Sisäinen jalostus

Jos tuot EU:n ulkopuolelta tavaroita EU:n tulli- tai veroalueelle korjattavaksi tai käsiteltäväksi ja viet ne sen jälkeen takaisin EU:n ulkopuolelle, kannattaa tavarat asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn.  

Sisäinen jalostus on yksi niin sanotuista erityismenettelyistä. 

Sisäiseen jalostukseen tuotaviin tavaroihin sovelletaan vain sellaisia kauppapoliittisia toimenpiteitä, joissa kielletään tavaroiden saapuminen EU:n tullialueelle tai poistuminen EU:n tullialueelta. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Kuka voi tehdä sisäistä jalostusta?

Sisäisen jalostuksen menettelyn käyttämiseen tarvitaan aina Tullin lupa. 

Lupa voidaan yleensä myöntää vain EU:n tullialueelle sijoittautuneelle yritykselle. Poikkeustapauksissa lupa voidaan myös EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle toimijalle. Tällaisessa tapauksessa toimija on yleensä yksityishenkilö eikä tapauksella ole suurta taloudellista merkitystä.

Mitä sisäisessä jalostuksessa voidaan tehdä tavaralle?

 • Valmistus kokonaan valmiiksi tuotteeksi (esim. napeista ja kankaasta valmistetaan paitoja) tai osittainen valmistus. 
 • Korjaus, entisöinti ja kunnostus. 

Miten hyödyt?

Kun tavarat asetetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn, niistä ei kanneta tuontitulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa tai polkumyyntitulleja. Nämä tulevat mahdollisesti maksettaviksi vasta, kun menettely päätetään luovuttamalla menettelyyn asetetut tavarat tai jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueella. 

Sisäisen jalostuksen menettelyssä tavaroille varataan menettelyyn asettamisen yhteydessä vastuuvakuutta, joka kattaa maahantuontiverojen määrän. Vakuus pysyy varattuna, kunnes menettely on päätetty asianmukaisesti ja Tulli on käsitellyt päätöstilityksen. Lue lisää vastuuvakuudesta Vakuus-sivustolta.

Esimerkkejä sisäisen jalostuksen käyttötilanteista:

 • Menettely alkaa yleensä tuonnilla (IM/EX), jossa EU:n ulkopuolelta tuodaan tavaroita EU:n alueelle jalostettavaksi.
  Esimerkki: EU:n alueelle tuodaan raaka-aineeksi kangasta, josta valmistetaan jalostuksessa T-paitoja.
 • Menettely on mahdollista aloittaa myös ennakkoviennillä (EX/IM). Ensin vastaavista unionitavaroista valmistetut valmiit jalostetut tuotteet viedään EU:n ulkopuolelle. Viennin jälkeen EU:n ulkopuolelta voidaan tuoda ei-unionitavaroita niiden vastaavien unionitavaroiden tilalle, joita käytettiin valmistuksessa. Ennakkoviennillä alkava sisäinen jalostus vaatii aina Tullin lupakeskuksen myöntämän kirjallisen luvan, jossa on mainittu ennakkovienti ja mahdollisuus käyttää vastaavia unionitavaroita.
  Esimerkki: EU:n ulkopuolelle viedään valmiita jalostettuja tuotteita t-paitoja, joiden valmistamiseen on käytetty vastaavia unionitavaroita eli kangasta. EU:n ulkopuolelta tuodaan ei-unionikangasta sama määrä, jota on käytetty vietyjen t-paitojen valmistuksessa.      

Menettelyn määräaika

Menettelyyn päättämisen määräajalla tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan tavaroiden käyttämiseen luvassa määrättyyn tarkoitukseen. Menettelyä ei ole tarkoitettu esimerkiksi tavaroiden varastointiin. Menettelyn määräaika määritellään aina Lupakeskuksen myöntämässä luvassa. Jos olet hakenut luvan tulli-ilmoituksella, hyväksytty menettelyn määräaika näkyy luovutuspäätöksessä.

Menettelyn päättäminen

Menettely on päätettävä siinä määräajassa, joka on ilmoitettu sisäisen jalostuksen luvassa. Menettely voidaan päättää mihin tahansa hyväksyttävään tullimenettelyyn, yleensä jälleenvientiin tai vapaaseen liikkeeseen luovutukseen. Jos menettely päätetään luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen, tavaroista pitää maksaa tulli ja arvonlisävero. Tavarat voidaan myös asettaa tullivarastointimenettelyyn tai passitusmenettelyyn, jos ne siirretään toiselle luvanhaltijalle unionin alueella. Katso alta tarkemmat ohjeet, miten menettely päätetään eri tapauksissa.

Huomioi nämä

Sisäisen jalostuksen lupa voidaan myöntää unioniin sijoittautuneelle yritykselle, joka tekee tai teettää tavaroiden jalostuksen. Lupaa ei myönnetä esimerkiksi sellaiselle maahantuojalle, joka myy tai käyttää tavaran sellaisenaan tai jolla ei ole yhteyttä jalostustoimintaan.

Lupa voidaan satunnaisissa tapauksissa ja perustellusta syystä myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle. Tällöin kyseessä on yleensä yksityishenkilö eikä tapauksella ole suurta taloudellista merkitystä. 

Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Kirjallisen luvan saamiseksi yrityksellä täytyy olla yleisvakuuslupa. Jos haet kirjallisen luvan Tullin lupakeskukselta, hae se etukäteen sähköisesti Luvat ja päätökset -palvelun kautta.


Tuonti-ilmoituksessa sisäiseen jalostukseen edustusmuoto voi olla suora edustus (2) tai suora edustus takaajan vastuulla (2 + lisätietokoodi FITAK). Tulliselvityspalvelussa edustusmuodon pääsee valitsemaan ”Toimijat”-näytöllä kohdassa ”Edustaja”. Valitse alasvetovalikosta joko ”2 – Suora edustus” tai ”2 – Suora edustus” ja lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”. Vienti-ilmoituksessa edustusmuotona voi käyttää vain suoraa edustusta (2). 


Tuotolla tarkoitetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettujen tavaroiden jalostuksessa tai käsittelyssä syntyvien tuotteiden paljoutta tai prosentuaalista osuutta.

 • Esimerkki: Jos menettelyyn asetetaan moottori, joka korjauksen jälkeen jälleenviedään EU-alueen ulkopuolelle, tuotto on 100 %. 
 • Esimerkki: Jos menettelyyn asetetaan 100 m2 kangasta, josta valmistuu paitoja, voi tuotto olla 50 kpl paitoja.

Jos tavaroiden valmistuksessa tai käsittelyssä syntyy toissijaista tuotetta, esimerkiksi jätettä tai romua, siitä on annettava oma menettelyn päättävä tulli-ilmoitus.    


Voit hakea menettelyn määräaikaan pidennystä menettelyä valvovalta tullilta (FI002000). Pidennystä on haettava, ennen kuin menettelyn määräaika on päättynyt.

Hae määräajan pidennystä seuraavasti:

 • Tulliselvityspalvelussa määräajan pidennystä haetaan tulli-ilmoituksen osiosta ”Yhteenveto ja lähettäminen”. Hae määräajan pidennystä valitsemalla painike ”Pyydä lisäaikaa”, jonka jälkeen lisää uusi määräaika ja lähetä pyyntö Tullille.
 • Jos olet sanomailmoittaja, hae menettelyn määräajan pidennystä sanomalla ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” valitsemalla syykoodi ”003 – Määräajan pidentäminen”. 
 • Jos et pysty hakemaan pidennystä sähköisesti, voit hakea pidennystä tullilomakkeella 975s ”Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen”. Toimita hakemus Sähköiseen palvelukeskukseen (valvovatulli(at)tulli.fi). 

Jos luvanhaltija hakee määräajan pidennystä itse Tulliselvityspalvelussa ja tulli-ilmoitus on annettu sanomalla käyttäen suoraa edustajaa takaajan vastuulla, Tulli pyytää edustajalta suostumuksen.

Jos haluat pidentää Tullin lupakeskuksesta haetussa luvassa olevaa määräaikaa, tee luvan muutoshakemus Lupakeskukselle.  


Päätöstilitys on annettava valvovalle tullille viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun menettelyn päättämisen määräaika on päättynyt. Kun Tulli on hyväkysynyt päätöstilityksen, tavaroiden tullivalvonta päättyy ja vakuus vapautetaan. Päätöstilityksen tietosisältö on määritelty lupaohjeissa.

Toimita päätöstilitys valvovalle tullille jollain seuraavista tavoista:

 • Tulliselvityspalvelussa valitse ”Ota yhteyttä Tulliin” -painike. Ilmoita MRN-viitenumero ja valitse painike ”Muu syy”. Valitse yhteydenoton syyksi ”007 –Päätöstilitys / tiedoksianto menettelyn päättämisestä”.
 • Jos olet sanomailmoittaja, lähetä ”Vapaamuotoinen yhteydenotto” -sanoma ja valitse yhteydenoton syykoodiksi ”007 – Päätöstilitys (IMP 2.1)”
 • Lähetä tieto erillisellä asiakirjalla sähköpostitse (valvovatulli(at)tulli.fi).

Kun annat sisäisen jalostuksen tulli-ilmoituksen, ilmoita seuraavat koodit: 

 • Pyydetty menettely koodilla ”51 – Tavaroiden asettaminen sisäiseen jalostusmenettelyyn”
 • Edeltävän menettelyn koodi. Jos tavaralla ei ole edeltävää menettelyä, ilmoita ”00 – Ei edeltävää menettelyä”.
 • Lisämenettelykoodi, esimerkiksi 
  • ”999 – Ei lisämenettelyä”
  • ”A04 – Tavarat, jotka on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn (yksinomaan alv)”, kun tuotavan tavaran tulli on 0 %. 
  • ”A10 – Tavaroiden hävittäminen sisäisessä jalostusmenettelyssä”, kun käytetään taloudellisten edellytysten koodia ”19 – osien tai komponenttien saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja talteenotto”.
 • Etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • Liiketoiminnan luonne 
  • ”11 – Suora myynti/osto”
  • ”41 – Palkkatyötä varten toim. tavarat, palautus alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan”
  • ”42 – Palkkatyötä varten toim. tavarat, eivät palaudu alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan”
  • ”60 – Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten tavaroiden korjaus, vuokraus, laina, käyttöleasing tai muu väliaikainen käyttö, alle 24 kk kestävä”
 • Tavaran arvo

  • Ilmoita tavaran arvoksi tiedossasi oleva tavaroiden arvo. Sisäisessä jalostuksessa arvoon lasketaan mukaan rahti- ja vakuutuskustannukset. Huomioi, että arvoksi ei voi ilmoittaa 0 euroa.

   • Tulliselvityspalvelussa ilmoita arvo kohdassa ”Kauppahinta”.

   • Sanomalla ilmoita arvo kohdassa ”Erän laskutusarvo”.

 • Lasku tai muu tavaran arvon osoittava asiakirja

  • Ilmoita asiakirjan tiedot, ja liitä asiakirja valmiiksi ilmoitukseen nopeuttaaksesi käsittelyä.

Kun teet sisäisen jalostuksen tulli-ilmoitusta, Tulli pyytää yleensä lähettämään ilmoituksen liitteenä laskun tai muun tavaran arvon osoittavan asiakirjan. Voit nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä, jos lataat tarvittavan liitteen jo ilmoituksen täytön yhteydessä. 

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Voit antaa tulli-ilmoituksen joko yksi- tai kaksivaiheisena. Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.
 • Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan numero kohdassa ”Luvat”.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Tulliselvityspalvelussa pitää ilmoittaa samat tiedot kuin sanomalla.

Kun haet lupaa sanomalla, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”. 

Lisäksi ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavasti:

 • Tullivelka-artikla, jonka mukaan (UTK 85 art. vai UTK 86 art. 3 kohta) tavaroille mahdollisesti syntyvä tuontitullivelka lasketaan. Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita tullivelka-artikla jommallakummalla koodilla:
  • ”FID85” (UTK 85 art.)
  • ”FID86” (UTK 86 art. 3 kohta)
 • Menettelyyn tarvittava määräaika täysinä kuukausina. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBH – menettelyn päättämisen määräaika”. 
 • Menettelyn päättävät tullitoimipaikat, joita voi olla useita, tullitoimipaikan tunnuksella. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat”.
 • Menettelyä valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – Valvova tulli”
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen palvelukeskus”
 • Tavaroista syntyvä jalostettu tuote 10-numeroisella tullinimikkeellä. Ilmoita myös jalostuksessa syntyvän tuotteen tavarankuvaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi; tavarankuvaus)”. 
 • Tavaroista saatava tuotto paljousyksikkönä tai prosentuaalisena osuutena (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään). Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa”.
 • Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi korjaus, leikkaus, ompelu, koneistus tai kokoonpano. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”. 
 • Tavaroiden tunnistetietona aina menettelykirjanpito koodilla ”7” sekä menettelykirjanpidon säilytyspaikan osoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita tunnistetietoja, joiden avulla tavarat voidaan jalostuksen jälkeenkin tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita tunnistemenetelmäksi aina koodi ”7”, ja lisäksi voit valita jonkun muun seuraavista tunnistetiedoista:
  • ”1 – Sarja- tai valmistusnumero”
  • ”2 – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen”
  • ”4 – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen”
  • ”5 – Analyysien tekeminen”
  • ”7 – Muut tunnistustavat” (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)
 • Kaikki tavaroiden jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka(t)”.
 • Taloudellisten edellytysten koodi, joka kuvaa suunniteltua jalostustoimintaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBG”.

Ilmoita tavaran ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka, jos luvanhakija on sijoittautunut unionin ulkopuolelle. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIFPU – Jalostus tai käyttöpaikka”.


Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella, voit käyttää seuraavia koodeja:

 • ”1 – niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita liitteessä 71-02”
 • ”2 – korjaaminen”
 • ”3 – luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten maksamista vastaan (=palkkatyö)”
 • ”10 – tavaroiden jalostus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät niiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tekniset vaatimukset”
 • ”11 – muiden kuin kaupallisten tavaroiden jalostus” (esimerkiksi yksityishenkilö asettaa menettelyyn)
 • ”12 – taloudellisten edellytysten tutkimisen jälkeen annetun aikaisemman luvan nojalla tuotettujen tavaroiden jalostus”
 • ”13 – palmuöljyn jähmeiden ja nestemäisten jakeiden, kookosöljyn, kookosöljyn nestemäisten jakeiden, palmunydinöljyn, palmunydinöljyn nestemäisten jakeiden, babassuöljyn tai risiiniöljyn jalostus tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu elintarvikealalle”
 • ”14 – jalostus siviili-ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus (eli EASA 1 -lomake tai neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 2 artiklassa tarkoitettu vastaava todistus)”
 • ”15 – jalostus tuotteiksi, joihin sovelletaan tiettyihin aseisiin ja puolustustarvikkeisiin sovellettavaa tuontitullin yksipuolista suspendoimista neuvoston asetuksen (EY) N:o 150/2003 (1) mukaisesti”
 • ”16 – tavaroiden jalostus näytteiksi”
 • ”17 – elektronisten komponenttien, osien, yhdistelmien tai muiden ainesten jalostus informaatioteknologiatuotteiksi”
 • ”18 – yhdistetyn nimikkeistön koodien 2707 tai 2710 kuuluvien tavaroiden jalostus yhdistetyn nimikkeistön koodien 2707, 2710 tai 2902 kuuluviksi tuotteiksi”
 • ”19 – osien tai komponenttien saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja talteenotto”
 • ”21 – koodeksin 220 artiklassa tarkoitetut tavanomaiset käsittelyt”
 • ”22 – sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviin tavaroihin sovellettavien tuontitullien yhteenlaskettu arvo hakijaa, kalenterivuotta ja kutakin yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä kohden on enintään 150 000 euroa sellaisista tavaroista, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteen 71-02 soveltamisalaan, ja enintään 300 000 euroa muista tavaroista, paitsi jos sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviksi tarkoitettuihin tavaroihin sovellettaisiin väliaikaista tai lopullista polkumyyntitullia, tasoitustullia, suojatoimenpidettä tai lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi, jos ne olisi ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen”

Kun sisäinen jalostus alkaa ennakkoviennillä (7SE), käytä menettelykoodeja 1100 ja 1140. 

Yhdellä tulli-ilmoituksella saa ilmoittaa vain yhdessä luvassa mainittuja tavaroita, ja ilmoituksessa on annettava luvan numero ja sen myöntämispäivämäärä. Ennakkovienti vaatii aina kirjallisen luvan. Joissain tapauksissa ilmoituksen voi antaa myös jälkikäteen. Näissä tilanteissa Tulli tutkii, onko ilmoituksen antamiselle jälkikäteen edellytyksiä ja joko hyväksyy tai hylkää ilmoituksen.

Ennakkovienti-ilmoituksessa on lisäksi ilmoitettava seuraavat tiedot: 

 • kansallinen menettelykoodi ”7SE” 
 • sovellettavan sisäisen jalostuksen lupa koodilla ”C601”, sen numero sekä päivämäärä 
 • menettelyä valvova tulli koodilla ”FIXAA” 
 • menettelyn päättämisen määräaika koodilla ”FIXBH” laskettuna sen mukaan, mitä luvan kohdassa 19 on määritelty.
 • INF-numero vienti-ilmoituksessa liiteasiakirjakoodilla ”C710”. 
 • INF-numerolle merkittävät paljoustiedot (paljous ja paljousyksiköt) sekä jalostettavan tavaran arvo tavaraerän lisätiedoissa lisätietokoodilla ”FIXXX”. (Esimerkiksi ”FIXXX / IP EX/IM001…., 1 kpl, 500 euroa”)

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot, kun tavaroita ollaan luovuttamassa sisäisen jalostuksen tullimenettelystä (4051) vapaaseen liikkeeseen ja tullivelka on syntymässä UTK:n 85. artiklan perusteella.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettely 4051
 • tulliselvitettävän tavaran tullinimike
 • tullausajankohdan mukainen tavaran arvo ja määrä
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Jos tulliselvitettävään tavaraan liittyy useita edeltäviä asiakirjoja, ilmoita ne kaikki. Ilmoituksessa saa olla kuitenkin vain yhden Lupakeskuksen myöntämän luvan tavaroita.

  • Jos edeltävillä asiakirjoilla on esimerkiksi useita viejiä tai lähetysmaita, ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa vanhimman menettelyyn asetetun sisäisen jalostuksen tulli-ilmoituksen tullaustiedot.

   • Kun edeltäviä asiakirjoja on useita, ilmoita FIXXX-lisätietokoodilla vanhimman menettelyyn asetetun tullauksen tullausnumero tai MRN-viitenumero. 

  • Ilmoita kaikki tullaukseen liittyvät edeltävät asiakirjat jommallakummalla asiakirjakoodilla  riippuen siitä, onko edeltävät asiakirjat annettu Tulliselvityspalveluun (UTU) vai Tuonti-ilmoituspalveluun (ITU). Huomioi, ettet voi käyttää molempia asiakirjakoodeja saman tavaraerän tiedoissa.

   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”NMRN” ja sen tunnisteena MRN-viitenumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävää asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.

   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tuonti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”IM” ja sen tunnisteena tullausnumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävä asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.

   • Jos tavaraerään kohdistuu edeltävinä asiakirjoina molempia asiakirjakoodeja ”NMRN” ja ”IM”, niitä ei voi ilmoittaa samalla tavaraerällä. Tällaisessa tapauksessa ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU) annettujen ilmoitusten MRN-viitteet edeltävinä asiakirjoina koodilla ”NMRN”. Ilmoita Tuonti-ilmoituspalvelusta tai sanomalla (ITU) saadut tullausnumerot lisätietokoodilla ”FIXXX – Muu lisätieto”.

 • lisämenettelykoodi 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot, kun tavaroita ollaan luovuttamassa sisäisen jalostuksen tullimenettelystä (4051) vapaaseen liikkeeseen ja tullivelka on syntymässä UTK:n 86. artiklan 3. kohdan perusteella. Tullivelka syntyy tämän artiklan perusteella, jos luvassa on mainittu tullivelka-artikla UTK 86 (3) ja vapaaseen liikkeeseen ollaan luovuttamassa luvan mukaista jalostettua tuotetta.

 Ilmoita seuraavat tiedot:

 • menettely 4051
 • luvan mukaisen jalostetun valmiin tuotteen tullinimike
 • luvan mukaisen valmiin jalostetun tuotteen arvo ja määrä
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Jos tulliselvitettävään tavaraan liittyy useita edeltäviä asiakirjoja, ilmoita ne kaikki. Ilmoituksessa saa olla kuitenkin vain yhden Lupakeskuksen myöntämän luvan tavaroita.

  • Jos edeltävillä asiakirjoilla on esimerkiksi useita viejiä tai lähetysmaita, ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa vanhimman menettelyyn asetetun sisäisen jalostuksen tulli-ilmoituksen tullaustiedot.

   • Kun edeltäviä asiakirjoja on useita, ilmoita FIXXX-lisätietokoodilla vanhimman menettelyyn asetetun tullauksen tullausnumero tai MRN-viitenumero. 

  • Ilmoita kaikki tullaukseen liittyvät edeltävät asiakirjat jommallakummalla asiakirjakoodilla  riippuen siitä, onko edeltävät asiakirjat annettu Tulliselvityspalveluun (UTU) vai Tuonti-ilmoituspalveluun (ITU). Huomioi, ettet voi käyttää molempia asiakirjakoodeja saman tavaraerän tiedoissa.

   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”NMRN” ja sen tunnisteena MRN-viitenumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävää asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.

   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tuonti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”IM” ja sen tunnisteena tullausnumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävä asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.

   • Jos tavaraerään kohdistuu edeltävinä asiakirjoina molempia asiakirjakoodeja ”NMRN” ja ”IM”, niitä ei voi ilmoittaa samalla tavaraerällä. Tällaisessa tapauksessa ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU) annettujen ilmoitusten NMRN-viitteet edeltävinä asiakirjoina koodilla ”MRN”. Ilmoita Tuonti-ilmoituspalvelusta tai sanomalla (ITU) saadut tullausnumerot lisätietokoodilla ”FIXXX – Muu lisätieto”.

 • lisämenettelykoodi F44, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy luvanmukaisten jalostettujen tuotteiden luovutukseen vapaaseen liikkeeseen ja tullivelka-artiklaksi on määritelty UTK:n 86. artiklan 3. kohta
 • Ilmoita tullin kantamista varten jokaiselle tavaraerälle lisätietokoodilla ”FIXXX” seuraavat tiedot:
  • sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetun tavaran nimike ja tavarankuvaus
  • paljonko sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettua tavaraa on käytetty vapaaseen liikkeeseen luovutettavan tuotteen valmistukseen
  • mikä on sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetun tavaran arvo ja alkuperä.
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
   • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
    • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot, kun tavara on tuotu korjattavaksi ja asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (4051), mutta tavaraa ei ole voitu korjata ja rikkinäinen tuote luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Tässä tapauksessa tullivelka määritetään UTK:n 85. artiklan perusteella.

Katso ohje sen mukaan, oletko maksanut rikkinäisestä tavarasta omistajalle vai et.

Jos olet maksanut rikkinäisestä tavarasta

Ilmoita seuraavat tiedot, kun tulliselvität korjaamattoman rikkinäisen tavaran, josta olet maksanut korvausta tavaran omistajalle tai olet ostanut tavaran:

 • menettely 4051
 • lisämenettelykoodi 644
 • tavaran nimike, jonka on oltava sama kuin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettaessa
 • liiketoiminnan luonne
 • Jos liiketoimi perustuu kauppaan, ilmoita ”11 – Suora myynti/osto”.
 • tavaran arvo
 • Ilmoita kauppahinnaksi (laskutushinta) tavaran arvo, johon lisätään korjauskustannukset, jos ne eivät sisälly jo kauppahintaan.
 • Ilmoita kauppahintaan lisättävät erät:
  • Kun arvo on enintään 20 000 euroa, ilmoita esimerkiksi rahti ja vakuutus koodilla ”1A – Lisättävät erät yhteensä”.
  • Kun arvo on yli 20 000 euroa, ilmoita esimerkiksi rahti ja vakuutus koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavara tuodaan Euroopan unioniin”.    
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Jos liiketoiminnan luonne on ”11 – Suora osto/myynti”, ilmoita koodi ”1 – Tuotujen tavaroiden kauppa-arvo”.
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Jos tulliselvitettävään tavaraan liittyy useita edeltäviä asiakirjoja, ilmoita ne kaikki. Ilmoituksessa saa olla kuitenkin vain yhden Lupakeskuksen myöntämän luvan tavaroita.
  • Jos edeltävillä asiakirjoilla on esimerkiksi useita viejiä tai lähetysmaita, ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa vanhimman menettelyyn asetetun sisäisen jalostuksen tulli-ilmoituksen tullaustiedot.
   • Kun edeltäviä asiakirjoja on useita, ilmoita FIXXX-lisätietokoodilla vanhimman menettelyyn asetetun tullauksen tullausnumero tai MRN-viitenumero. 
  • Ilmoita kaikki tullaukseen liittyvät edeltävät asiakirjat jommallakummalla asiakirjakoodilla  riippuen siitä, onko edeltävät asiakirjat annettu Tulliselvityspalveluun (UTU) vai Tuonti-ilmoituspalveluun (ITU). Huomioi, ettet voi käyttää molempia asiakirjakoodeja saman tavaraerän tiedoissa.
   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”NMRN” ja sen tunnisteena MRN-viitenumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävää asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.
   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tuonti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”IM” ja sen tunnisteena tullausnumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävä asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.
   • Jos tavaraerään kohdistuu edeltävinä asiakirjoina molempia asiakirjakoodeja ”NMRN” ja ”IM”, niitä ei voi ilmoittaa samalla tavaraerällä. Tällaisessa tapauksessa ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU) annettujen ilmoitusten MRN-viitteet edeltävinä asiakirjoina koodilla ”NMRN”. Ilmoita Tuonti-ilmoituspalvelusta tai sanomalla (ITU) saadut tullausnumerot lisätietokoodilla ”FIXXX – Muu lisätieto”.
 • lisämenettelykoodi 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa.
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Jos et ole maksanut rikkinäisestä tavarasta

Ilmoita seuraavat tiedot, kun tulliselvität korjaamattoman rikkinäisen tavaran, josta et ole maksanut korvausta tavaran omistajalle:

 • menettely 4051
 • lisämenettelykoodi 644
 • tavaran nimike, jonka on oltava sama kuin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettaessa
 • liiketoiminnan luonne
  • Jos tavaran omistus on siirtynyt ilman rahallista korvausta, ilmoita liiketoiminnan luonteeksi ”34 – Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen siirto ilman rahallista korvausta”.
 • tavaran arvotiedot: 
  • Ilmoita tavaran arvo Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
   • Tavaran arvoksi ei voi ilmoittaa 0 euroa, vaikka et ole maksanut tavaran omistajalle. Tavaran arvo on oltava aina tavaran todellinen arvo.
   • Tavaran arvosta pitää olla kirjallinen näyttö, joka on todennettavissa jälkikäteen.
   • Tavaran arvon pitää sisältää aina myös korjauskustannukset.
 • Ilmoita arvolajikoodien avulla tavaran arvoon lisättäviä eriä, jos erät eivät jo sisälly valmiiksi ilmoittamaasi tavaran arvoon. 
  • Ilmoita lisättävät erät A-alkuisilla arvolajikoodeilla.
  • Esimerkiksi jos olet saanut tavaroiden kuljetuksesta erillisen rahtilaskun, ilmoita maksamasi tuontirahti koodilla ”AK – Kuljetukseen liittyvät kustannukset, lastaus- ja käsittelykustannukset ja vakuutusmaksut siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan Euroopan unioniin”.
 • lisätietona tavaraerän tiedoissa lisätietokoodi ”FIXXX – muu lisätieto” ja kuvauksena vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi et ole maksanut tavarasta 
 • liitteenä asiakirja, jossa on laskelma tai peruste tavaran arvolle
  • Asiakirjasta on käytävä ilmi selkeästi, miten Tullille ilmoitettuun tavaran arvoon on päädytty.
 • arvonmääritysmenetelmä
  • Kun liiketoiminnan luonteeksi on ilmoitettu 34, on käytettävä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää. Selvitä, mitä toissijaista arvonmäärittämismenetelmää voit käyttää. Ilmoita sen perusteella jokin seuraavista koodeista:
   • ”2 – Samanlaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”3 – Samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo”
   • ”4 – Deduktiivinen arvo”
   • ”5 – Laskennallinen arvo”
   • ”6 – Arvo käytettävissä olevien tietojen perusteella (nk. fall back -menetelmä)”
 • luvan tiedot, jos sinulla on kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta
  • Ilmoita lupa liiteasiakirjakoodilla ”C601 IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat luvat” ja anna kuvaukseksi luvan numero.
 • edeltävä asiakirja
  • Jos tulliselvitettävään tavaraan liittyy useita edeltäviä asiakirjoja, ilmoita ne kaikki. Ilmoituksessa saa olla kuitenkin vain yhden Lupakeskuksen myöntämän luvan tavaroita.
  • Jos edeltävillä asiakirjoilla on esimerkiksi useita viejiä tai lähetysmaita, ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa vanhimman menettelyyn asetetun sisäisen jalostuksen tulli-ilmoituksen tullaustiedot.
   • Kun edeltäviä asiakirjoja on useita, ilmoita FIXXX-lisätietokoodilla vanhimman menettelyyn asetetun tullauksen tullausnumero tai MRN-viitenumero. 
  • Ilmoita kaikki tullaukseen liittyvät edeltävät asiakirjat jommallakummalla asiakirjakoodilla  riippuen siitä, onko edeltävät asiakirjat annettu Tulliselvityspalveluun (UTU) vai Tuonti-ilmoituspalveluun (ITU). Huomioi, ettet voi käyttää molempia asiakirjakoodeja saman tavaraerän tiedoissa.
   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”MRN” ja sen tunnisteena MRN-viitenumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävää asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.
   • Jos kaikki edeltävät asiakirjat on annettu Tuonti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävä asiakirja koodilla ”IM” ja sen tunnisteena tullausnumero. Toista tämä, kunnes olet ilmoittanut niin monta edeltävä asiakirjaa kuin on edeltäviä tullauksia.
   • Jos tavaraerään kohdistuu edeltävinä asiakirjoina molempia asiakirjakoodeja ”MRN” ja ”IM”, niitä ei voi ilmoittaa samalla tavaraerällä. Tällaisessa tapauksessa ilmoita Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (UTU) annettujen ilmoitusten MRN-viitteet edeltävinä asiakirjoina koodilla ”MRN”. Ilmoita Tuonti-ilmoituspalvelusta tai sanomalla (ITU) saadut tullausnumerot lisätietokoodilla ”FIXXX – Muu lisätieto”.
 • lisämenettely 644, kun sisäinen jalostusmenettely päättyy vapaaseen liikkeeseen luovutukseen ja haluat soveltaa tullivelan määrittämiseen UTK:n 85. artiklan 1. kohtaa.
 • lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Sisäisessä jalostuksessa olleen tavaran hävittäminen tai romuttaminen

Jos tarkoituksena on hävittää sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettu tavara, ilmoita tavara uudelleen sisäisen jalostuksen menettelyyn 5151. Ilmoita uuden sisäisen jalostuksen menettelyn taloudellisena edellytyksenä ”19 – saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja osien tai komponenttien talteenotto”. Menettelyyn asettaja voi olla toinen luvanhaltija kuin se, joka alun perin asetti tavarat sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Jos hävittämisen jälkeen jäljelle jää romua tai jätettä, se on tulliselvitettävä vapaaseen liikkeeseen. Käytä tullimenettelyä 4051 ja lisämenettelyä 644. Voit käyttää tulli-ilmoituksessa jätteen tai romun tullinimikettä ja arvoa. 


Sisäisen jalostuksen menettely voidaan päättää tullivarastointimenettelyyn. Jos tullivarastointimenettelyyn asetetut tavarat, jotka ovat olleet aikaisemmin sisäisessä jalostuksessa, luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, anna ilmoituksen tiedot sisäisen jalostuksen menettelyn mukaisesti.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • tullimenettelykoodi 4051 (tullimenettelykoodia 4071 ei käytetä)
 • sisäisen jalostuksen luvan mukainen tullivelka-artikla lisämenettelykoodilla 644 tai F44 sekä tullimenettelyn ja lisämenettelyn vaatimat tiedot
 • edeltäväksi asiakirjaksi tullivarastoinnin MRN-viitenumero
 • tavaraerän lisätiedoissa koodi ”FICWD – Tullivarastosta otto”
 • tavaraerän liiteasiakirjana sisäisen jalostuksen tapahtumatunnus koodilla ”1ZZZ”.

Katso ilmoituksessa annettavat muut tarvittavat lisätiedot sen mukaan, mikä tullivelka-artikla on mainittu luvassa. Jos tullivelka-artikla on UTK 85, lue kohta ”Sisäisen jalostuksen päättäminen vapaaseen liikkeeseen luovutukseen (UTK 85), lisämenettelykoodi 644”. Jos tullivelka-artikla on UTK 86 (3), lue kohta ”Sisäisen jalostuksen päättäminen vapaaseen liikkeeseen luovutukseen (UTK 86 (3)), lisämenettelykoodi F44”.

Muista antaa myös lisätietokoodit:

 • Ilmoita aina lisätietokoodi ”00700 IP – Sisäisen jalostuksen päättäminen (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 1. alakohta)”
  • Ilmoita koodin ”00700” kuvauksena jompikumpi seuraavista:
   • sisäisen jalostuksen lupanumero, jos sinulla on kirjallinen lupa
   • tullausnumero, jos lupa on haettu tulli-ilmoituksella
  • Ilmoita ”00700”-lisätietokoodin lisäksi lisätietokoodi ”00800 IP CPM – Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet) (DA (EU) 2015/2446 241. artiklan 1. kohdan 2. alakohta)”, jos alun perin sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettuihin tavaroihin sovellettiin menettelyyn asettamishetkellä erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä ja niitä sovelletaan edelleen, kun tavarat (mukaan lukien jalostetut tuotteet) asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn. Ilmoita kuvauksessa, mikä kauppapoliittinen toimenpide tavaraan kohdistuu.
   • Huom.! Kauppapoliittiset toimenpiteet ovat muita kuin tariffitoimenpiteitä (UTK 5 art. 36 k.). Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakirjavaatimukset, kuten tarkkailuasiakirjat, terveystodistukset, tuontiluvat sekä tuontikiellot ja -rajoitukset. Sen sijaan esimerkiksi polkumyyntitulli ja suojatoimenpiteet ovat tariffitoimenpiteitä, joita ei lasketa kauppapoliittisiksi toimenpiteiksi.

Kun tavarat luovutetaan sisäisen jalostuksen menettelystä vapaaseen liikkeeseen, ilmoita tilastoarvo seuraavalla tavalla.

Ilmoita tullimenettelyn 4051 tulli-ilmoituksessa tilastoarvoksi tuotujen tavaroiden arvo, johon on lisätty tavaroiden jalostuskustannukset, lisättyjen materiaalien arvo sekä rahti- ja vakuutuskustannukset. Tilastoarvo ilmoitetaan samalla tavalla huolimatta siitä, mitä tullivelka-artiklaa käytetään.


Vastaavien tavaroiden käyttämiseen pitää olla etukäteen haettu lupa Tullin lupakeskukselta. Luvassa on oltava mainittu, että vastaavien tavaroiden käyttäminen on sallittua.

Vastaavia unionitavaroita voi käyttää sisäisen jalostuksen menettelyssä (51xx) (IM/EX) sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka viedään EU:n ulkopuolelle.

Vastaavilla unionitavaroilla ja menettelyyn asetetuilla ei-unionitavaroilla on oltava sama nimike kahdeksan numeron tarkkuudella sekä sama kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet.

Vastaavien tavaroiden käyttö

Vastaavien tavaroiden käyttö tarkoittaa sitä, että jalostuksessa käytetään ei-unionitavaroiden sijaan unionitavaroita (tullimenettelykoodi 51xx, kansallinen menettelykoodi 7SA).

Valmistetut jalostetut tavarat, joiden valmistuksessa on käytetty vastaavia unionitavaroita, jälleenviedään (tullimenettelykoodi 3151, kansallinen menettelykoodi 7SA). Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetusta ei-unionitavarasta on annettava jälleenvienti-ilmoituksen kanssa samanaikaisesti tuonti-ilmoitus. Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetut ei-unionitavarat muuttuvat unionitavaraksi, ja ne on tulliselvitettävä vapaaseen liikkeeseen (tullimenettelykoodi 4051, lisämenettelykoodi 160). Ilmoitus annetaan kieltojen ja tuontirajoitusten selvittämiseksi, vaikka tavaroista ei kanneta tuontitullia.  

Esimerkki

Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetaan 100 kiloa ei-unionisokeria (tullimenettelykoodi 51xx, kansallinen menettelykoodi 7SA). Jalostuksessa valmistetaan mansikkahilloa, jonka valmistuksessa käytetään vastaavaa unionisokeria 100 kiloa. Unionisokerista valmistettu mansikkahillo jälleenviedään (tullimenettelykoodi 3151, kansallinen menettelykoodi 7SA). Samanaikaisesti annetaan tuonti-ilmoitus ei-unionisokerille (tullimenettelykoodi 4051, lisämenettelykoodi 160), joka oli asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn. Sisäiseen jalostukseen asetettu ei-unionisokeri muuttuu unionitavaraksi.

Vastaavien tavaroiden käyttö ennakkoviennissä

Jos käytät sisäisessä jalostuksessa ennakkovientiä, tarvitset Lupakeskuksen myöntämän kirjallisen luvan, jossa on mainittu vastaavien tavaroiden käyttämisen lisäksi ennakkovienti.

Sisäisen jalostuksen ennakkoviennissä EU:n ulkopuolelle on viety tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty vastaavia unionitavaroita. Näiden unionitavaroiden viennin perusteella syntyy tuontioikeus samalle määrälle ei-unionitavaraa, joka on unionitavarana sisältynyt vietyyn tuotteeseen. Valmiit tuotteet on ensin viety EU:n ulkopuolelle ennakkovientinä tullimenettelyssä 11xx (EX/IM).

Vienti-ilmoituksen lisäksi tavaroista pitää aina tehdä sähköinen INF-pyyntö (IP EX/IM). Hyväksytty INF-numero (IP EX/IM) ilmoitetaan vienti-ilmoituksella, joten päätöstilitystä ei tällöin tarvitse antaa. Ilmoita tuontioikeuden perusteella tuotavat ei-unionitavarat tullimenettelykoodilla 5111 ja lisämenettelykoodilla 999. Ei-unionitavarat on tuotava unioniin kuuden kuukauden sisällä ennakkoviennin hyväksymisestä.

Esimerkki

Sisäisen jalostuksen ennakkovientinä (tullimenettely 11xx ja kansallinen menettelykoodi 7SE) viedään 100 kiloa mansikkahilloa, jonka valmistuksessa on käytetty vastaavia unionitavaroita (50 kiloa unionisokeria). Mansikkahilloin viennin perusteella syntyy tuontioikeus samalle määrälle ei-unionitavaroita eli 50 kilolle ei-unionisokeria.       


Kun haet sisäisen jalostuksen lupaa, sinun pitää itse valita lupahakemuksessa, mitä tullivelka-artiklaa ensisijaisesti sovelletaan. Luvassa mainittua tullivelka-artiklaa käytetään silloin, jos syntyy tullivelka eli jos luvanmukaisia jalostettuja tuotteita tulliselvitetään vapaaseen liikkeeseen. Lupahakemuksessa tullivelka-artikla määritetään luvan mukaiselle pääasialliselle jalostetulle tuotteelle.

Sisäisessä jalostuksessa tullivelka-artikla on jompikumpi seuraavista:

 • unionin tullikoodeksin 86. artiklan 3. kohta (jäljempänä UTK 86 (3))
 • unionin tullikoodeksin 85. artiklan 1. kohta (jäljempänä UTK 85 (1)).

Lupahakemuksessa voit myös valita, että sinulla on mahdollisuus vaihtaa tullivelka-artikla sitten, jos tullivelka syntyy. Tämä tarkoittaa sitä, että voit vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tulli-ilmoituksessa ilmoittaa, että haluatkin soveltaa ensisijaisen tullivelka-artiklan sijaan toista tullivelka-artiklaa. Jotta tullivelka-artiklaa voi vaihtaa, molempien seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

 • Luvassa on ilmoitettu, että luvanhaltija haluaa mahdollisesti soveltaa myös toista tullivelka-artiklaa.
 • Menettelyyn asetettuihin tavaroihin ei sovellettaisi maatalous- tai kauppapoliittisia toimenpiteitä, väliaikaista tai lopullista polkumyyntitullia, tasaustullia, suojatullia tai lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi, jos tavarat ilmoitettaisiin vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi tullivelan syntymispäivänä.

Tullivelka-artikla UTK 86 (3)

UTK 86 (3) artiklaa voi soveltaa vain, jos tullivelka syntyy pääasiallisista tai toissijaisista jalostetuista tuotteista, ei menettelyyn asetetuista tavaroista tai puolivalmisteista.  

Kun valitset tullivelka-artiklaksi UTK 86 (3) ja menettely päätetään luovuttamalla luvan mukaiset jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen, syntyvä tullivelka määritetään niiden tavaroiden perusteella, jotka on asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Jos tullivelka syntyy, se kannetaan tullivelan syntymispäivänä voimassa olevien tuontitullitasojen mukaisesti.

Esimerkki: Intiasta on tuotu EU:hun 1.1.2022 kangasta (nimike 5209xxxx, arvo 1 000 euroa, määrä 100 kg), joka on asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (51xx). Kankaasta valmistuu jalostuksessa nimikkeen 6206xxxx mukaisia paitoja. Paidat tulliselvitetään 2.2.2022 vapaaseen liikkeeseen (4051).
Tuontitullit määritellään 2.2.2022 voimassa olevan tullitason mukaisesti menettelyyn asetetulle tavaralle eli kankaalle (nimike 5209xxxx, valmistuksessa käytetyn tavaran arvo 1 000 euroa, valmistuksessa käytetyn tavaran määrä 100 kg ja alkuperä Intia).

Tullivelka-artikla UTK 85 (1)

Kun valitset tullivelka-artiklaksi UTK 85 (1) ja menettely päätetään luovuttamalla luvan mukaiset jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen, syntyvä tullivelka määritetään niiden tuotteiden perusteella, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen (4051). Tullivelka kannetaan siis siitä tuotteesta, määrästä ja arvosta, jota ollaan luovuttamassa vapaaseen liikkeeseen.

Tätä tullivelka-artiklaa voit käyttää, jos tullivelka syntyy jalostetuista tuotteista, toissijaisesta jalostetusta tuotteesta, puolivalmisteesta, menettelyyn asetetusta tavarasta tai jalostuksessa mahdollisesti syntyneestä jätteestä.

Jos tullivelka syntyy, se kannetaan tullivelan syntymispäivänä voimassa olevien tuontitullitasojen mukaisesti, joka esitetään tullille. Esimerkiksi jos kyse on jalostetusta tuotteesta, tullitaso määritellään jalostetun tuotteen nimikkeen mukaisesti. Tullausarvona käytetään tällöin jalostetun tuotteen arvoa, joka pitää sisällään myös jalostuskustannukset.

Esimerkki: Intiasta on tuotu EU:hun 1.1.2022 kangasta (nimike 5209xxxx, arvo 1 000 euroa, määrä 100 kg), joka on asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (51xx). Kankaasta valmistuu jalostuksessa nimikkeen 6206xxxx mukaisia paitoja. Paidat tulliselvitetään 2.2.2022 vapaaseen liikkeeseen (4051).

Tuontitullit määritellään 2.2.2022 voimassa olevien tuontitullitason mukaisesti menettelyssä valmistuneelle tuotteelle eli paidoille (nimike 6206xxxx, jalostetun tuotteen arvo 12 000 euroa, jalostetun tuotteen määrä 120 kg ja alkuperä Intia).

Tullivelka-artikla, kun tavaroista kannetaan esimerkiksi polkumyyntitulli, tasaustulli tai lisätulli 

Komission delegoidun asetuksen (2015/2446) 76 artiklassa on kerrottu tietyt tilanteet, joissa on sovellettava tullivelka artiklaa UTK 86 (3). Näissä tilanteissa Tulli voi soveltaa tullivelka-artiklaa UTK 86 (3), vaikka yritys olisi valinnut itse toisen tullivelka-artiklan. 

Tullivelka-artiklaa UTK 86 (3) sovelletaan DA 76 (2) artiklan perusteella esimerkiksi tilanteessa, jossa jalostetut tuotteet valmistetaan sisäisen jalostusmenettelyyn asetetuista tavaroista, joihin kohdistuisi väliaikainen tai lopullinen polkumyyntitulli, tasoitustulli tai lisätulli.

Tullivelka-artiklaa UTK 86 (3) ei kuitenkaan tarvitse soveltaa seuraavissa tapauksissa:

 • Jos tavaroihin ei enää sovellettaisi polkumyyntitullia, tasoitustullia, suojatoimenpidettä tai lisätullia sillä hetkellä, kun jalostettujen tuotteiden tullivelka syntyy.
 • Jos tilanne kuuluu delegoidun asetuksen (2015/2446) 167 artiklan 1. kohdan h, i, m tai p alakohtien soveltamisalaan:
  • Jalostettavilla tavaroilla ei ole kaupallista luonnetta (h-kohta).
  • Taloudellisen edellytysten tutkimisen jälkeen myönnetyllä luvalla on valmistettu tavaroita, joita nyt halutaan jatkojalostaa (i-kohta).
  • Tavaroita jalostetaan näytteiksi (m-kohta)
  • Tavarat saatetaan jätteiksi tai romuksi, hävitetään tai niistä otetaan talteen osia tai komponentteja (p-kohta).

Luvanhaltijan on pidettävä menettelyyn asetetuista tavaroista kirjanpitoa. Kirjanpito on välttämätöntä, sillä tulliviranomaisen täytyy voida valvoa ja tarkastaa menettelyyn asetettuja tavaroita.

Jos menettelyn käyttäminen on pienimuotoista, kirjanpidon ei välttämättä tarvitse olla sähköistä, vaan Tulli voi hyväksyä myös paperisen kirjanpidon.


Sisäisen jalostuksen menettelyn käyttäminen vaati aina luvan.

Luvan voi hankkia kahdella eri tavalla. 

 • Jos haet kirjallisen luvan Lupakeskukselta, hae se etukäteen. Tällöin hae sisäisen jalostusmenettelyn käytön lupaa Luvat-verkkopalvelussa, johon pääset Tullin asiointipalveluiden etusivulta.  Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan. Ilmoitustietoja verrataan lupatietoihin, joten luvan muutokset on tehtävä välittömästi, jos muutokset liittyvät
  • tullinimikkeisiin
  • jalostuspaikan osoitteeseen.
 • Myös tulli-ilmoitus voi toimia lupahakemuksena. Tällöin tavaroiden luovuttaminen menettelyyn on samalla Tullin myöntämä lupa. Kun tulli-ilmoitusta käytetään lupana, ilmoituksen voi tehdä ainoastaan yksivaiheisena. Sinulla pitää kuitenkin aina olla Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa, jos annat tulli-ilmoituksen yksinkertaistettuna, käytät keskitettyä tullausta tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää.

  Sisäistä jalostusta koskevaa lupaa ei voi hakea ja myöntää tulli-ilmoituksella seuraavissa tapauksissa: 
  • Tullitariffiryhmiin 1–24 kuuluvat maataloustuotteet. Tuotekate on kuitenkin aina tarkistettava DA:n liitteestä 71-02. 
  • Toiminnassa halutaan käyttää vastaavia tavaroita. 
  • Lupaa haetaan useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. 
  • Lupaa haetaan takautuvasti.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus Tullipäätökset-järjestelmässä. Unioniluvan myöntäminen edellyttää muun muassa osallistuvien jäsenvaltioiden suostumusta sekä toimivan tietojenvaihtojärjestelmän luomista luvanhaltijan ja eri jäsenvaltioiden välillä.  

Lue lisää Jalostusta tai erityiskäyttöä koskevan luvan hakeminen tulli-ilmoituksella.  

Luvan laajennus jatkojalostamista varten

Sisäisen jalostuksen menettelyn kirjalliseen lupaan voidaan hakea laajennusta, jos menettelyyn asetettuja tavaroita halutaan viedä väliaikaisesti jatkojalostamista varten unionin ulkopuolelle.
Jatkojalostaminen voidaan kuitenkin suorittaa unionin ulkopuolella myös ilman kirjallisen luvan laajennusta. Tee silloin näin:

 • sisäinen jalostus päätetään jälleenvientiin 3151 unionin ulkopuolelle
 • jatkojalostuksen jälkeen unionin ulkopuolelta tuotavat tavarat asetetaan uudelleen sisäisen jalostuksen menettelyyn.

On myös olemassa tiettyjä yksinkertaistuksia, joihin sisäisen jalostuksen menettely (IM/EX) voidaan päättää. Täytäntöönpanoasetuksen (TA) 2015/2447 artiklassa 324 (1) on määritelty kuusi tapausta, joita pidetään jälleenvientinä eli jotka päättävät sisäisen jalostuksen menettelyn.

Esimerkki: Ilma-aluksen osan valmistamiseen johtavan käsittelyn alkaminen voidaan rinnastaa jälleenvientiin, joka päättää sisäisen jalostuksen menettelyn (TA art. 324 k. 1c ja 3). Menettely katsotaan päätetyksi myös kaikkien käsittelyssä syntyvien toissijaisten jalostettujen tuotteiden, kuten leikkuujätteiden ja hukkapalojen, osalta. Kun käsittely aloitetaan, Tullille on annettava tulli-ilmoitus (tullimenettelykoodi 4051, lisämenettelykoodi 150).

Voit hakea luvan sisäisen jalostuksen menettelyn yksinkertaistettuun päättämiseen etukäteen Tullin lupakeskukselta. Lupapäätöksessä pitää olla maininta siitä, että yksinkertaistettu menettely on sallittua (UTK 256. artikla ja TA 324. artikla).

Lue lisää sisäisen jalostuksen ohjeesta (pdf).


Kun sisäisen jalostuksen menettely päättyy jälleenvientiin, käytä menettelykoodia 3151 (jälleenvienti).

Jälleenvienti-ilmoitusta ei voi antaa kaksivaiheisena, vaan se on annettava aina täydellisenä. Jälleenvienti-ilmoituksessa voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle vain yhdeksän edeltävää asiakirjaa. Jos edeltäviä asiakirjoja on enemmän kuin yhdeksän, tavarat on jaettava useammalle tavaraerälle.

Joissain tapauksissa ilmoituksen voi antaa myös jälkikäteen. Näissä tilanteissa Tulli tutkii, onko ilmoituksen antamiselle jälkikäteen edellytyksiä ja joko hyväksyy tai hylkää ilmoituksen.

Jos sinulla on kirjallinen Lupakeskuksen myöntämä lupa (7SA)

Jos sinulla on Lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa (kansallinen menettelykoodi 7SA), voit ilmoittaa yhdellä jälleenvienti-ilmoituksella vain yhden luvan mukaisia tavaroita. Jälleenvienti-ilmoituksella edeltävinä asiakirjoina voit ilmoittaa useampia erityismenettelyn tulli-ilmoituksia. Jälleenvienti-ilmoituksessa voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle vain yhdeksän edeltävää asiakirjaa. Jos edeltäviä asiakirjoja on enemmän kuin yhdeksän, tavarat on jaettava useammalle tavaraerälle.

Jos sinulla on tulli-ilmoituksella haettava lupa (7SB)

Jos olet hakenut lupaa erityismenettelyn käyttämiselle tulli-ilmoituksella (kansallinen menettelykoodi 7SB), voit ilmoittaa jälleenvienti-ilmoituksella edeltävinä asiakirjoina useampia erityismenettelyn tulli-ilmoituksia. Jälleenvienti-ilmoituksessa voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle vain yhdeksän edeltävää asiakirjaa. Jos edeltäviä asiakirjoja on enemmän kuin yhdeksän, tavarat on jaettava useammalle tavaraerälle.

Kun käytetään kirjallista lupaa ja tavara asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn sisäisen jalostuksen päätteeksi, jälleenvienti-ilmoituksella pitää ilmoittaa erityismaininnan lisätietona ”FIXXX” koodilla ”IP”. Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä, pitää ”IP”-merkinnän lisäksi merkitä ”C P M”. 

Yhdessä jälleenvienti-ilmoituksessa voi olla useita edeltäviä asiakirjoja. Voit antaa ilmoituksessa koodilla ”IM – Tuonti-ilmoitus” useita tullausnumeroita tai koodilla ”MRN – Edeltävän sähköisen ilmoituksen MRN-numero” useita MRN-numeroita sekä päivämääriä. Ne voidaan kaikki tallentaa ensimmäisen tavaraerän tietoihin, koska niiden kohdentaminen tavaraerittäin saattaa olla mahdotonta. Tuotujen ja vietyjen tuotteiden ja tavaroiden laji ja määrä selvitetään menettelyn vaatimassa päätöstilityksessä. 

