Hoppa till innehåll

Undantagsförfarandet för containrar och släpvagnar som returneras tomma från Ryssland upphör

Utgivningsdatum 13.5.2022 14.06 | Publicerad på svenska 24.5.2022 kl. 13.43
Pressmeddelande

Företag som är etablerade i Ryssland och Belarus förbjöds i början av april genom EU:s sanktioner från att utföra kommersiella vägtransporter av varor från Ryssland till EU. Undantag till detta har utgjorts av containrar, släpvagnar och lavetter som har kunnat returneras tomma från Ryssland till Finland med registrerade dragfordon. Detta undantagsförfarande upphör 31.5.2022.

Europeiska unionens sanktioner mot Ryssland och Belarus satte stopp för alla kommersiella vägtransporter från Ryssland från och med 9.4.2022. Därefter har Tullen som verkställande myndighet avvisat alla kommersiella vägtransporter som anlänt från Ryssland eller Belarus med fordon som varit försedda med dessa länders registreringsskyltar.

Det har dock fortfarande varit möjligt att returnera tomma containrar, släpvagnar och lavetter till EU:s område, även när dragfordonet har varit registrerat i Ryssland eller Belarus. Detta undantagsförfarande upphör 31.5.2022. Syftet med undantagsförfarandet har särskilt varit att underlätta läget för företag som verkar i finska hamnar i situationer där betydande mängder containrar som används i sjötrafik har blivit kvar i Ryssland efter införandet av transportförbudet.

Tullens meddelande (8.4.2022): Kommersiella vägtransporter från Ryssland upphör efter midnatt för fordon med ryska eller belarusiska registreringsskyltar (på finska)

Mera information:

Företagsrådgivning: yritysneuvonta@tulli.fi

Kundmeddelande Webbnyhet ukraina