Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

31.5.2018 15.50
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 31 maj 2018 meddelande 2018/C 186/02 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 186. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder