Meddelandedeklarering

Med meddelandebaserad deklarering mellan företag och Tullen avses elektronisk dataöverföring med formbundna deklarationsmeddelanden. Det lönar sig att sköta tullärendena genom meddelandedeklarering om företaget inger ett stort antal deklarationer och om deklarationerna innehåller flera varuposter.

Meddelandedeklarering är möjlig vid import (importdeklarationer), export (exportdeklarationer), deklarering vid införsel och utförsel av varor, transitering (transiteringsdeklarationer T1 och T2 samt elektroniska TIR-deklarationer), deklarering för lagring i tullager, skattegränsdeklarationer för Åland och statistikdeklarationer för internhandel.

Förutsättningar för meddelandedeklarering:

  • Dataförbindelser för förmedling av meddelandena.
  • Programvaror med vilka man kan upprätta och skicka deklarationer till Tullens olika system.
  • Tullens tillstånd till meddelandedeklarering.
  • Testning av programvaror och dataförbindelser med Tullen
  • Förfarandekompetens för att säkerställa smidig deklarering.

Att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering

Du ansöker om tillstånd till meddelandedeklarering med tullblankett 934 eller med en ansökan om meddelandedeklarering till Tullens UTU-system, blankett 1092r. I ansökan anger du till vilket eller vilka av Tullens system du vill skicka deklarationer.

 

Företaget har beslutat att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering hos Tullen

Välj meddelandedeklareringssätt

Implementera i din egen miljö de tjänster med vilka du kan använda de webbaserade tjänster för direkt meddelandedeklarering som Tullen erbjuder

Skaffa en programvara

Ansök om Tullens tillstånd till meddelandedeklarering

Tulli.fi

Träffa Tullens företagsrådgivare

Tulli.fi

Testa programvaran och förbindelserna

Tulli.fi

Efter att du har beviljats tillstånd till meddelandedeklarering kan du skicka de deklarationer du testat till Tullen genom meddelandedeklarering.

Tulli.fi

Ansökan och ifyllningsanvisning

pdf icon 934r (pdf, 824 kB)

934r - Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen


pdf icon 934r - Ifyllningsanvisning (pdf, 41 kB)

934r - Ifyllningsanvisning


Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag