Hoppa till innehåll

Omprövning av förtullningsbeslut

Du kan begära omprövning av ett förtullningsbeslut av Tullen om 

  • du häver köpet och returnerar varan  
  • import- eller exporttull har tagits ut till ett för stort belopp
  • varorna är defekta eller uppfyller inte villkoren i avtalet eller
  • Tullen har begått ett fel.

Hur begär jag omprövning?

Hur lång tid tar handläggningen av omprövningsansökan?

Ansökningarna om omprövning handläggs vid Tullen i den ordning de kommer in. 

När Tullen har behandlat din ansökan får du beslutet om återbetalningen per post. Det kan ta några dagar innan de återbetalda importskatterna når ditt konto.

Handläggningstiden är för tillfället ca åtta månader   

På grund av ändringar i Tullens informationssystem har handläggningstiderna för ansökningar om omprövning (ändring) och utbetalningen av återbetalningar av tull blivit längre. Den genomsnittliga handläggningstiden är för tillfället ca åtta månader.

Vi handlägger ansökningarna om omprövning i den ordning de blir anhängiga. En noggrant ifylld ansökan gör att ditt ärende handläggs snabbare.

Vi beklagar eventuella olägenheter som dröjsmålet medför för våra kunder.

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning