Hoppa till innehåll

EORI-numret

Importör och exportör: du behöver ett EORI-nummer från Tullen för handel med länder utanför EU (kundmeddelande 21.4.2020)

EORI är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. I de flesta tulldeklarationerna i EU krävs ett EORI-nummer.

I Finland är det Tullen som svarar för EORI-registreringen, och finländska företag registreras alltid i Finland. EORI-registreringen betyder att Tullen beviljar företaget ett EORI-nummer som företaget ska använda som identitetsnummer vid kontakter med tullmyndigheterna i samtliga EU-länder.

EORI-numret har formen: landskod FI + FO-nummer. EORI är en förkortning av Economic Operators Registration and Identification System.

Du behöver ett EORI-nummer om du inger någon av följande deklarationer:

 • exportdeklaration
 • importdeklaration
 • summarisk införseldeklaration
 • summarisk deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan om uppvisande vid införsel
 • anmälan om lossningsresultat gällande varor i tillfällig lagring vid införsel
 • transiteringsdeklaration 
 • summarisk utförseldeklaration
 • anmälan om ankomst till utförselstället
 • anmälan om uppvisande vid utförsel
 • anmälan om utförsel
 • ansökan om bindande klassificeringsbesked.

Transportfirmor som nämns i deklarationerna ovan ska också vara EORI-registrerade.

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

Finska aktörer ansöker om ett EORI-nummer i Tullens e-tjänster

Suomi.fi-identifikation används vid inloggning till tjänsten. I denna tjänst används Suomi.fi-fullmaktskoden ”Tullklarering”. Läs mer om Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

Aktörer från ett tredjeland (områden utanför Europeiska Unionen) ska göra sin ansökan med en engelskspråkig blankett. Datainnehållet i ansökan avviker från datainnehållet i finska företags ansökan.

Om den elektroniska tjänsten i Tullens e-tjänster av någon orsak inte är tillgänglig, kan finska företag ansöka om EORI-nummer med en finskspråkig eller svenskspråkig ansökningsblankett.

I kommissionens EORI Guidance-dokument finns mer detaljerad information om EORI-registreringen och tillämpningen av lagstiftningen gällande den. Dokumentet är på engelska.

I kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kan du kontrollera om ditt företag redan har ett giltigt EORI-nummer.
 

Hur lång tid tar handläggningen?

Den genomsnittliga handläggningstiden är två vardagar. Därför rekommenderas det att företag som ännu inte har ett EORI-nummer ansöker om registreringen minst två vardagar innan de lämnar in en tulldeklaration.Nyckelord EORI-nummer