Hoppa till innehåll

Uppdaterade meddelandebeskrivningar för import- och tullagerdeklarationer hösten 2022 har publicerats

Utgivningsdatum 12.10.2021 9.00
Pressmeddelande

Meddelandekunder ska ta i bruk de uppdaterade deklarationsmeddelandena för import och tullagring på hösten 2022. De preliminära meddelandebeskrivningarna har nu publicerats på Tullens webbplats. De ändrade meddelandebeskrivningarna innehåller också datainnehållen för särskilda förfaranden vid import och förenklade deklarationer, dvs. de täcker alla import- och tullagerdeklarationer.

Meddelandebeskrivningarna har publicerats på finska Tullens github-sidor ”Meddelandebeskrivningar – import 2.1”. Alla Tullens meddelandebeskrivningar för meddelandedeklarering har samlats på sidan Meddelandebeskrivningar

Innehåll i meddelandebeskrivningarna

Meddelandebeskrivningarna innehåller en inledning, en guide för meddelandetrafik, meddelandenas datainnehåll, ett klassdiagram, koder som används samt meddelandenas struktur. Beskrivningarna är preliminära och bland annat koder, regler och villkor samt exempelmeddelanden kompletteras och preciseras ännu i år. 

De dataelement som krävs för särskilda förfaranden och förenklade deklarationer (FI415) hittar du i meddelandebeskrivningarna med hjälp av regler och villkor. Dessutom kan du filtrera fram uppgifter som bara gäller en förenklad deklaration. 

Förnyande av tillstånd 

Meddelandedeklarering förutsätter tillstånd av Tullen och testning av meddelandena med Tullen. Även nuvarande meddelandekunder vid import ska ansöka om en ändring av sitt tillstånd till meddelandedeklarering. Vi meddelar i början av år 2022 när man kan ansöka om nya tillstånd eller en uppdatering av nuvarande tillstånd. De uppdaterade meddelandena ska testas med Tullen. Tullen kommer överens med företaget om testningstidpunkterna. 

Från och med hösten 2022, kan förenklade tulldeklarationer (till exempel periodförtullningar) inges också via Tullklareringstjänsten. Periodförtullning förutsätter alltså inte längre tillstånd till meddelandedeklarering.

Vad ändras jämfört med de nuvarande meddelandena för import och tullagring?

Vid meddelandedeklarering ändras följande saker:

 • Namnrymdsspecifikationen och meddelandeversioner har ändrats.
 • En korrigering begärs framöver med ett meddelande för begäran om ändring (FI413, FI473 och FI483).
 • Följande uppgifter har lagts till meddelanden för begäran om ändring:
  • Typ av ändring
  • Beskrivning av orsak till korrigering
  • Framöver ska en bifogad fil till begäran om korrigering anges i datagruppen Inlämnad information, som finns under datagruppen Korrigering. 
 • Vid hörande kan Tullen använda ett nytt meddelande, begäran om hörande, till vilket kunden har sitt eget svarsmeddelande.
 • Till vissa av Tullens svarsmeddelanden har attributet ’typ av tidsfrist’ lagts till dataelement ’tidsfrist’. 
 • Följande uppgifter har lagts till meddelanden för begäran om ändring och begäran om ogiltigförklaring (FI414): 
  • Ansvarig för betalningsrörelse
  • Ansökt belopp
  • Liten återbetalning
  • Betalningssätt
  • Kontonummer och bankidentifiering
  • Kontoinnehavarens namn och adress
  • Ändringssökandens namn och adress
 • Tidigare dokument för meddelandena FI415 och FI413 har lagts till på deklarationsnivå. Till exempel vid periodförtullning får man som tidigare dokument ange högst 9 999 förenklade tulldeklarationer. 
 • Till meddelanden om avslag (FI416) och felmeddelanden (FI444) skickade av Tullen, har felets förklaring lagts till.
 • Vissa datafältsnamn och maximiantal tecken har ändrats.
 • När man svarar på Tullens felmeddelande med ett meddelande för begäran om ändring är begärans korrelation en obligatorisk uppgift. 
 • I alla deklarationsmeddelanden för deklarationer som inges i efterhand tas tilläggsdeklarationstyp R i bruk, och den nuvarande koden för ytterligare förfarande 680 används inte längre. 

Mera information:
UCC(at)tulli.fi
Förändringen av tulldeklareringen vid import fortsätter hösten 2022 (Kundmeddelande 5.8.2021)

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering