Hoppa till innehåll

Omprövning av förtullningsbeslut

Du kan begära omprövning av ett förtullningsbeslut av Tullen om 

  • du häver köpet och returnerar varan  
  • import- eller exporttull har tagits ut till ett för stort belopp
  • varorna är defekta eller uppfyller inte villkoren i avtalet eller
  • Tullen har begått ett fel.

Hur lång tid tar handläggningen av omprövningsansökan?

Ansökningarna om omprövning handläggs vid Tullen i den ordning de kommer in. Enligt lag ska ansökningarna handläggas inom 120 dagar.

När Tullen har behandlat din ansökan får du beslutet om återbetalningen per post. Det kan ta några dagar innan de återbetalda importskatterna når ditt konto.

Handläggningstiderna är nu längre 

Handläggningstiden är längre än normalt om du begär ändring av ett förtullningsbeslut gällande en deklaration som har ingetts efter 19.4.2021 i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, i Tullklareringstjänsten eller som meddelandedeklarering.  

Återbetalningarna av tull börjar utbetalas till kunderna fr.o.m. slutet av september 2021. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta medför för våra kunder.

Sänd din ansökan om omprövning till Tullen

Sänd din ansökan om omprövning till Tullen med bilagor
per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi 
eller
per post Tullen / Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Ansökan om omprövning med anknytning till Åland

Om din ansökan om omprövning gäller import till Åland från tredje länder eller EU-länder eller skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland, skicka ansökan med bilagor

per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi
eller
per post Mariehamns tull PB 40, 22101 Mariehamn 

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning