Meddelandedeklarering

Med meddelandebaserad deklarering mellan företag och Tullen avses elektronisk dataöverföring med formbundna meddelanden. Det lönar sig att sköta tullärendena genom meddelandedeklarering om företaget inger ett stort antal deklarationer och om deklarationerna innehåller flera varuposter.

Meddelandedeklarering är möjlig vid import (importdeklarationer), export (exportdeklarationer), deklarering vid införsel och utförsel av varor, transitering (transiteringsdeklarationer T1 och T2 samt elektroniska TIR-deklarationer), skattegränsdeklarationer för Åland och statistikdeklarationer för internhandel.

Förutsättningar för meddelandedeklarering:

  • Dataförbindelser för förmedling av meddelandena.
  • Programvaror med vilka man kan upprätta och skicka deklarationer till Tullens olika system.
  • Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.
  • Testning av programvaror och dataförbindelser med Tullen.

Att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering

Du ansöker om tillstånd till meddelandedeklarering med tullblankett 934. I ansökan anger du till vilket eller vilka av Tullens system du vill skicka deklarationer.

Företaget har beslutat att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering hos Tullen

Välj meddelandedeklareringssätt

Skaffa nödvändiga dataförbindelser för förmedling av meddelanden

Välj lämplig programvara

Ansök om Tullens tillstånd till meddelandedeklarering

Tulli.fi

Träffa Tullens företagsrådgivare

Tulli.fi

Testa programvaran och förbindelserna

Tulli.fi

Efter att du har beviljats tillstånd till meddelandedeklarering kan du börja inge elektroniska deklarationer till Tullen

Tulli.fi

Ansökan och ifyllningsanvisning

pdf icon 934r (pdf, 824 kB)

934r - Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen


pdf icon 934r - Ifyllningsanvisning (pdf, 41 kB)

934r - Ifyllningsanvisning


Direkt meddelandedeklarering

Direkt meddelandedeklarering är en webbaserad tjänst med vilken företag kan skicka XML-meddelanden till Tullen direkt från sina egna datasystem.

Fördelar med och förutsättningar för direkt meddelandedeklarering:

  • Direkt meddelandedeklarering är en snabb, säker och förmånlig servicekanal genom vilken man kan skicka tulldeklarationer utan att behöva använda externa aktörers förmedlingstjänster.
  • Direkt meddelandedeklarering förutsätter Befolkningsregistercentralens servercertifikat för skapande och förmedling av meddelanden.

Meddelandedeklarering via operatör

Tullen ämnar upphöra med meddelandedeklarering via operator inom några år.

Vid meddelandedeklarering via operatör kan företaget anlita en av Tullen godkänd telekommunikationsoperatör för förmedling av meddelanden till Tullen.

Vid meddelandedeklarering genom operatör kan meddelandena ha EDIFACT- eller XML-format. Meddelandedeklarering via operatör förutsätter att företaget ingår ett avtal med en telekommunikationsoperatör. Operatören ansvarar för att datakommunikationen via den är tillförlitlig både i fråga om datasäkerhet och tillgänglighet. Det är operatörens uppgift att identifiera kunden och kontrollera att kunden har tillstånd till meddelandetrafik med Tullen.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag