joko itse käytettävä tavarat tietyn käyttötarkoituksen edellyttämään tarkoitukseen tai luvanhaltija voi siirtää kyseisen velvoitteen toiselle henkilölle Tullin määräämin edellytyksin.

Tulli voi satunnaisesti myöntää luvan myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle (DA 161 artikla), jos siihen on riittävät perustelut. Näin voidaan toimia esimerkiksi, jos luvanhaltija on yksityishenkilö, ja tavarat eivät tule kaupalliseen käyttöön.

Lupaa haetaan siitä maasta, jossa hakijan tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan, tai jossa se on saatavissa ja ainakin osa päätöksen kattamasta toiminnasta on määrä suorittaa.

Jos luvanhakija ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle, lupaa haetaan siitä maasta, jossa tavaroita on tarkoitus käyttää ensimmäistä kertaa (DA 162 art.).

Lupakeskuksen myöntämä lupa on pakollinen silloin, kun lupa koskee useampaa kuin yhtä unionin jäsenvaltiota tai kun toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä.

Voit hakea tietyn käyttötarkoituksen menettelyn lupaa Lupakeskukselta. Hae lupaa etukäteen Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta

Jos taas haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus EU:n Tullipäätökset-palvelussa. Unionilupaa varten tarvitaan muun muassa osallistuvien jäsenvaltioiden suostumus sekä toimiva tietojenvaihtojärjestelmä luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä. 

Voit hakea lupaa menettelyn soveltamiseen myös tulli-ilmoituksella. Anna tällöin tarvittavat lisätiedot sanomamuotoisella ilmoituksella tai SAD-lomakkeella. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. 


Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetuille tavaroille voi kohdistua kahdenlaista vakuus-vaatimusta. Tullivelalle (jos end-use -tulli ei ole nolla) ja mahdollisesti alv-velalle vaadittava vakuusvaraus ja kantamatta jäävälle yleisen tullin ja end-use -tullin väliselle erotukselle vastuuvakuus. Vastuuvakuus pysyy varattuna, kunnes menettely on asianmukaisesti päätetty ja päätöstilitys hyväksytty.


Jos tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn jo asetettuihin tavaroihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet halutaan siirtää toiselle henkilölle joko kokonaan tai osittain, tämä voidaan toteuttaa menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisellä (TORO, transfer of rights and obligations).

Toiselle henkilölle siirrettäviä menettelynhaltijan oikeuksia ovat mm.

 • oikeus käyttää tavaroita
 • oikeus siirtää menettelyyn asetettuja tavaroita
 • oikeus viedä tavarat ennen kuin niille on osoitettu määrätty tietty käyttötarkoitus ja täten hyötyä tullivelan lakkaamisesta.

Toiselle henkilölle siirrettäviä menettelynhaltijan velvollisuuksia ovat mm.

 • velvollisuus osoittaa tavaroille niille määrätty tietty käyttötarkoitus menettelyn päättämisen määräajan kuluessa
 • velvollisuus pitää kirjanpitoa
 • velvollisuus pitää tavarat saatavilla tullivalvonnallisten toimenpiteiden suorittamiseksi
 • velvollisuus maksaa tuontitullit, jos tavaroista syntyy tullivelka UTK 79 artiklan mukaisesti säännösten noudattamatta jättämisen perusteella.

TORO-siirroista on oltava maininta tietyn käyttötarkoituksen luvassa. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoa luvalle voidaan hakea myös jälkikäteen Tullin lupakeskuksesta.

Päätöstilitysvelvollisuutta ei voi koskaan siirtää toiselle.


Menettely on päätettävä luvassa ilmoitetussa määräajassa.

Tietyn käyttötarkoituksen menettely ja tavaroihin kohdistuva tullivalvonta päättyy, kun tavarat on käytetty luvassa määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Tullivalvonta päättyy myös, kun tavarat on viety unionin tullialueelta, hävitetty tai luovutettu valtiolle, tai kun tavarat on käytetty muihin kuin tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin ja niihin sovellettava normaali kolmannen maan tuontitulli on maksettu.

Menettelyn asianmukaisen päättämisen jälkeen luvan- tai menettelynhaltija voi käyttää tavarat haluamallaan tavalla, esimerkiksi myydä tavarat vapaasti.

Luvanhaltijan on annettava päätöstilitys valvovalle tullille 30 päivän kuluessa menettelyn päättämisen määräajan päättymisestä.


Tullivelka syntyy, jos tavaralle ei osoiteta määrättyä tiettyä käyttötarkoitusta, vaan se halutaan käyttää tai käytetään muuhun kuin sille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tullivelan määrä määrätään niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa, kun tavarat asetettiin tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn.