Yksinkertaistetut tuonti-ilmoitukset

EU:n tullilainsäädännössä on yksinkertaistuksia, joiden tarkoitus on sujuvoittaa yritysten tulliselvitystä. Yksinkertaistetusta tulli-ilmoittamisesta voi olla etuja yrityksille, jotka asioivat säännöllisesti Tullin kanssa. Tarvitset yksinkertaistuksien käyttöön luvan Tullilta.

Yksinkertaistuksia ovat

 • yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttö (tarvittava lupa: SDE-lupa)
 • tulliselvitys kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (tarvittava lupa: EIR-lupa)
 • yhden nimikkeen käyttäminen tulli-ilmoituksessa
 • tavaroiden tullausarvon yksinkertaistaminen (tarvittava lupa: CVA-lupa)
 • keskitetty tulliselvitys (tarvittava lupa: CCL-lupa)
 • oma-aloitteinen määrittäminen (tarvittava lupa: SAS-lupa)
 • banaanien valtuutetun punnitsijan asema (tarvittava lupa: AWB-lupa).

 Katso luvanhakuohjeet täältä

Tutustu tuleviin koodimuutoksiin (5.11.2022):

 

1. Yleistä yksinkertaistetuista ilmoitusmenettelyistä

Jaksotullauksen yksinkertaistettu ilmoitus on annettava sähköisesti, esimerkiksi kuljetusasiakirjaa ei voi enää käyttää tulli-ilmoituksena.

Kun tulli-ilmoituksena käytetään kirjanpitoon tehtävää merkintää (EIR), on Tullille lisäksi annettava sähköinen esittämistiedonanto.

 • AEO-toimija voi hakea vapautusta esittämistiedonannon antamisesta, jos kaikki vapautuksen edellytykset täyttyvät.

Yksinkertaistettuja ja kaksivaiheisia täydentäviä tulli-ilmoituksia voi jatkossa antaa myös Tulliselvityspalvelussa.

Jaksotullauksen yksinkertaistetun ilmoituksen varamenettelyssä tulli-ilmoituksen voi jatkossakin antaa kuljetusasiakirjalla.

 • Kuljetusasiakirjassa on oltava samat tiedot kuin yksinkertaistetussa ilmoituksessa.
 • Varamenettelyn päättymisen jälkeen on annettava sähköinen tulli-ilmoitus.

Jaksoa kohden voi antaa useamman kokoavan täydentävän tulli-ilmoituksen.

 • kaikki jakson aikana annetut yksinkertaistetut tulli-ilmoitukset on ilmoitettava jollakin täydentävällä tulli-ilmoituksella.

Täydentävän ilmoituksen antamisen määräajat ovat edelleen

 • jaksotullauksessa eli kokoavalla ilmoituksella 10 päivää jakson päättymisestä
 • muissa kuin kokoavissa ilmoituksissa 10 päivää luovutuspäivästä.
 

2. MRN-viitenumeron muodostuminen

 • Yksinkertaistettu ilmoitus ja esittämistiedonanto saavat omat MRN-viitenumerot.
 • Jaksolta annettava kokoava täydentävä ilmoitus sekä kirjanpitoon tehtävän merkinnän kokoava tulli-ilmoitus saavat uuden MRN-viitenumeron.
 • Jos yritykselle on myönnetty vapautus esittämistiedonannosta, täydentävä ilmoitus saa uuden MRN-viitenumeron.  
 • Jos kyse on muista kuin jaksolta annettavista kaksivaiheisista ilmoituksista, täydentävät ilmoitukset eivät saa uutta MRN-viitenumeroa.
 

3. Yleistä jaksotullauksesta

 • Miten yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa huomattu virhe korjataan:
  • Jos virhe huomataan ennen tavaran luovutusta, se voidaan korjata yksinkertaistettuun ilmoitukseen.
  • Jos virhe havaitaan luovutuksen jälkeen, se korjataan täydentävässä ilmoituksessa.
  • Jos virhettä ei voi korjata täydentävässä tulli-ilmoituksessa, on pyydettävä yksinkertaistetun ilmoituksen oikaisua. Jos yksinkertaistettua ilmoitusta ei voida oikaista, on pyydettävä tulli-ilmoituksen mitätöintiä ja tehtävä uusi ilmoitus.
 • Täydentävä ilmoitus pitää antaa myyjittäin ja toimitusehdoittain.
 • Täydentävässä ilmoituksessa saa ilmoittaa edeltäväksi asiakirjaksi vain sellaisen yksinkertaistetun ilmoituksen, jolla ilmoitetut tavarat on luovutettu tai jonka oikaisumenettely ei ole kesken
 • Jos ennakolta annettuun yksinkertaistettuun ilmoitukseen ei anneta esittämisilmoitusta, Tulli mitätöi sen automaattisesti 30 vuorokauden jälkeen ilmoituksen antamisesta.
 • Edeltäviä asiakirjoja eli yksinkertaistettuja ilmoituksia voi olla kokoavalla täydentävällä tulli-ilmoituksella enintään 9 999.
  • Ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa edeltävän asiakirjan tyypiksi ”MRN”.
 • Jaksolta annettavilla ilmoituksilla ei saa ilmoittaa polkumyynti- tai tasoitustullin alaisia tavaroita.
 

4. Uudet lisäilmoitustyypit ja niihin liittyvät koodit

Lisäilmoitustyypit muuttuvat. Lisäilmoitustyyppi määrittää esimerkiksi

 • onko ilmoitus annettu ennakolta tai jälkikäteen
 • onko ilmoittajalla Tullin lupakeskukselta saatu yksinkertaistetun ilmoituksen SDE-lupa vai onko ilmoittaminen satunnaista, jolloin lupaa ei tarvita.

Lisäilmoitustyyppien muutokset:

 • yksinkertaistetun ilmoituksen tyypit ”BPW” ja ”BPM” ovat jatkossa ”C – yksinkertaistettu tulli-ilmoitus” ja ”F – ennakolta annettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus”
 • kokoavan täydentävän ilmoituksen tyypit ”XPW” ja ”XPM” ovat jatkossa ”U – täydentävä kokoava tulli-ilmoitus”

Jaksolta annettaviin ilmoituksiin on jatkossa merkittävä koontiajanjakson pituus lisätietokoodilla  ”FIPER” (selitteeksi joko W=viikko, tai M=kuukausi) sekä veronmääräytymispäivä, joka on jakson ensimmäinen päivä.

 

5. Esimerkkejä käytettävistä koodeista

 • Ilmoita tulli-ilmoituksen kohdassa ”Luvat” lupatyyppi ja luvan numero:
  • SDE – lupa yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöön
  • EIR – lupa tulliselvitykseen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä
 • Ilmoita tulli-ilmoituksessa edelleen kasvinterveystarkastuksen vaativien tuotteiden tiedot:
  • Kasvinterveysrekisterin rekisterinumero
  • Kasvinterveystodistuksen numero
  • Traces-järjestelmästä saatu CHED-PP-numero
 

6. Alustava listaus yksinkertaistetun ilmoituksen tiedoista, jos täydentävä ilmoitus annetaan kokoavana ilmoituksena (lisätieto ”FIPER”)

 

6.1. Taulukko 1 

Otsikkotason tiedot luvanvaraisen jaksotullauksen yksinkertaistetussa ilmoituksessa, kun täydentävänä ilmoituksena käytetään kokoavaa ilmoitusta

Voi muuttua täydentävässä ilmoituksessa

Huomioita

Ilmoituksen viitenumero ja lisäviitenumero

Pitää muuttua

Täydentävällä ilmoituksella on oma, eri viitenumero.  Voi olla kuormanumero.

Ilmoituksen tyyppi (IM)

Ei

 

Lisäilmoitustyyppi (C tai ennalta annettuna F)

Pitää muuttua

Täydentävällä oma (U)

Ilmoituserän laskutettu summa ja valuuttalaji

Kyllä

Vapaaehtoinen yksinkertaistetussa ilmoituksessa.

Ilmoituserän bruttopaino

-

Ei käytetä

   

 

Edustajan tunnistenumero (EORI) edustajan aseman koodi (suora/välillinen) ja edustajan luonne (Y)

Ei

 

Ilmoittajan tunnistenumero (EORI) ja edustajan luonne (Y)

Ei

 

Viejä (=myyjä): tunnistenumero vapaaehtoinen, nimi- ja osoitetiedot

Kyllä

Annetaan otsikkotasolla, ja yhdessä ilmoituksessa saa olla vain yksi viejä.

Palveluntarjoaja: Sen yrityksen EORI-numero, joka välittää sanoman Tullille (jos sanomaa käytetty)

Ei

 

Ilmoituksen antajan (henkilö)tiedot: nimi, sähköposti

Kyllä

 

Koko ilmoituksen yhteiset liiteasiakirjat:  tyyppi, yksilöintinumero (jos tällaisia on)

Kyllä

 

Jaksotullausluvanhaltijan tiedot (tyyppi = SDE + luvan numero ja luvanhaltijan EORI)

Ei

 

Koko ilmoituksen lisätietokoodina on annettava jakson pituuden kertova ”FIPER”, joka on W (viikkoa) tai M (kuukautta)

Ei

 

Veronmääräytymispäivä eli jakson aloittava päivä

Ei

Yksinkertaistettua ilmoitusta ei vaadita oikaisemaan, vaikka kuorma saapuisi hiukan jakson loppumishetken (kuun vaihde) jälkeen. Ei vaadita oikaisua, jos kasvintarkastus hyväksytään seuraavan jakson alussa, kunhan luovutuspäätös on saatu ennen täydentävän ilmoituksen antamista.

Rajan ylittävän kuljetusvälineen tiedot

 

Vapaaehtoinen (ei tarvita); tavaraerätiedoissakaan ei käytetä kuljetusvälinetietoja

Toimitusehto

 

Ei käytetä yksinkertaistetussa ilmoituksessa, annetaan vasta täydentävässä ilmoituksessa.

 

6.2. Taulukko 2 

Tavaraerän tiedot luvanvaraisen jaksotullauksen yksinkertaistetussa ilmoituksessa, kun täydentävänä ilmoituksena käytetään kokoavaa ilmoitusta

 

Voi muuttua täydentävässä ilmoituksessa

Huomioita

Liiketoiminnan (Kauppatapahtuman) luonne

 

Ei käytetä yksinkertaistetussa ilmoituksessa.

Määrämaan koodi

 

Vapaaehtoinen (ei tarvita)

Lähetysmaan koodi

Ei

 

Tuojan tunnistenumero (EORI) ja luonne (Y)

Ei

 

Tavaran sijaintipaikka, jossa Tulli voi tarkastaa tavaran. Jos kasvintarkastustodistus vaaditaan, ilmoita tyypiksi ”C” ja Ruokaviraston antama CP:n osoite, muutoin yleensä tyyppi ”D” ja tarkentavana tietona esimerkiksi rajanylityspaikan tai tehtaan osoite.

Kyllä

Rajanylityspaikan tullin toimipaikkakoodia ei saa käyttää.  Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa täydentävässä ilmoituksessa.

Tavaran sijaintipaikka tulli-ilmoituksen tekohetkellä: rajanylityspaikan osoite

Kyllä

Ei tarvitse ilmoittaa täydentävässä ilmoituksessa.

Tavaraerän numero

Kyllä

 

Tilastoarvo

Kyllä

Ei käytetä yksinkertaistetussa ilmoituksessa.

Tavaran kuvaus ja nimike (10 numeroa)

Kyllä

 

Tavaraerän laskutusarvo (+ oikaisuerät)

 

Vapaaehtoinen (ei tarvita)

Bruttopaino sekä nettopaino

Kyllä

 

Lisäpaljousyksikkö (m3)

Kyllä

 

Menettely ja edeltävä menettely (40, 00)

Ei

 

Lisämenettelykoodi (999=ei lisämenettelyä)

Kyllä

 

Pakkauslaji (kun pakkaamaton eli NE, ei anneta lisätietona kollilukua/lähetysmerkintää)

Kyllä

 

Alkuperämaan koodi (ja koodityyppi OC)

Kyllä

 

Liiteasiakirjat. Esimerkiksi havupuun kasvinterveystodistus (tyyppi N851) Traces-ilmoituksen numero (tyyppi C085)  ja Ruokaviraston rekisteröintinumero (tyyppi 5REK) sekä joku kaupallinen asiakirja tai sopimus, josta tavaran arvo on nähtävissä. Merkitse asiakirjan tyypin lisäksi sen tunnistenumero.

Kyllä

Täydentävässä ilmoituksessa ei vaadita terveystodistusten ja Traces-ilmoitusten numeroa.

Tavaraerän lisätiedot (jos tarpeellisia)

Kyllä

 

Edeltävät asiakirjat (saapumisen yleisilmoituksen tyyppi = 355 ja tunnistenumero MRN)

Kyllä

Huom.! Täydentävässä ilmoituksessa annetaan yksinkertaistettujen ilmoitusten saamat MRN-viitenumerot otsikkotasolla; yhdessä täydentävässä ilmoituksessa saa olla jopa 9 999 viitenumeroa. 

 

7. Esimerkkejä kirjanpitoon tehtävän merkinnän ilmoitusmenettelyssä (EIR) käytettävistä koodeista

Tulli-ilmoituksen lisäilmoitustyypit muuttuvat

 • Kokoavan ilmoituksen tyypit ”ZPW” ja ”ZPM” ovat jatkossa ”V – täydentävä kokoava tulli-ilmoitus”
 • Kun annat täydentävän ilmoituksen esittämistiedonantoon, ilmoita edelleen lisäilmoitustyyppinä ”Z – täydentävä tulli-ilmoitus”
 • Esittämistiedonannolla tullimenettely on 40 tai muu luvan mukainen tullimenettely.

Kun teet jaksolta annettavan täydentävän kokoavan tuonti-ilmoituksen, ilmoita tulliselvitettävän erän lisätiedoissa koontijakson pituus koodilla ”FIPER” (W = viikko, M = kuukausi).

 

8. Kaksivaiheinen ilmoitus, kun annetaan yksi täydentävä ilmoitus yhtä yksinkertaistettua ilmoitusta kohden 

 • Jos annat täydentävän ilmoituksen, joka on tyypiltään X tai Y, vain muutama tieto voi muuttua verrattuna yksinkertaistettuun ilmoitukseen
  • Jos annat kokoavan täydentävän ilmoituksen, joka on tyypiltään U, useampi tieto saa muuttua.
 • Täydentävässä ilmoituksessa edeltäväksi asiakirjaksi pitää ilmoittaa tavaraerän tiedoissa yksinkertaistetun ilmoituksen MRN-numero.
 • Ilmoituksen voi antaa satunnaisesti ilman Tullin myöntämää kirjallista lupaa. Jos annat säännöllisesti yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia, hae Tullin lupakeskukselta yksinkertaistetun ilmoittamisen lupa.
 • Kun annat satunnaisesti yksinkertaistetun ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”B – Yksinkertaistettu (satunnainen)”.
  • Kun annat ilmoituksen ennakolta, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”E – Ennakolta annettu yksinkertaistettu (satunnainen)”.
  • Kun annat täydentävän ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”X – Täydentävä (satunnainen)”
 • Kun sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä yksinkertaistetun ilmoituksen lupa ja annat yksinkertaistetun ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”C – Yksinkertaistettu (SDE-lupa)”.
  • Kun annat ilmoituksen ennakolta, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”F – Ennakolta annettu yksinkertaistettu (SDE-lupa)”.
  • Kun annat täydentävän ilmoituksen, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”Y – Täydentävä (SDE-lupa)”.