Huomioi, että jos ilmoitat edeltäväksi asiakirjaksi ”MRN – Edeltävän sähköisen ilmoituksen MRN-numero” on sen kuvauksena ilmoitettava MRN-numero, tavaraerännumero yhteen kirjoitettuna (esimerkiksi 001) sekä päivämäärä.

Jälleenvienti-ilmoituksessa on annettava lisäksi seuraavat tiedot: 

 • valvova tulli koodilla ”FIXAA” 
 • jompikumpi kansallinen lisämenettelykoodi:
  • ”7SA – Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa”
  • ”7SB – Tulli-ilmoituksella haettu lupa” 
 • Jos kansallinen lisämenettely on ”7SA – Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa”, ilmoita asiakirjakoodilla ”C601 - IPO - Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 8a)”, luvan numero ja päivämäärä tai INF-lomakkeen numero.

Mahdollisia vientirajoituksia koskevia ehtokoodeja on käytettävä kuten viennissä yleensäkin. 


Sisäinen jalostus voidaan päättää passitukseen (T1) vain, jos tavara siirretään toiselle toimijalle unionissa. Toinen toimija voi siirtää passitusmenettelyssä olevan tavaran seuraaviin tullimenettelyihin, joita ovat vapaaseen liikkeeseen luovutus, tullivarastointi, väliaikainen maahantuonti tai sisäinen jalostus. Jos tavara on tarkoitus jälleenviedä Suomesta unionin ulkopuolelle, siitä ei voi antaa vain passitusilmoitusta, vaan ensin on aina annettava jälleenvienti-ilmoitus. 

Passitusilmoituksessa annettavat lisätiedot:

 • Ilmoita aina ”IP” lisätietokoodilla ”ZZZ” (muu).
 • Ilmoita lisäksi jompikumpi lisätieto
  • Jos toimijalla on useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa (unionilupa) ja tavaroille on haettu INF-numero, kun tavarat on asetettu menettelyyn, ilmoita haettu INF-numero. 
  • Jos INF-numeroa ei ole tarvinnut hakea, ilmoita sisäisen jalostuksen lupanumero tai tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero, jos lupaa haettu tulli-ilmoituksella.

Edeltävänä menettelynä ilmoitetaan sisäisen jalostusmenettelyn MRN-viitenumero tai tullauspäätöksen numero.

Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. tarkkailuasiakirja), tulee IP -merkinnän lisäksi olla merkintä ”C P M”.


Tavara voidaan asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn silloin, kun se on tarkoitus hävittää jätteitä jättämättä. Jos hävitettävä tavara on luovutettu vapaaseen liikkeeseen, sisäisen jalostuksen menettelyn käyttäminen ei ole enää mahdollista.

Sisäiseen jalostukseen ei voida asettaa sellaista tavaraa, johon sovelletaan kauppapoliittisia toimenpiteitä, joilla kielletään tavaroiden saapuminen EU:n tullialueelle tai poistuminen EU:n tullialueelta.

Voit lukea yleisiä ohjeita tavaroiden hävittämisestä ja tavaroiden hävittämisestä muissa tilanteissa Tavaran hävittäminen kaupallisessa liikenteestä -sivulta.

Kun hävitettävä tavara on asetettu erityismenettelyyn

Hävitettävä tavara on asetettava sisäisen jalostuksen menettelyyn, kun tavara on asetettu seuraaviin erityismenettelyihin: sisäinen jalostus (51xx), väliaikainen maahantuonti (53xx) tai tullivarastointi (71xx). Myös väliaikaisesti varastoitu tavara, jota asiakas ei halua luovuttaa vapaaseen liikkeeseen, voidaan hävittää sisäisen jalostuksen menettelyssä.

Jos hävitettävä tavara on asetettu muuhun erityismenettelyyn, kuten ulkoinen jalostus tai tietty käyttötarkoitus, ota yhteyttä Tulliin ennen tavaroiden hävittämistä. Kerro yhteydenotossa menettelyyn asetetun tavaran tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero ja selvitys tilanteestasi, ennen kuin hävität tavaran. Lähetä tiedot sähköpostilla Tulliin yritysneuvonta(at)tulli.fi. 

Jos hävitettävä tavara on jo sisäisen jalostuksen menettelyssä ja sinulla on kirjallinen sisäisen jalostuksen lupa, jossa on taloudellisen edellytyksen koodi ”19 – saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja osien tai komponenttien talteenotto”, sinun ei tarvitse tehdä uutta tulli-ilmoitusta. Voit toimia luvan ehtojen mukaisesti ja hävittää tavaran.

Jos hävitettävä tavara on jo sisäisen jalostuksen menettelyssä, mutta sisäisen jalostuksen luvassa ei ole taloudellisen edellytyksen koodia 19, tällöin tavarasta on annettava uusi tulli-ilmoitus sisäisen jalostuksen menettelyyn.

Näin annat tulli-ilmoituksen sisäiseen jalostukseen, kun haluat hävittää tavaran

Kun annat hävitettävästä tavarasta tulli-ilmoituksen sisäiseen jalostukseen, tarvitset sisäisen jalostuksen luvan, jossa on mainittu taloudellisen edellytyksen koodi 19. Voit hakea sisäiseen jalostukseen lupaa vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella. 

Menettelyyn asettaja (sisäisen jalostuksen tulli-ilmoituksen ilmoittaja) voi olla eri toimija kuin se, joka alun perin asetti tavaran erityismenettelyyn.

Anna hävitettävästä tavarasta tulli-ilmoitus ennen kuin aloitat tavaran hävittämisen, kuten annat muistakin sisäisen jalostuksen menettelyssä jalostettavasta tavarasta. Luvanhaltija on velvollinen päättämään menettelyn asianmukaisesti määräajassa sekä antamaan valvovalle tullille päätöstilityksen sisäisen jalostuksen menettelyyn asetetusta tavarasta. 

Ilmoita tulli-ilmoituksessa taloudellisen edellytyksen koodi ”19 – Saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja osien tai komponenttien talteenotto”, jos haet lupaa tulli-ilmoituksella. Huomioi myös, että jos tavaran jalostamisen tarkoitus on hävittäminen, ilmoita lisämenettelykoodi ”A10 – Tavaroiden hävittäminen sisäisessä jalostusmenettelyssä”. 

Muiden tulli-ilmoituksessa annettavien tietojen antamiseen voit käyttää ohjetta, joka on tämän sivun kohdassa ”Tulli-ilmoituksessa annettavat tiedot, kun tavarat asetetaan sisäisen jalostuksen menettelyyn (5100)”.

Jos hävitettävä tavara ei häviä jätteitä jättämättä

Sisäisessä jalostuksessa tavara on hävitettävä jätteitä jättämättä. Hävittämisen jälkeen tavarasta voi kuitenkin jäädä jäljelle esimerkiksi jätettä tai romua, joka on tulliselvitettävä. Voit valita tullimenettelyksi esimerkiksi luovutus vapaaseen liikkeeseen.

Jos valitset menettelyssä syntyneen jätteen tai romun tullimenettelyksi vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, ilmoita tulli-ilmoituksessa muun muassa seuraavat tiedot:

 • Ilmoita tullimenettelyksi 4051.
 • Ilmoita lisämenettelykoodiksi 644.
  • Huomioi, että jos menettelyyn asetettuun tavaraan kohdistuu esimerkiksi polkumyyntitullia, tällöin syntyvä tullivelka kannetaan artiklan UTK 86 (3) perusteella. Valitse lisämenettelykoodiksi F44. 
 • Käytä jalostuksessa syntyneen jätteen tai romun tullinimikettä ja arvoa. 

Lue tämän sivun muista kohdista lisää tulli-ilmoittamisen ohjeita siitä, kuinka menettely päätetään luovuttamalla tavarat vapaaseen liikkeeseen.


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 22–28, 77–80, 210–225
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 259, 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 15–18, 161, 166–169, 172–175, 178–180, 239–240
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55