Hoppa till innehåll

Tullen beslagtog ett jättebelopp kontanter och undersöker grov penningtvätt – fallet avslöjades i samband med smuggling av berusande läkemedel

Utgivningsdatum 2.6.2023 7.05
Pressmeddelande

Tullen utreder en brottshelhet som avslöjades i samband med utredningen av ett fall där man smugglat berusande läkemedel. Den ekonomiska vinning som fåtts från läkemedlen uppskattas till mer än 160 000 euro. Dessutom beslagtogs i husrannsakningar över 700 000 euro i kontanter. Tullen utreder ärendet bland annat som flera grova narkotikabrott och grov penningtvätt.

Brottshelheten avslöjades när Tullen beslagtog hundratals berusande läkemedel i en tullkontroll på Helsingfors-Vanda flygplats i mars 2023. Totalt fanns där nästan 350 tabletter oxikodon, alprazolam och zopiklon, som klassificeras som berusande läkemedel. Personen som misstänks för brottet förde in läkemedlen i landet delvis gömda i sin kropp och delvis i sitt bagage. Enligt institutet för hälsa och välfärd kan oxikodon betraktas som en mycket farlig drog som till sina verkningar jämställs med morfin.

– I april 2023 beslagtog vi i Vanda också en postförsändelse, som den misstänkte hade skickat från Spanien till sin hemadress innan han flög till Finland. Försändelsen innehöll en elsparkcykel i vilken man gömt sammanlagt 600 oxikodon- och alprazolamtabletter. Utifrån vår förundersökning finns det skäl att misstänka att personen har handlat på samma sätt också tidigare. I samband med utredningen av smugglingsfallen kom det fram att det är fråga om en större helhet, berättar undersökningsledare Kimmo Jauhiainen.

I husrannsakningarna har Tullen också beslagtagit över 700 000 euro i kontanter och annan värdefull egendom. En del av de beslagtagna kontanterna var gömda i spiskonstruktionen i den misstänktes bostad, men merparten av pengarna hade den misstänkte fört till en nära anhörigs bostad utan dennes vetskap. I fråga om kontanterna och den värdefulla egendomen som beslagtagits, undersöker Tullen grov penningtvätt och har i förundersökningen utrett pengarnas ursprung och ägarförhållanden.

I Tullens förundersökning har framkommit, att personen som misstänks i brottshelheten har rest till Estland och Spanien flera gånger, och har från dessa resor fört med sig till Finland över 1 500 st. oxikodon- och alprazolamtabletter i försäljningssyfte. Tullen misstänker att de berusande läkemedlen främst har spridits i Finland och att t.o.m. mer än 160 000 euro har förtjänats med den brottsliga verksamheten.

– Ett enskilt fall kan alltid avslöja en mer omfattande brottshärva, vilket skedde i det här fallet. Nu ledde ett enstaka beslag av berusande läkemedel på flygplatsen till en brottshelhet på nästan en miljon euro. I samband med tullbrott är det därför viktigt att vi undersöker saken grundligt och även uppmärksammar svaga signaler, så att till synes enskilda brottsfall utreds på ett omfattande sätt och samhällsnyttan blir så stor som möjligt, fortsätter Jauhiainen.

Försök att vilseleda med ogrundade Schengenintyg

Narkotikaklassade läkemedel får transporteras mellan Schengenstater med ett Schengenintyg som utfärdas för läkemedel. Enligt förundersökningen misstänks personen för att på felaktiga grunder ha skaffat Schengenintyg från Estland förra hösten, för transport av berusande läkemedel. Schengenavtalet omfattar bl.a. Finland, Estland och Spanien.

Den misstänkte en man som bor i Helsingfors och som har suttit häktad på grund av brottsmisstankar sedan mars. Förundersökningen är klar inom de närmaste veckorna och ärendet går sedan vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Mediemeddelande