Hoppa till innehåll

Företagen ska inge importtulldeklarationerna elektroniskt

Utgivningsdatum 21.5.2021 9.00
Pressmeddelande

Importdeklarationerna förnyas stegvis och som ett led i detta ska företagen övergå till att inge dem elektroniskt till Tullen. Företagen kan inge tulldeklarationen själva eller köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud. Deklarationerna inges antingen via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering.

Från och med 1.6.2021 kan standarddeklarationer för övergång till fri omsättning inte längre inges med SAD-blankett eller andra dokument i pappersform. Från detta datum tar Tullen inte längre emot dylika deklarationer vid tullkontoren. 

Undantagsvis kan en SAD-blankett eller andra dokument fortfarande användas från 1.6.2021 då man vid Tullens kundserviceställen inger

  • förenklade och kompletterande tulldeklarationer
  • tulldeklarationer för aktiv förädling 
  • tulldeklarationer för tillfällig införsel
  • deklarationer för slutanvändning
  • tulldeklarationer för kommersiella varor som resande för med sig  

För att inge tulldeklarationer behöver företaget också ett EORI-nummer. Läs mer på Tullens webbplats: Om e-tjänster > Sök- och förfrågningstjänster > EORI-numret.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Läs mer om Tullens elektroniska deklarationssätt:
Information om Tullens elektroniska tjänster
Meddelandedeklarering

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering