När du begär omprövning av ett förtullningsbeslut

På bilden intill visas de viktigaste sakerna i omprövningsprocessen.

Innan du skickar ansökan om omprövning

TULLI.FI

Blankett för ändringssökande och ifyllningsanvisningar

TULLI.FI
TULLI.FI

Vart ska jag skicka ansökan om omprövning?

Hur lång tid tar handläggningen av omprövningsansökan?

TULLI.FI
TULLI.FI

Besvär

Meny