Hoppa till innehåll

Utbetalningen av återbetalningar av tull fördröjs

Utgivningsdatum 19.7.2021 16.32 | Publicerad på svenska 22.7.2021 kl. 16.45
Pressmeddelande

Tullen förnyar sina deklarationssystem stegvis. Som en del av reformen av tulldeklareringen förnyas också Tullens betalningssystem. Förändringarna är en del av den mångåriga reformen av EU:s tullagstiftning, där målsättningen är att erbjuda kunderna smidiga elektroniska tulldeklarationssystem.

Man kan begära ändring (omprövning) av Tullen för nedsättning och återbetalning av tullavgifter som hänför sig till en förtullning. Om man begär ändring av ett förtullningsbeslut gällande en deklaration som har ingetts efter 19.4.2021 i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, i Tullklareringstjänsten eller som meddelandedeklarering, kan handläggningstiden vara längre än normalt på grund av systemreformen.

Återbetalningarna av tull börjar utbetalas till kunderna fr.o.m. slutet av september. Tullen handlägger begärandena om ändring i den ordning de kommit in.

Vi beklagar eventuella olägenheter som detta medför för våra kunder.

Mera information:

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering