Hyppää sisältöön

Längre handläggningstider vid omprövningar särskilt när det gäller återbetalning av tull

Utgivningsdatum 21.4.2021 9.00 | Publicerad på svenska 22.4.2021 kl. 11.46
Pressmeddelande

Tullen förnyar sina deklarationssystem stegvis. Som en del av reformen av tulldeklareringen förnyas också Tullens betalningssystem. Dessa förändringar är en del av den mångåriga reformen av EU:s tullagstiftning, där målsättningen är att erbjuda kunder smidiga elektroniska tulldeklarationssystem. Med datasystem-reformerna förbereder sig Tullen också på den betydande ökning av antalet importdeklarationer som kommer att ske den 1 juli 2021, då en importtulldeklaration ska inges för alla varor som kommer från ett land utanför EU oberoende av varans värde. 

Man kan begära ändring av Tullen för nedsättning och återbetalning av tullavgifter som hänför sig till en förtullning. Om man begär ändring (omprövning) i ett förtullningsbeslut gällande en deklaration som efter den 19.4. ingetts i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten, kan handläggningstiden för ändringsbegäran vara längre än normalt på grund av systemreformen. Också återbetalningarna av tull kan fördröjas jämfört med det normala. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta medför för våra kunder.

Enligt lag ska Tullen fatta ett ändringsbeslut inom 120 dagar från godtagandet av ansökan. Tullen kan dock underrätta sökanden om en förlängning på högst 30 dagar av handläggningstiden för ändringsbeslutet. I mars var den genomsnittliga handläggningstiden för omprövningsansökningar 113 dagar.

Mera information: UCC(at)tulli.fi
Unionstullkodexen (EU 952/2013), art. 22

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering